Kornveien 56

Ved å klikke send, aksepterer du at eiendomsmegler kontakter deg med informasjon om endelig salgssum, og salg av egen bolig.

Takk for henvendelsen!
Behandling av personopplysninger Meglers markedsføring etter boligsalg: Som ledd i meglers markedsføring aksepterer selger/kjøper markedsføring av salgsprisen etter salg. Kundens navn fremkommer ikke i markedsføringen. Ønsker du som kjøper eller selger å reservere deg mot dette, må du ta kontakt med megler på det aktuelle oppdraget.
  • Kornveien 56

  • 4821 RYKENE
Prisantydning
2 250 000,-
Totalpris
2 264 419,-
Beregnet totalkostnad
2 250 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
12 500,- (Dokumentavgift)
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
172,- (Panteattest kjøper)


14 419,- (Omkostninger totalt)


2 264 419,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Rekkehus (selveier)
Bruksareal
137m²
Tomt
400m² (eiet tomt)
Soverom
4
Byggeår
2015
Gårdsnummer
412
Bruksnummer
157
Sist endret

Eiendomsmegler MNEFFagansvarligPartner

Jan Terje Øygarden

+47 952 39 559

Dokumenter

Salgsoppgave del 1 - Bildepressentasjon
Salgsoppgave del 2 - Nøkkelinformasjon

Bebyggelsesdetaljer

Se leveransebeskrivelse i salgsprospektet.

Innhold

1. etasje: Hall, bad/vaskerom, stue, kjøkken, tv-stue (eventuelt soverom) og soverom. 2. etasje: Loftstue, 3 soverom, bad og bod. Utvendig bod.

Standard

Boligen leveres komplett ferdig utvendig og innredet 1. etasje med god standard. Boligene bygges etter dagens forskrifter (TEK 10) og leveres nøkkelferdige i 1. etasje med muligheter for å innrede 2. etasje ved egeninnsats, eller som tilvalg mot et tillegg i kjøpesummen.

Boligfeltet vil bli opparbeidet med asfalterte adkomstveier, gatebelysning i.h.t godkjent reguleringsplan fra Arendal kommune. Ved ferdigstillelse av boligfeltet vil kommunen overta ansvaret for vedlikehold av vei, vann, kloakk og belysning.

Vei/vann/kloakk

Tomtene vil bli tilkoplet offentlig vann og kloakk.

Adkomst

Fra Arendal: Kjør mot Asdal/Bjorbekk. Deretter mot Løddesøl. Følg veien ca. 7 kilometer og ta til høyre i krysset mot samfunnshuset/Løddesøl skole. Følg denne veien og man får boligfeltet Løddesølåsen på høyre side etter ca. 500 meter.

Fra Grimstad: Følg E 18 mot Arendal. Ta av mot Rykene og følg RV 407 videre mot Rykene. Ta av veien ved Rykene fabrikker og følg skilt mot Blakstad. Fra Rykene til Løddesøl følger man RV 408. Følg veien videre mot Blakstad og etter krysset til Rykene /Bjorbekk og ta så 1. vei til høyre. Da kommer man rett opp til boligfeltet.

Fra Froland: Kjør mot Arendal og over Blakstadbroa, for så å ta 1. vei til høyre etter rundkjøringen. Følg FV 408 forbi Messel og Rise og nesten til enden av Løddesølsletta og ta til venstre, eller ta til venstre ved skilt til Løddesøl skole og følg hovedveien forbi skolen.

Boligfeltet er i utgangspunktet stengt for trafikk på kvelder og i helger, men ønsker man en tomtevisning kan man på eget initiativ og ansvar besiktige området.

Vlkommen til Løddesølåsen boligfelt...

Løddesøl ligger strategisk plassert mellom Arendal, Froland og Grimstad.

