Storgaten 15B

Ved å klikke send, aksepterer du at eiendomsmegler kontakter deg med informasjon om endelig salgssum, og salg av egen bolig.

Takk for henvendelsen!
Behandling av personopplysninger Meglers markedsføring etter boligsalg: Som ledd i meglers markedsføring aksepterer selger/kjøper markedsføring av salgsprisen etter salg. Kundens navn fremkommer ikke i markedsføringen. Ønsker du som kjøper eller selger å reservere deg mot dette, må du ta kontakt med megler på det aktuelle oppdraget.
  • Storgaten 15B

  • 3126 Tønsberg
Prisantydning
2 390 000,-
Totalpris
2 463 270,-
Ligningsverdi
645 004,-
Fellesutgifter
2 121,- (Tv-internett (Grunnpakke), Akonto Fjernvarme kr (398), generell drift og vedlikehold av fellesarealer, felles utvendig husforsikring og renhold fellesarealer, forretningsførsel)
Kommunale avgifter
8 561,- (per år)
Beregnet totalkostnad
2 390 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
7 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt))
199,50 (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
59 370,- (Dokumentavgift)
5 000,- (Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - KJØPER)


73 269,50 (Omkostninger totalt)


2 463 269,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Leilighet (eierseksjon)
Primærrom
49m²
Bruksareal
49m²
Bruttoareal
55m²
Tomt
710m² (fellestomt)
Etasje
2.
Soverom
1
Byggeår
2016
Gårdsnummer
1002
Bruksnummer
260
Seksjonsnummer
10
Energimerking
B
Sist endret

Eiendomsmeglerfullmektig

Preben Rakfjord

+47 924 68 590

Innhold

Leiligheten har trappefri adkomst via heis og inneholder: Entré, stue/kjøkken, bad/wc/vaskerom og soverom.

- Bod under felles terrasse

Tomt

Areal: 710 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal.

Etasje

2. Etasje

Garasje / Parkering

Nei

Barnehage / skole i området

For mer informasjon om barnehager og skoler og ledige plasser - kontakt Tønsberg kommune på tlf. 333 48 000.

Felleskostnader

2 121 pr. mnd. Tv-internett (Grunnpakke), Akonto Fjernvarme kr (398), generell drift og vedlikehold av fellesarealer, felles utvendig husforsikring og renhold fellesarealer, forretningsførsel

Sameie

Sameiet Storgaten 15 består av gårdsnr. 1002 bruksnr. 260 i Tønsberg kommune med påstående bygningsmasse. Bygningsmassen består av et nybygg og det opprinnelige bygget i Storgaten 15.

Sameiet består av totalt 15 boligseksjoner. En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av egen boligseksjon, jf. eierseksjonsloven § 1. Ingen kan erverve mer enn 2 boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 22, 3. ledd.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 gang folketrygdens grunnbeløp.

Fellesgjeld / lånevilkår

I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.

Forsikring

Codan

Polisenummer: 440277773

Regnskap

Regnskapet følger vedlagt.

Vedtekter / husordensregler

Vedtekter følger vedlagt

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligtype, eierform og byggeår

Leilighet (Eierseksjon), byggeår: 2016

Antall soverom

1

Byggeår

2016

Byggemåte

Seksjonert leilighet beliggende i 2. etasje i flermannsbolig oppført i tre og betong. Leiligheten disponerer også en utvendig sport-/

redskapsbod. Rapporten er en forenklet utgave som kun gjelder innvendig i denne seksjonen/leiligheten. Utvendige fasader, felles arealer etc.

er felles ansvar og derfor ikke vurdert.

Utført fuktsøk ved hjelp av fuktindikator i tilknytning til bad. Ingen unormal fukt registrert. Rommet er fra 2016.

Vanlig bruksslitasje i innvendige overflater.

Leiligheten gir for øvrig et godt inntykk.

For mer informasjon om boligens byggemåte og tilstand så henvises det til selgers egenerklæringsskjema samt tilstandsrapport utført av takstmann Tore Rønning datert: 10.03.2019

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert, 10.10.2016

Boligens areal

Primærrom: 49 kvm, Bruksareal: 49 kvm, Bruttoareal: 55 kvm

2. etasje:

Bruksareal: 49 m².

Primærrom: 49 m².

Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, stue/kjøkken, bad/wc/vaskerom og soverom.

Sportsbod/Redskapsbod i 1.etasje:

Sekundærrom 2 m².

De oppgitte arealer er hentet fra takst avholdt 07.03.2019 utført av Tore Rønning.

Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Leiligheten kan leies ut.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme.

Varmekabler i bad.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter B

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Selger har ikke bebodd leiligheten, opplysninger om strømforbruk foreligger derfor ikke.

Kommunale avgifter

Kr. 8 561 pr. år

Løpende kostnader

Selger har ikke bebodd leiligheten, opplysninger foreligger derfor ikke.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 645 004 pr. 31.12.17

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 322 013 pr. 31.12.17

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Utstyr

Balansert ventilasjonsanlegg.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse/blokkbebyggelse, samt: Bevaring kulturmiljø, båndlegging etter lov om kulturminner og fortau. Jfr reguleringsplan Storgaten 15, Planid: 704 20120066

Det eksisterer planforslag som kan berøre eiendommen, jfr planid 704 90019, plannavn Sentrum Byplan 2018-2030.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er ikke registrert servitutter eller heftelser på eiendommen.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Tønsberg kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: preben@bs-partners.no eller SMS: 92 46 85 90 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt fastpris provisjon kr 28.750.- I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 4.990,-, tilrettelegging. kr. 12.500,-, internettannonsering kr. 10.995,- Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.