Heigata 16

Ved å klikke send, aksepterer du at eiendomsmegler kontakter deg med informasjon om endelig salgssum, og salg av egen bolig.

Takk for henvendelsen!
Behandling av personopplysninger Meglers markedsføring etter boligsalg: Som ledd i meglers markedsføring aksepterer selger/kjøper markedsføring av salgsprisen etter salg. Kundens navn fremkommer ikke i markedsføringen. Ønsker du som kjøper eller selger å reservere deg mot dette, må du ta kontakt med megler på det aktuelle oppdraget.
  • Heigata 16

  • 3920 Porsgrunn
Prisantydning
400 000,-
Totalpris
400 000,-
Ligningsverdi
428 022,-
Fellesutgifter
5 975,-
Beregnet totalkostnad
400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger400 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Leilighet (obligasjon)
Primærrom
60m²
Bruksareal
63m²
Tomt
4 132m² (eiet tomt)
Etasje
4.
Antall rom
2
Oppholdsrom
1
Soverom
1
Byggeår
1977
Gårdsnummer
200
Bruksnummer
1537
Finn-kode
135107191
Sist endret

Eiendomsmegler MNEF

Edin Ljajic

+47 452 56 252
  • Nabolagsprofil

68%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

56%

har bolig mellom 60-120 kvm

51%

eier sin egen bolig

47%

av boligene er nyere enn 20 år

BRA/PROM

63 / 60 m²

Antall soverom

1

Eierform

Obligasjon

Boligtype

Leilighet

Byggeår

1977

Energimerking

Selger er ansvarlig for at boligen er energimerket. Det foreligger ikke i midlertidig ikke energiattest for denne boligen.

Energiforbruk

Iflg selger er det lave stømutgifter.

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Tomt

Areal: 4 132 kvm, Eierform: Eiet tomt - Tomten er fellesareal.

Pent opparbeidede fellesareal med store plenarealer. Asfaltert parkering.

Det er godkjent og igangsatt en 4-mannsbolig i nordvestre del av tomten. Adressen her blir Langgata 20 A-D.

Beliggenhet

Velkommen til Heigata - herfra er det kort vei til "ALT"!

Flott beliggende på Vessia i Porsgrunn - herfra er det gåavstand til alle servicefasiliteter som byen kan by på! Alt fra Porselensfabrikken (Elixia, Kiwi, Europris, Flora m.m), bort til PP-senteret, over bruen til Down-Town og helt inn til Porsgrunn sentrum - alt i spasertur avstand!

Leiligheten ligger i et området som har vært, og fortsatt er i sterkt vekst/utvikling - langs med elven (strand/elvpromenaden). Her vil det komme masse mer fantastisk utbygging med årene.

For mer info - gå inn på nettsiden: http://www.porsgrunn.kommune.no/

Her finner man totaloversikt over alle aktiviteter, tjenester, kultur- og servicetilbud i Porsgrunn kommune.

Etasje

Leiligheten ligger fint til i 4. etg. Heis fra fellesareal og opp til leiligheten.

Her er det et hyggelig bofelleskap med rolig og god atmosfære.

Innhold

4. ETG. - innh.:

Entre, stue, kjøkken, bad, soverom og innebod.

Leiligheten disponerer også bod i kjelleren.

Standard

Meget praktisk og lettstelt leilighet som fremstår med normal standard. Leiligheten har behov for litt kjærlighet.

Lyse flater hele veien og teppe/belegg på gulv (fliser på bad).

Pent kjøkken med profilert utførelse - kjøkkenet er pusset opp i senere tid. Godt med skapplass. Komfyr følger med.

Velholdt bad med belegg på gulv og malte flater. Nyere dusjkabinett, toalett og nyere/lys innredning med servant. Opplegg for vaskemaskin og tørkeskap.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Felleskostnader

Kr. 5 975,- pr mnd.

Reguleres hvert år etter endring i konsumprisindeksen.

Felleskostnader inkl:

Kabel-tv og internett (Viken fiber), kommunal avgifter, snørydding, gressklipping, vask av fellesareal, vedlikehold m.m.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 428 022 pr.

