Auens vei 18A

Ved å klikke send, aksepterer du at eiendomsmegler kontakter deg med informasjon om endelig salgssum, og salg av egen bolig.

Takk for henvendelsen!
Behandling av personopplysninger Meglers markedsføring etter boligsalg: Som ledd i meglers markedsføring aksepterer selger/kjøper markedsføring av salgsprisen etter salg. Kundens navn fremkommer ikke i markedsføringen. Ønsker du som kjøper eller selger å reservere deg mot dette, må du ta kontakt med megler på det aktuelle oppdraget.
  • Auens vei 18A

  • 3040 Drammen
Prisantydning
2 650 000,-
Totalpris
2 725 650,-
Ligningsverdi
555 029,-
Fellesutgifter
500,- (Bygningsforsikring, strøm fellesarealer, div)
Beregnet totalkostnad
2 650 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
66 750,- (Dokumentavgift)
199,50 (Pantattest kjøper)
7 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt))


75 649,50 (Omkostninger totalt)


2 725 649,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Leilighet (eierseksjon)
Primærrom
59m²
Bruksareal
59m²
Bruttoareal
64m²
Tomt
667m² (eiet tomt)
Etasje
2.
Antall rom
3
Oppholdsrom
1
Soverom
2
Byggeår
1957
Gårdsnummer
112
Bruksnummer
22
Seksjonsnummer
3
Energimerking
F
Finn-kode
134213973
Sist endret

Eiendomsmegler MNEF

Anders Ødenes

+47 950 37 101
  • Nabolagsprofil

93%

av boligene er eldre enn 20 år

76%

eier sin egen bolig

59%

bor i enebolig eller rekkehus

53%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Dokumenter

Digitalt prospekt 2018NovWed100

BRA/PROM

59 / 59 m²

Antall soverom

2

Eierform

Eierseksjon

Boligtype

Leilighet

Byggeår

1957

Energimerking

Selger har ikke energimerket bygningen, og interessenten må derfor legge til grunn at bygningen har energiattest G. (laveste klasifisering). Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Dette følger av forskrift om energimerking §5(3).

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Tomt

Areal: 667 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomten er fellesareal.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Nei / Nei

Innhold

Entre, bad, 2 soverom og åpen stue og kjøkkenløsning. Østvendt balkong på ca. 10 m2. To boder i kjeller på tilsammen ca. 15 m2. Felles vaskerom og fellesareal i kjeller.

Standard

IKEA kjøkkeninnredning fra ca. år 2005.

Flislagt bad fra 2005.

Ny verandadør i 2017.

Nytt gulv i stue, kjøkken og gang i 2017.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende med flott utsikt utover Drammensfjorden ! Merket/Hedensrud er et veletablert og populært boligområde, med nærbutikker og gode servicetilbud i nærmiljøet. Kort gangavstand til Nordbykollen med lysløype og flott turterreng, flotte turmuligheter også langs Drammenselva. Kort sykkelvei til togstasjon og Strømsø sentrum. Lett adkomst til E18 og ca. 20 minutters bilkjøring til Sandvika.

Felleskostnader

500 pr. mnd. Bygningsforsikring, strøm fellesarealer, div

Tomt

Fellesarealer som er opparbeidet og beplantet med plen, singel i innkjørsel og på gårdsplass.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 555 029 pr. 31.12.17

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 998 104 pr. 31.12.17

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Barnehage / skole i området

BRANDENGEN SKOLE 1-7 Klasse - 1.7 km

ÅSKOLLEN SKOLE 1-7 KL 16 Klasse - 2 km

HELTBERG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 1-10 Klasse - 3 km

MARIENLYST SKOLE 8-10 Klasse - 3 km

BØRRESEN SKOLE 8-10 Klasse - 4.9 km

GALTERUD SKOLE 8-10 Klasse - 5.2 km

DRAMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE - 51 Klasse - 3.8 km

AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE DRAMMEN - 4.6 km

TANGEN MENIGHETS BARNEHAGE 2-5 ÅR 1 AVD - 0.3 km

HEDENSRUD BARNEHAGE 0-5 ÅR 4 AVD - 0.5 km

ST. HANSBERGET BARNEHAGE 0-5 ÅR 5 AVD - 0.6 km

Byggemåte

Bygget er over to etasjer samt kjeller og kaldloft og er oppført med støpt gulv mot grunn. Grunnmur i betong. Etasjeskiller estimeres til og være i trebjelkelag. Yttervegger i bærende trekonstruksjon med utvendig stående trekledning. Vinduer og balkongdør i 2-lags glass. Yttertaket har saltaksform og tekket med takstein

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang i Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på boligen/garasjen/påbygget.

Boligens areal

Primærrom: 59 kvm, Bruksareal: 59 kvm, Bruttoareal: 64 kvm

2. etasje:

Bruksareal: 59 m².

Primærrom: 59 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entre, bad, 2 soverom og åpen stue og kjøkkenløsning.

I tillegg til oppmålt areal er det en balkong på ca. 10 m2. To boder i kjeller på tilsammen ca. 15 m2.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Oppvarming er i hovedsak elektrisk. Skorstein og vedovn. GUlvvarme på bad.

Ved siste branntilsyn i 2016 ble det ikke gitt noe avvik men det ble anmerket: "grunnet skorsteinens alder og tilstand vil det være hensiktsmessig å begynne å planlegge en rehabilitering av skorsteinen". Skorsteiene er delt med nabo under.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Meglerhuset & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Bevaringsverdig

Nei

Regulering

Eiendommen er beliggende i et områden som er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2014-2036. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler-

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Servitutter / tinglyste rettigheter og forpliktelser

Ingen registrerte servitutter på eiendommen.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Drammen kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Sameie

Sameiet består kun av 4 leiligheter og har ikke org.nr, styre, leder eller andre valgte verv.

Fellesgjeld / lånevilkår

I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.

Forsikring

Gjensidige

Polisenummer: 82742719

Vedtekter / husordensregler

Husordensreglene følger som vedlegg.

Husdyrhold

Dyrehold er kun tillatt innenfor de begrensninger og i overensstemmelse med de vilkår som er fastsatt her. Samtykke til husdyrhold omfatter kun ett dyr. En leilighetseier og/eller beboer som ønsker å holde flere dyr må søke Sameiet om samtykke til dette. Et slikt samtykke vil kun bli gitt i de tilfeller hvor leilighetseier og/eller beboer har dokumentert et særlig behov for ytterligere ett dyr, og slikt dyrehold ikke er til sjenanse for Sameiets øvrige beboere. Dog kan en holde flere dyr som utelukkende holdes inne, så som innekatt, marsvin, fugler m.v., så lenge slikt husdyrhold ikke er til sjenanse for Sameiets øvrige beboere. Dyr skal ikke luftes, hensettes eller på annet, lignende vis ha opphold i oppgang.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i

innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: ao@partners.no eller SMS: 95 03 71 01 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 1,80 % beregnet av salgssummen inkludert evt. fellesgjeld. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 7.490,-, tilrettelegging. kr. 9.950,-, internettannonsering kr. 10.995,-,- For visninger er det avtalt kr. 2.900,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.