Carina Strøno Andreassen

Carina Strøno Andreassen

Kvalitetssjef

Hauges gate 3 3010 Drammen
Meglerhuset & Partners, Drammen

10
KOLLEGAER

Partner / Eiendomsmeglerfullmektig
Emilie Fredriksen

468 05 040

ef@partners.no

VERDIVURDERING
Eiendomsmeglerfullmektig
Juliane Jacobsen

464 71 405

jj@partners.no

VERDIVURDERING
Eiendomsmegler
Fredrik Vangen Grønvold

980 87 673

fvg@partners.no

VERDIVURDERING
Eiendomsmegler / Partner
Simen Eknes Slotsvig

404 83 252

slotsvig@partners.no

VERDIVURDERING
Backoffice / Eiendomsmegler
Sarah Wennes

981 30 239

sw@partners.no

VERDIVURDERING
Eiendomsmeglerfullmektig
Lasse Thorsbye

452 11 586

lt@partners.no

VERDIVURDERING
Trainee
Martine Holtvedt

992 65 065

mh@partners.no

VERDIVURDERING
Partner / Eiendomsmegler
Anders Ødenes

950 37 101

ao@partners.no

VERDIVURDERING
Partner / Eiendomsmegler MNEF
Nina Widerøe

916 16 035

nw@partners.no

VERDIVURDERING
Partner / Daglig leder / Eiendomsmegler
Øystein Liverud

918 84 174

ol@partners.no

VERDIVURDERING