• Håkon Håkonsens vei 6

  • 1850 Mysen
Prisantydning
950 000,-
Totalpris
974 972,-
Kommunale avgifter
8 500,- (per år)
Festeavgift
76 520,-
Beregnet totalkostnad
950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-))


24 972,- (Omkostninger totalt)


974 972,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Annet (selveier)
Bruttoareal
380m²
Tomt
1 832m² (festet tomt)
Byggeår
1968
Gårdsnummer
154
Bruksnummer
44
Finn-kode
150466467
Sist endret
  • Visninger

  • Eller etter avtale med megler: 45 88 64 00

Daglig lederEiendomsmegler MNEFPartner

Patrik Kolshus

+47 45 88 64 00

Dokumenter

Salgsoppgave

Diverse

Eiendommen har felles vegg mot motellet som ligger på eget gnr. og bnr. i bakkant av veikroa. Det må påregnes omlegging av deler av det elektriske anlegget da noe av dette er felles for motell og kro i dag. Kartlegging og bekostning av dette må kjøper påregne.

Festeavgiften deles 50/50 mellom veikroa og motellet. Dette er tatt hensyn til i annonsen. kr. 76.520,- pr. år. gjelder for veikroa. Det vil opprettes et sameie mellom veikro og motell. Her vil blant annet festeavgift og evt. andre felles forhold være regulert - slik som felles strøm og vedlikehold av fellesarealer. Konferer megler.

Eierform

Selveier

Boligtype

Annet

Parkering

Ja

Tomt

Areal: 1 832 kvm, Eierform: Festet tomt, Festeavgift: 76520

Tomten er fint opparbeidet og beplantet. Stor parkeringsplass med totalt ca. 30-40 biloppstillingsplasser.

Byggeanmeldt

Bygningene er byggeanmeldt:

Innredning av kjeller veikro 1969

Veikro 1968

Innhold

1. etg.: Entrè, krodel med ca. 90-100 sitteplasser, serverings- og betalingsområdet, kjøkken, kjølerom og kjøkkeninngang med trapp til kjeller.

Kjeller: Pub/serveringslokale med ca. 40-50 sitteplasser, gang, toaletter og diverse lager- og tekniske rom.

Beliggenhet

Sentralt beliggende tett på Momarken Travbane og nye E-18. Meget god eksponering mot innfartsvei til Mysen og rv. 22.

Boligens areal

Bruttoareal: 380 kvm

Adkomst

Se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På evt. visningsdager vil det bli skiltet med visningsskilter fra eiendomsmegler. Velkommen til visning!

Regulering

Eiendommen er regulert til næringsvirksomhet. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: pk@sydvendtpartners.no eller SMS: 45 88 64 00 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Diverse

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.