Hovlandveien 115

Ved å klikke send, aksepterer du at eiendomsmegler kontakter deg med informasjon om endelig salgssum, og salg av egen bolig.

Takk for henvendelsen!
Behandling av personopplysninger Meglers markedsføring etter boligsalg: Som ledd i meglers markedsføring aksepterer selger/kjøper markedsføring av salgsprisen etter salg. Kundens navn fremkommer ikke i markedsføringen. Ønsker du som kjøper eller selger å reservere deg mot dette, må du ta kontakt med megler på det aktuelle oppdraget.
  • Hovlandveien 115

  • 3274 Larvik
Prisantydning
2 150 000,-
Totalpris
2 222 622,-
Ligningsverdi
575 186,-
Kommunale avgifter
11 610,- (per år)
Beregnet totalkostnad
2 150 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt))
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
58 750,- (Dokumentavgift)


72 622,- (Omkostninger totalt)


2 222 622,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Enebolig (selveier)
Primærrom
85m²
Bruksareal
190m²
Bruttoareal
207m²
Tomt
727m² (eiet tomt)
Oppholdsrom
1
Soverom
3
Byggeår
1970
Gårdsnummer
2005
Bruksnummer
810
Energimerking
G
Finn-kode
162524646
Sist endret

Eiendomsmegler MNEFFagansvarlig

Marius S. Grønn

+47 454 04 009

Dokumenter

Salgsoppgave Hovlandveien 115 - 06.11.2019

Beskrivelse

Velkommen til Hovlandveien 115!

Eiendommen ligger på Hovland i Larvik - et rolig, barnevennlig og populært boområde. Fra boligen er det gangavstand til offentlig kommunikasjon, barnehage, barneskole og ungdomsskole - samt matbutikker, treningssenter og kjøpesenter.

Boligen inneholder tre soverom, stue med spisestue og utgang til terrasse, kjøkken, bad og kjeller med god lagringsplass.

Det er utført noen oppgraderinger de senere år, dog er mesteparten av boligen fra byggeår.

Innhold

1. etasje:

Vindfang, gang, tre soverom, stue med utgang til terrasse, kjøkken og bad.

Kjeller:

Flere praktiske lagringsrom og vaskerom - takhøyde i kjeller er på ca. 204-207 cm.

Standard

Boligen ble bygget i 1970 og har i stor grad standard fra byggeår. Det er utført noen oppgraderinger de senere år.

Kjøkkenet ligger med adkomst fra gang/stue. Det er belegg på gulv og tapet på vegg.

Badet har belegg på gulv og malte flater på vegg. Det er installert toalett, badekar med dusj og enkel servant i rommet.

Oppgraderinger de senere år

2019 - Pusset og mat deler av grunnmur

2019 - Vasket takstein

2010 - Montert ny VV-tank

1990-tallet - Noen nye glass i vinduer i stue

Montert luft-luft varmepumpe

Viktige punkter fra tilstandsrapport

Tilstandsgrad 2 (Middels kraftige symptomer):

- Grunnmur - Elde, slitasje og noe avflassing

- Drenering - Elde

- Veggkonstruksjoner/fasader - Elde og slitasje

- Vinduer og dører - For der meste elde og slitasje

- Takkonstruksjon - Noe eldre fuktskjolder i undertak

- Taktekking - Elde og slitasje

- Renner, deler og beslag - Elde og slitasje

- Terrasse, balkong og utv. trapp - Noe slitasje, skjevheter og lav høyde på rekkverk

- Piper og ildsteder - Elde og slitasje

- Rom under terreng - Noe fuktutslag og synlige fuktskjolder/saltutslag på vegger og gulv

- Bad - Elde og slitasje

- Kjøkken - Elde og slitasje

- Innvendige overflater - Elde og slitasje

- Innvendige trapper - Elde og slitasje, mangler ihht. dagens krav

- VVS - For det meste eldre røropplegg

- Garasje - Elde og slitasje

Tilstandsgrad 3 (Kraftige symptomer):

- Veggkonstruksjoner/fasader - Noe råte på fasader og kjellerhals

- Vinduer og dører - Noe sprukket og punktert glass

- Vaskerom - Preg av elde og slitasje

- Kjøkken - Manglende vifte over komfyr

- Garasje - Noe råte på gesims/utstikk/vindskier

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Hovland - et hyggelig, barnevennlig og veletablert boligområde. Sentralt beliggende med nærhet til Larvik sentrum.

Kort vei til Nordbyen kjøpesenter, flere dagligvarebutikker samt søndagsåpen butikk, kafeer, barnehage, barneskole og ungdomsskole.

Kort avstand til flotte turområder ved Elvestien, samt i Vestmarka, Bøkeskogen og langs Farris - både sommer og vinter.

