Kontor

Kalbakken

5

kollegaer

Eiendomsmeglerfullmektig

Jannik Holm

916 51 902

Eiendomsmeglerfullmektig

Milla Johnsen

464 20 669

Eiendomsmegler MNEFDaglig leder

Terje Rindal

951 95 135

PartnerEiendomsmegler

Marius Wang

468 28 887

SalgssjefEiendomsmeglerfullmektig

Thor Wæraas

483 65 757