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 540 879 pr.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Obligasjonsleilighet

Det gjøres oppmerksom på at handelen omfatter salg av en obligasjonsleilighet. Heigata 16 er en del av Buer eiendom AS.

Ved formidling av en obligasjonsleilighet er det kun en leieavtale som omsettes. Dette innebærer at kjøperen av en obligasjonsleilighet ikke får noen eierandel i eiendommen, men en leierett til en leilighet i den aktuelle eiendommen.

En obligasjonsleilighet gir en leierett til en bestemt bolig til den som er innehaver av adkomstdokumentene, som består av leiekontrakt, låneavtale og partialobligasjon. I dette tilfellet er obligasjonen pålydende kr. 94 200,-.

Kjøperen har kun sikkerhet for beløp tilsvarende det lånet som ble ytt utleieren da leieforholdet ble etablert. Dersom kjøperen ønsker å betale selgeren av leieavtalen mer enn obligasjonens pålydende, må kjøperen gjøres oppmerksom på at overskytende er usikret. Kjøperen vil med andre ord ikke ha krav på å få tilbakebetalt mer enn obligasjonens pålydende, eksempelvis ved ordinær innfrielse av lånet, ved utleiers konkurs, brann eller annen ødeleggelse av eiendommen mv. Kjøperen har kun pantesikkerhet pålydende pantobligasjonen. Utleier kan si opp lånet og løse inn partialobligasjonen til pålydende ved leietakers ved mislighold, eller dersom leiekontrakt og partialobligasjon blir overdratt til noen som ikke oppfyller kriteriene for å være leietaker. Det opplyses også at ved obligasjonseiers død går leiligheten tilbake til Buer Eiendom AS, dersom den ikke transporteres til arvinger.

Vi oppfordrer interessenter til å lese nøye gjennom både leieavtale og låneavtale som er vedlagt prospektet.

Dødsbo

Boligen selges som et dødsbo, for mer informasjon er det bare å kontakte megler.

Da dette er et dødsbo gjør eiendomsmegler særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om den og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgave. Det kan derfor i

denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk fagkyndig.

Eiendommen er vasket ned og klar for innflytting. Leiligheten overtas slik den fremstår på visning og vil ikke bli ytterligere rengjort/ryddet.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for garasjene fra 1993 og midlertidig brukstillatelse for blokken datert 1977. Dokumentet er vedlagt salgsoppgaven.

Boligens areal

Primærrom: 60 kvm, Bruksareal: 63 kvm

Arealene er hentet fra kommunens register og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Utleie kun tillatt iht husleiekontrakt som signeres med Buer Eiendom. For mer informasjon ta kontakt med megler/Buer eiendom.

Løpende kostnader

Ny kjøper må påberegne kostnader for innboforsikring, telefon og evt oppgradering av internett/kabel-tv m.m.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert området, reguleringsplanen som gjelder:

805 104 Langgata 20 m. fl. (15.4.1974) Boliger

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Offentlige planer

Det er godkjent og igangsatt en 4-mannsbolig i nordvestre del av tomten. Adressen her blir Langgata 20 A-D

Servitutter / tinglyste rettigheter og forpliktelser

Ingen rettigheter funnet.

Vei/vann/avløp

Offentlig tilknyttet.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger av obligasjonsleilighet kan ikke tegne eierskifteforsikring. Kjøper oppfordres til å lese selgers egenerklæringsskjema.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Kjøper av obligasjonsleilighet kan dessverre ikke tegne Boligkjøperforsikring.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: el@melandpartners.no eller SMS: 45 25 62 52 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt % beregnet av salgssummen inkludert evt. fellesgjeld. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 7.490,-, tilrettelegging. kr. 9.950,-, internettannonsering kr. 10.995,-,- For visninger er det avtalt kr. 2.900,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Det forutsettes at obligasjonen skal transporteres over til ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker at obligasjonen skal transporteres over til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Det gjøres oppmerksomt på at salg av obligasjonsleilighet reguleres som hovedregel av kjøpsloven og husleieloven. Det er imidlertid vanlig å forutsette at reglene i avhendingsloven skal få anvendelse så langt de passer ved salg av obligasjonsbolig.