• Nedre Sisselrotkampen 8

  • 2848 Skreia
Prisantydning
1 590 000,-
Totalpris
1 643 622,-
Ligningsverdi
330 000,-
Beregnet totalkostnad
1 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
39 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 590 000,-))
12 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt))


53 622,- (Omkostninger totalt)


1 643 622,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Hytte (selveier)
Primærrom
78m²
Bruksareal
78m²
Bruttoareal
85m²
Antall rom
4
Oppholdsrom
1
Soverom
3
Byggeår
2014
Gårdsnummer
309
Bruksnummer
1
Festenummer
603
Finn-kode
147497949
Sist endret
  • Visninger

  • Kontakt megler for visning

Daglig lederEiendomsmegler MNEFPartner

Patrik Kolshus

+47 45 88 64 00

Dokumenter

Salgsoppgave Nedre Sisselrotkampen 8

Eiendomsskatt

Det er i Østre toten kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4824,- for 2019.

Innhold

1.etasje: Vindfang, kjøkken/stue, bad, 3 soverom.

Annet: Hems og uthus.

Standard

Entré

Hytta har adkomst via overbygd inngangsparti. Entrèen er lys med plass for enkel garderobesløsning.

Kjøkken

Kjøkkeninnredningen er i mørk utførelse, med profilerte fronter og benkeplate i laminat. Overskapene har glassfelt. Det er plass til frittstående kjøl/fryseskap og komfyr.

Stue

Stuen har tregulv og lysmalte panelvegger. Panel i tak. Rommet har åpen løsning mot spisestue og kjøkkenet. Rommet er lyst og fint, utsikten kan nytes også herfra.

Bad/wc/vaskerom

Badet har tregulv og panelplater på vegg, panel i himling. Badet er utstyrt med dusjkabinett, servant med underskap, samt speil med belysning.

Soverom og garderobe

Hytta har to soverom, et med plass for dobbelseng. Hytta har også en hems og utebod.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende langs Nedre Sisselrotkampen, området er nyere hyttefelt. Ca 15 km fra Lena sentrum med diverse fasiliteter og servicetilbud. Det er i området svært gode tur- og rekreasjonsmuligheter sommer og vinter. Løypenettet på Totenåsen er svært godt. Det er ca. 30 min kjøring med bil til Hurdal skisenter.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt

Tomten er skrånende, hovedsakelig naturtomt. Gårdsplass og adkomstveg er gruset.

Garasje / Parkering

Parkering i gruset gårdsplass, øvrig parkering etter områdets gjeldende bestemmelser.

Boligtype, eierform og byggeår

Hytte (Selveier), byggeår: 2014

Antall soverom

3

Byggeår

2014

Byggemåte

Hytte oppsatt på murt grunnmur opplyst fundamentet dels på fjell. Murte vanger med lettklinkerblokker. Vegger over terreng oppført i bindingsverkskonstruksjoner, antatt isolert, luftet og kledd med malt trepanel. Etasjeskiller i trekonstruksjoner. Mønet saltak konstruksjon bygget med taksperrer i trekonstruksjoner. Tak tekket med takstein, tilhørende takrenner, nedløp og beslag.

Ref. takstrapport utført av Amund Forset 02.05.2019.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 05.06.2014. Dokumentet ligger vedlagt salgsoppgaven.

Boligens areal

Primærrom: 78 kvm, Bruksareal: 78 kvm, Bruttoareal: 85 kvm

1. etasje:

Bruksareal: 78 m².

Primærrom: 78 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, kjøkken/stue, bad, 3 soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Oppvarming - Teknisk

Hytten varmes i hovedsak opp via vedfyring.

Strøm via solcelle-anlegg med batterier og konverter til 230V.

Energimerking

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Hytta har solcellepanel, det er derfor ingen kostnad knyttet til energiforbruk.

Løpende kostnader

Årlig festavgift på 3.400,- pr år.

Eiendomsskatten utgjør 4824,- for 2019.

Utgifter til vedlikehold og snøbrøyting må påregnes.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 330 000 pr. 31.12.17

Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. 31.12.17

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Det vil bli skiltet med Sydvendt & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse og følger reguleringsbestemmelsene for Sisselrotkampen hytteområde, Toten Almenning lodd nr. 3 Østre Toten kommune. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst se vedlegg i salgsoppgaven eller ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Eiendommen har adkomst via privat veg. Veien har bom.

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat avløp fra kjøkken og bad, gråvann går til synkekum.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i

innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: pk@sydvendtpartners.no eller SMS: 45 88 64 00 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt % beregnet av salgssummen inkludert evt. fellesgjeld. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 7.490,-, tilrettelegging. kr. 9.950,-, internettannonsering kr. 10.995,-,- For visninger er det avtalt kr. 2.900,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.