Det er flere idrettsanlegg i nærheten, og Indre Havn, Fritzøe Brygge og Bølgen Kulturhus ligger kun få minutter unna i bil.

Tomt

Areal: 727 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomten er flat og syd-østvendt - pent opparbeidet med gruset gårdsplass og gressplen. Rundt om på eiendommen finnes trivelig beplantning i form av busker, hekker og trør. Gjerde mot naboeiendommer og gate.

Eiendommen er etablert i grunnboka via skylddelingsforretning, og er ikke oppmålt av kommunen. Eiendommens plassering i kartet kan avvike fra eiendommens faktiske plassering i marka. Oppgitt areal i eiendomskartet fra kommunen og i salgsoppgaven er tilsvarende usikkert, og er kun beregnet ut fra grensene mot naboeiendommer i matrikkelen. Kjøper bør påregne avvik i areal ved en fremtidig oppmåling av tomten.

Garasje / Parkering

Parkerings i gårdsplass og i garasje med plass til 1 bil på eiendommen. Ellers gateparkering etter gjeldene regler.

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1970

Antall soverom

3

Byggemåte

Det er grunnmur av betongblokker. Veggkonstruksjoner av standard trekonstruksjoner/reisverk, det er liggende og stående kledning på fasader.

Takkonstruksjon m/kaldt loft, det er takstein som tekking.

Ferdigattest / brukstillatelse

Boligen har ferdigattest fra 1970. Garasje stod ferdig i 1982, det foreligger ferdigattest.

Boligens areal

Primærrom: 85 kvm, Bruksareal: 190 kvm, Bruttoareal: 207 kvm

Kjeller:

Bruksareal: 83 m².

Primærrom: 0 m².

Følgende rom er oppgitt som primærrom: Ingen.

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: To gang, vaskerom, trapperom og fem boder.

1. etasje:

Bruksareal: 87 m².

Primærrom: 85 m².

Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, gang, bad, tre soverom, kjøkken og stue.

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Trapperom.

Garasje:

Bruksareal: 20 m².

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Arealbekreftelse

Alle arealer i denne salgsoppgave er innhentet fra takstmann og offentlige registrere hos Larvik kommune. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av arealene.

Adgang til utleie

Det er ingen kjente hindringer for utleie av hele boenheten.

Oppvarming

Det er følgende oppvarmingsmetoder:

- Varmeovner

- Vedfyring/parafinfyring

- Luft-luft varmepumpe

Larvik kommune hadde tilsyn ved boligen i 2011, det er ikke mottatt avvikskommentarer fra tilsynet. Siste feiing skulle vært utført i 2018, men ble ikke utført da ingen var hjemme ved varslet feiing.

Det er nedgravd parafintank på ca. 1.000 liter på eiendommen.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 11 610 pr. år

Det betales kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon samt feie- og tilsynsgebyr.

Kommunale avgifter forfaller til betaling fire ganger per år.

Løpende kostnader

- Kommunale avgifter

- Forsikring

- Strøm

Evt. TV og internett.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 575 186 pr. 31.12.17

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 070 671 pr. 31.12.17

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Direkte fra Hovlandveien.

Det vil bli skiltet med visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Reguleringsplan: Hovland

Vedtatt: 19.11.1965

Formål: Bolig (mindre del kjørevei)

Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027

Formål: Boligbebyggelse, nåværende.

Bestemmelsessone: VAR_1: Variert bebyggelsesstruktur.

Reguleringsplan under arbeid:

Det pågår for tiden reguleringsarbeider med Yttersøveien 21 hvor det planlegges å rive eksisterende industribygg for å legge til rette for utbygging av 70-80 boenheter i blokkbebyggelse.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Rullering av kommuneplanen - det er igangsatt rullering av:

- Kommuneplanens arealdel for Larvik og Lardal

- Kommunedelplan for Larvik by, Stavern by og Svarstad

Det antas at rulleringsarbeidet er fullført innen sommeren 2020.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Det er ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

På eiendommen er det tinglyst bestemmelse om felles renseanlegg fra 1969, og drift og vedlikehold av dette. Da eiendommen nå er tilknyttet offentlig vann og avløp kan denne heftelsen i realiteten slettes. Kontakt megler ved spørsmål.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Larvik kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: marius@leinaes.no eller SMS: 45 40 40 09 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Boligen er klar for overtagelse fra 1. februar 2020. Dersom kjøper ønsker annet tidspunkt, ta kontakt med megler i forbindelse med budgivning.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt fast provisjon kr. 45.000,- ved salg. I tillegg betaler selger honorar for oppgjør kr. 4.900,- og tilrettelegging kr. 9.900,- For visninger er det avtalt 4 stk. inkludert, deretter kr. 2.250,- per visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.