Lillehammervegen 2092

Ved å klikke send, aksepterer du at eiendomsmegler kontakter deg med informasjon om endelig salgssum, og salg av egen bolig.

Takk for henvendelsen!
Behandling av personopplysninger Meglers markedsføring etter boligsalg: Som ledd i meglers markedsføring aksepterer selger/kjøper markedsføring av salgsprisen etter salg. Kundens navn fremkommer ikke i markedsføringen. Ønsker du som kjøper eller selger å reservere deg mot dette, må du ta kontakt med megler på det aktuelle oppdraget.
  • Lillehammervegen 2092

  • 2881 Aust-torpa
Prisantydning
1 500 000,-
Totalpris
1 546 372,-
Ligningsverdi
121 928,-
Kommunale avgifter
7 850,- (Inkludert i kommunale avgifter er renovasjon, branntilsyn/feiing, slamtømming og eiendomsskatt.)
Beregnet totalkostnad
1 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
32 500,- (Dokumentavgift)


46 372,- (Omkostninger totalt)


1 546 372,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Landbrukseiendom (selveier)
Primærrom
98m²
Bruksareal
125m²
Bruttoareal
212m²
Tomt
64 900m² (eiet tomt)
Oppholdsrom
1
Soverom
3
Byggeår
1952
Gårdsnummer
93
Bruksnummer
29
Energimerking
G
Finn-kode
104916952
Sist endret

Eiendomsmegler

Caroline Svensrud

+47 952 87 057

Eiendomsmegler

Trine Grini

+47 970 37 811
  • Nabolagsprofil

92%

bor i enebolig

70%

har bolig på over 120 kvm

65%

eier sin egen bolig

43%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

Dokumenter

Prospekt Lillehammervegen 2092

BRA/PROM

125 / 98 m²

Eierform

Selveier

Boligtype

Landbrukseiendom

Tomt

Areal: 64 900 kvm, Eierform: Eiet tomt

Beskrivelse

Eiendommen Hågån som har adresse Lillehammervegen 2092 ligger noen kilometer nordøst fra Torpa sentrum hvor det er barnehage, barneskole og ungdomskole. Eiendommen ligger i østhellinga ovenfor Torpa med super utsikt mot åsene i vest. Herfra er det ikke langt til fjellområdene på Synnfjell, Gamlestølen eller Lenningen. Torpa ligger mellom Dokka og Lillehammer. Det er ca 20 km til Dokka og ca 45 minutter til Gjøvik og en halvtimes tur til Lillehammer.

Eiendommen består av 3 gnr/bnr og drives som en enhet.

Eiendommen blir av dagens eier kun benyttet som boligeiedom og jord leies bort til nabo som høster jorda og beiter innmarksbeitet. Denne avtalen gjelder til 2020 og ligger vedlagt i salgsoppgave.

Innhold

Eiendommens gnr. 92, bnr. 29 består av tun med våningshus og 2 driftsbygninger og et lite areal med fulldyrka areal. Eiendommens gnr. 93, bnr. 35 består av tomt med hundehus og restarealer skog og gnr. 93, bnr. 21 består av fullfyrket jord , innmarksbeite og restarealer skog.

Våningshus inneholder:

1.etg: Vindfang, trappegang, bad, kjøkken, stue.

2.etg: Gang, trappegang og 3 soverom.

Kjeller: 2 kjellerrom.

Forøvrig er det på eiendom oppført:

-Fjøs:

Låve og skåle. Innredet med hesteboks og låve for tørrhøy.

-Rundbuehall

-Hundehus:

Hundebokser med utgang til luftegård. Ett stort oppholdsrom.

Standard

Våningshus:

Huset fremstår som løpende vedlikeholdt og har følgende standard:

Bad:

Bad med belegg på gulv og baderomsplater på vegger. Dusjhjørne. Nyere innredning med servant og underskap. Gulvmontert toalett.

Stråleovn på vegg.

Kjøkken:

Sivesind kjøkken som ble kjøpt brukt og satt inn i 2002. Malte fronter. Ventilator over komfyr med avtrekk til yttervegg. Opplegg for oppvaskmaskin, men denne er ikke i bruk da den belaster strøm sånn at sikringen går.

Innvendige overflater forøvrig:

Gulv: klikklaminat, belegg, støpte gulv og tre.

Vegger: Panel, baderomsplater og støpte vegger.

Tak: Trepanel.

Elektrisk anlegg:

Sikringsskap er plassert på vegg i soverom i 2.etasje. Automatsikringer og strømmåler for automatisk avlesning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger usjenert til i Walhovdsbygda i Aust-Torpa i Nordre land kommune. Det er ca. 5 km til barne,-og ungdomsskole, aldersbolig og lege/helsestasjon. Fra eiendommen er det ca. 21 km til Dokka sentrum, som også er kommunesenteret. Her finner man flere butikker, kjøpesenter, apotek, bank, vinmonopol, kafeer og spisesteder.

Det er fine turmuligheter i området og kort vei til blant annet Synnfjellet med milevis av oppkjørte skiløyper.

Tomt

Eiendommen består av tre gnr/bnr som drives som en enhet. Gnr. 93, bnr. 29 består av tun med våningshus og 2 driftsbygninger. Gnr. 93, bnr. 35 består av tomt med hundehus og restarealer skog. Gnr. 93, bnr. 21 består av fulldyrket jord, innmarksbeite og restarealer skog. Arealer totalt for eiendommene er:

36,2 dekar fulldyrket jord.

17,8 dekar innmarksbeite.

Skogarealer er restarealer med 1,9 dekar høg bonitet og 2,9 dekar middels bonitet. Åpen jorddekt fastmark er 3,2 dekar.

Totalt er eiendommen på 64,9 dekar.

Arealopplysninger er hentet fra NIBIO - Gardskart på nett. Det gjøres oppmerksom på at denne type kart gjerne kan være noe upresise og at man dermed kan få noe avvik ved eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet arealsvikt, jf avhendingslovens §3-3 kan derfor ikke påberopes.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 121 928 pr. 31.12.15

Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. 31.12.15

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Ferdigattest / brukstillatelse

Det finnes ikke ferdigattest / midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

Boligens areal

Primærrom: 98 kvm, Bruksareal: 125 kvm, Bruttoareal: 212 kvm

Våningshus:

U . etasje/kjeller:

Bruksareal: 27 m².

Primærrom: 0 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Ingen.

1. etasje:

Bruksareal: 59 m².

Primærrom: 59 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:Vindfang, trappegang, bad, kjøkken og stue.

2. etasje:

Bruksareal: 39 m².

Primærrom: 39 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, trappegang og 3 soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming via panelovner.

Vedovn plassert på kjøkken.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, strøm, forsikring, internett/tv, løpende vedlikehold, og utgifter til vei.

Adkomst

Direkte adkomst fra Lillehammervegen. Det vil bli skiltet med Gjestvang og Partners visningsbukker ved fellesvisning.

Regulering

Eiendommen ligger i LNFR område i kommuneplanens arealdel vedtatt i 2016.

Eiendommen ligger også innenfor gul støysone til Torpa skytebane.

Ta kontakt med megler for kopi av reguleringsbestemmelser.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkluderer bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: caroline@gjestvangpartners.no eller SMS: 95 28 70 57 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.