Furulyveien 8

Ved å klikke send, aksepterer du at eiendomsmegler kontakter deg med informasjon om endelig salgssum, og salg av egen bolig.

Takk for henvendelsen!
Behandling av personopplysninger Meglers markedsføring etter boligsalg: Som ledd i meglers markedsføring aksepterer selger/kjøper markedsføring av salgsprisen etter salg. Kundens navn fremkommer ikke i markedsføringen. Ønsker du som kjøper eller selger å reservere deg mot dette, må du ta kontakt med megler på det aktuelle oppdraget.
  • Furulyveien 8

  • 4900 Tvedestrand
Prisantydning
1 550 000,-
Totalpris
1 586 222,-
Beregnet totalkostnad
1 550 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
35 000,- (Dokumentavgift)


36 222,- (Omkostninger totalt)


1 586 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Enebolig (selveier)
Primærrom
162m²
Bruksareal
229m²
Bruttoareal
254m²
Tomt
1 138m² (festet tomt)
Oppholdsrom
2
Soverom
5
Byggeår
1968
Gårdsnummer
74
Bruksnummer
308
Energimerking
G
Finn-kode
89387078
Sist endret

Eiendomsmegler MNEF

Phong Thanh Tran

+47 942 77 766
  • Nabolagsprofil

77%

bor i enebolig

66%

har bolig mellom 60-120 kvm

64%

eier sin egen bolig

51%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Adresse

Furulyveien 8

4900 Tvedestrand

Matrikkel

Gnr.74 Bnr.308 i Tvedestrand kommune

Oppdragsnummer

40-16-0090

Bestemmelse om tvangssalg

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen selges ved tvangssalg og at det derfor er tvangsfullbyrdelsesloven som blir gjeldende ved gjennomføring av salget.

Lov om avhending av fast eigedom vil derfor ikke komme til anvendelse. Se mer informasjon vedr. tvangssalg i vedlagt budskjema.

Prisantydning

Kr. 1 550 000,-

Total inklusive omkostninger

1 550 000,- (Prisantydning)

Omkostninger

172,- (Panteattest kjøper)

525,- (Tingl.gebyr obligasjon)

525,- (Tingl.gebyr skjøte)

35 000,- (Dokumentavgift)

36 222,- (Omkostninger totalt)

1 586 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

. Renovasjon kr. 3.650,- pr. år.

Velkommen til Høyheia

Høyt over Tjenna finner du denne eneboligen. Herfra er det flott utsikt mot Tjenna og området rundt. Eiendommen ligger få meters gange til det meste av fasiliteter man finner i sentrum. Her er det kafeer, kiosk, diverse butikker mv. Tjenna med badestrand er heller ikke langt unna.

Eiendommen ligger på en liten høyde, med gode solforhold og utsikt til området rundt. Stor enebolig med blant annet 5 soverom.

Tomt

Festet tomt 1138 m². Asfaltert adkomst og parkering. Ellers naturtomt. Årlig festeavgift kr. 1.211,-

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Bruttoareal (BTA) : 254 m²

Bruksareal (BRA) : 229 m²

Primærrom (P-ROM) :162 m²

Arealbeskrivelsene er i henhold til NS 3940 og er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Parkering

Parkering på tomten.

Soverom

Antall soverom : 5

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Stor og innholdsrik enebolig som er blitt oppusset de senere årene. Det er blant annet skiftet elektrisk og vvs anlegg. Kjøkken og bad ble pusset opp i 2010.

Energimerke

Energimerke datert dd.mm.yy

Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G, se lenger bak i prospektet.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilkoblet offentlig vann- og kloakknett. Vann- og avløpsledninger fra boligen og frem til kommunalt tilkoblingspunkt er private, og eier har vedlikeholdsansvar for disse.

Heftelser/servitutter

Faste løpende kostnader

Faste løpende kostnader

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport ved sertifisert takstmann ... Datert /.... finner du i prospektet. Dersom du har spørsmål om rapporten, kan takstmannen kontaktes på tlf. ...

Konsesjon/Odel

Konsesjon/Odel

Budfrist

Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for byderen i minst 6 - seks - uker. Med rettens samtykke kan det likevel tas hensyn til bud med kortere bindingstid ned til 15 dager.

Betalingsfrist/overtagelse

Under forutsetning av at avgitt bud blir stadfestet av tingretten, skal kjøpesum + omk. være betalt innen oppgjørsdagen, som er 3 - tre - måneder fra den dag medhjelper fremlegger budet for rettighetshaverne og tingretten med forespørsel om stadfestelse etter bestemmelse om lov av tvangsfullbyrdelse § 11-29. Betalingsplikt inntreffer allikevel ikke før 2 uker etter at stadfestelseskjennelsen er rettskraftig. Ved forsinket innbetaling plikter kjøperen å betale forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3.

Oppgjør

Betaling skal skje til medhjelper, Meglerhuset & Partners sin klientkonto .

Kjøpekontrakt

Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen

på at handel er kommet i stand.

Overtagelse

Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte(tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøperen skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøperen har innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til

bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse skal sendes Namsmannen i det distrikt som eiendommen ligger. Tvangsfullbyrdelsesloven legger ikke opp til at eiendommen som tvangsselges skal være ryddet og rengjort ved kjøpers overtakelse.

I de tilfeller hvor eiendommen ikke er ryddet og rengjort ved overtagelse vil kjøper selv bli ansvarlig for å få dette gjort.

Produksjonsdato

Produksjonsdato

Opplysninger i Salgsoppgaven er godkjent av selger.