Område: Løddesøl samfunnshus ligger i tilknytning til Løddesøl oppvekstsenter og inneholder foruten storsalen, som benyttes av skolen som gymsal, møterom, kjøkken og toaletter. Det årlige 17. mai arrangementet blir holdt ved samfunnshuset. Ungdomshuset Frihaug ligger like ved samfunnshuset og eies av Rise og Løddesøl Ungdomslag. Bedehuset på Løddesøl tilhører Øyestad menighet og det var i mange år barnehage i lokalene, i tillegg til aktiviteten bedehusets medlemmer står for.

Historie: Tidligere var det to matbutikker på Løddesøl, nærmest på hver siden side av veien mellom Blakstad og Rygene kjent som henholdsvis "Oless butikk" og "Lauvraks butikk". Sistnevnte ble etter Trygve Lauvraks død i flere år drevet av Solveig Lindtveit. Under 2. verdenskrig var området et meget interessangt område for Tyskerne som ønsket å bygge flystripe på Løddesøl. Dette p.g.a. områdets stategiske plassering mellom Arendal og Grimstad med oppland.

Tomtebeskrivelse

Samtlige tomter vil bli opparbeidet og avplanert med stedlig masse og gruset der boligen skal plasseres. Kjøpesummen inkluderer også tilkoplingsavgift for vann og avløp til Arendal kommune, oppmåling og tinglysningsgebyr for matrikkelbrev og fremlegging av vann og avløpsledninger til tomtegrensen.

Tomtestørrelsen vil variere men ca. 400 kvm til hver bolig.

Parkering

Carportløsning og ellers parkering på egen tomt.

Brukstillatelse

Ferdigattes vil foreligge før overtakelse.

Eierskiftefors.

Ettersom selger, selger eiendommen som et ledd i sin næringsvirksomhet, er det ikke tegnet eierskifteforsikring.

Energimerking

Energimerke C

Forsikring

I Gjensidige får du 2 måneders gratis boligforsikring.

Oppvarming

Mulighet for ildsted, varmekabler i hall/entre og våtrom, samt at boligen leveres med ballansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinningsfunksjon.

Meglerprov. %

Diverse

Husbankfinansiering: Samtlige prosjekterte boliger er godkjent for 80 % av kjøpesummen, finansiert gjennom Husbanken til historisk lav rente. Her er særdeles gunstige lånebetingelser pr. 1. januar 2015 er flytende rente 2,276 % Se www.husbanken.no for oppdaterte rentetilbud.

Eksempel på finansiering med innredet 1. etasje:

* Lån Husbanken: Kr. 1.800.000,-

Rentefot: Flytende rente 2,27 %

Lånetid: 30 år hvorav 5 år avdragsfritt.

Netto renteutgift pr. mnd 1. år. (Fratrukket rentefradrag på 28 %) Kr. 2.451,-

Avdrag: Etter avdragsfrie perioden utgjør avdrag kr 6.000,- pr mnd. (25 år)

Regnestykket forutsetter 20 % egenkapital eller kommunalt startlån.

Betalingsbetingelser: Fullt oppgjør i henhold til oppgjørsoppstilling fra megler skal være disponibelt på meglers klientkonto pr. overtakelsesdato. Kjøper må enten stille bankgaranti for sine kontraktsforpliktelser eller innbetale 10 % av kjøpesummen i depositum.

Selger stiller bankgaranti i henhold til Bustadoppføringslovens § 12.

Lovgivning: Salg av prosjekterte boliger reguleres av bustadoppføringslova.

Omkostninger

Dokumentavgift til staten 2,5 % av tomteverdien som tilsvarer kr. 500.000,- Tinglysningsgebyr for skjøte kr 525,- Tinglysnings- og attestgebyr pr. obligasjon kr 697,-. Det tas forbehold om endringer av offentlige gebyrer/andre omkostninger. Ved salg til prisantydning blir den totale kostnad kr. 2.213.722,- inkl. dokumentavgift og tinglysingsgebyrer.

Overtakelse

Ferdigstilles: Ca. 6 mnd etter signert kjøpekontrakt.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Se reguleringsplan med bestemmelser i prospektet.

Servitutter

Eiendommen leveres fri for pengeheftelser.