Løddesølveien 507

Ved å klikke send, aksepterer du at eiendomsmegler kontakter deg med informasjon om endelig salgssum, og salg av egen bolig.

Takk for henvendelsen!
Behandling av personopplysninger Meglers markedsføring etter boligsalg: Som ledd i meglers markedsføring aksepterer selger/kjøper markedsføring av salgsprisen etter salg. Kundens navn fremkommer ikke i markedsføringen. Ønsker du som kjøper eller selger å reservere deg mot dette, må du ta kontakt med megler på det aktuelle oppdraget.
  • Løddesølveien 507

  • 4821 Rykene
Prisantydning
1 550 000,-
Totalpris
1 592 472,-
Ligningsverdi
652 749,-
Beregnet totalkostnad
1 550 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
41 250,- (Dokumentavgift)


42 472,- (Omkostninger totalt)


1 592 472,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Enebolig (selveier)
Primærrom
170m²
Bruksareal
191m²
Tomt
1 640m² (eiet tomt)
Oppholdsrom
8
Soverom
4
Byggeår
1967
Gårdsnummer
414
Bruksnummer
30
Ekstra toalett
1
Sist endret

Konsulent

Terje Hofvind

+47 950 68 252

Dokumenter

Salgsoppgave

Adresse

Løddesølveien 507

4821 Rykene

Matrikkel

Gnr.414 Bnr.30 i Arendal kommune

Oppdragsnummer

40-15-0106

Bestemmelse om tvangssalg

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen selges ved tvangssalg og at det derfor er tvangsfullbyrdelsesloven som blir gjeldende ved gjennomføring av salget. Lov om avhending av fast eigedom vil derfor ikke komme til anvendelse. Se mer informasjon vedr. tvangssalg i vedlagt budskjema.

Prisantydning

Kr. 1 550 000,-

Total inklusive omkostninger

1 550 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

172,- (Panteattest kjøper)

525,- (Tingl.gebyr obligasjon)

525,- (Tingl.gebyr skjøte)

41 250,- (Dokumentavgift)

42 472,- (Omkostninger totalt)

1 592 472,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Årlige kommunale avgifter kr.8.967,-, herav eiendomsskatt kr.3.564,40 pr. år. Eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett der kalkulert kostnad til tilkopling ligger innenfor en kostnadsramme på kr 100.000,- kan påregne pålegg om tilkopling i.h.t. Plan-og bygningsloven.

Eiendommer med flere boenheter belastes med ett renovasjonsgebyr pr boenhet. Med boenhet menes en helårsbolig eller fritidsbolig med separat inngang samt eget bad/WC og kjøkkendel. Alle eiendommer med flere boenheter (f.eks. hybelleilighet) skal betale ett abonnementsgebyr for vann og avløp pr. boenhet fra og med 01.01.14.

Solrikt og landlig med fin utsikt...

"Eikeli" er eiendommens navn, en ideell eiendom for deg som vil bo "på landet" - men likevel med kort vei til byen, enten det er Grimstad eller Arendal. Løddesøl ligger imellom Rise og Rykene, og grenser mot Froland kommune.

Huset er stort, med to boenheter som enkelt kan omgjøres til en, ved å åpne for trappeløp mellom etasjene.

Litt historie: Her finner du blant annet Løddesøl Sagbruk & Høvleri og Løddesøl gård. Tidligere var det to matbutikker på Løddesøl, kjent som henholdsvis "Oles butikk" og "Lauvraks butikk". på Løddesøl finner du også Austlid Frilandsgartneri som ble etablert 2007. Frilandsgartneriet har gårdsbutikk med egendyrkede grønnsaker og andre lokale matvarer fra regionen.Under 2. verdenskrig var området et meget interessant område for tyskerne, de ønsket å bygge en flystripe på Løddesøl. Dette pga områdets stategiske plassering mellom Arendal og Grimstad. (Kilde: Wikipedia.)

Tomt

Eiet tomt 1640 m²

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruttoareal (BTA) : m²

Bruksareal (BRA) : 191 m²

Areal pr. etasje : m²

Primærrom (P-ROM) :170 m²

P-rom fordeling :

Arealbeskrivelsene er i henhold til NS 3940 og er hentet fra vedlagte verdi- og lånetakst/ boligsalgsrapport/ tilstandsrapport.

Parkering

I tillegg til den store garasjen er det god parkering til flere biler på egen grunn.

Etasjer

3

Soverom

Antall soverom : 4

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Relativt enkel, men god standard, se tilstandsrapport for detaljer.

Vei/vann/avløp

Eiendommen ligger ved offentlig vei. Eiendommen er tilkoblet privat vannforsyning fra naboeiendommen og har avløp til slamavskiller.

Heftelser/servitutter

Eiendommen leveres fri for pengeheftelser. Det er ikke tinglyst servitutter (råderettsbegrensninger) på eiendommen.

Utleie

Eiendommen har to boenheter. Underetasjen fungerer som en separat boenhet med egen inngang og separat strømmåler. Leiligheten vil kunne leies ut skattefritt dersom man selv bor i hovedboligen. Se forøvrig punkt om ferdigattest.

Faste løpende kostnader

Det betales til nabo for privat vannforsyning.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport ved sertifisert takstmann Roy Paulsen finner du i prospektet. Dersom du har spørsmål om rapporten, kan Roy Paulsen kontaktes på tlf. 915 85 038.

Budfrist

Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for byderen i minst 6 - seks - uker.

Betalingsfrist/overtagelse

Under forutsetning av at avgitt bud blir stadfestet av tingretten, skal kjøpesum + omk. være betalt innen oppgjørsdagen, som er senest 3 - tre - måneder fra den dag medhjelper fremlegger budet for rettighetshaverne og tingretten med forespørsel om stadfestelse etter bestemmelse om lov av tvangsfullbyrdelse § 11-29. Betalingsplikt inntreffer allikevel ikke før 2 uker etter at stadfestelseskjennelsen er rettskraftig. Ved forsinket innbetaling plikter kjøperen å betale forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3.

Oppgjør

Betaling skal skje til medhjelper, Meglerhuset & Partners sin klientkonto .

Kjøpekontrakt

Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen

på at handel er kommet i stand.

Overtagelse

Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte(tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøperen skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøperen har innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse skal sendes Namsmannen i det distrikt som eiendommen ligger. Tvangsfullbyrdelsesloven legger ikke opp til at eiendommen som tvangsselges skal være ryddet og rengjort ved kjøpers overtakelse.

I de tilfeller hvor eiendommen ikke er ryddet og rengjort ved overtagelse vil kjøper selv bli ansvarlig for å få dette gjort.

Produksjonsdato

Produksjonsdato