Klevgaten 11

Ved å klikke send, aksepterer du at eiendomsmegler kontakter deg med informasjon om endelig salgssum, og salg av egen bolig.

Takk for henvendelsen!
Behandling av personopplysninger Meglers markedsføring etter boligsalg: Som ledd i meglers markedsføring aksepterer selger/kjøper markedsføring av salgsprisen etter salg. Kundens navn fremkommer ikke i markedsføringen. Ønsker du som kjøper eller selger å reservere deg mot dette, må du ta kontakt med megler på det aktuelle oppdraget.
  • Klevgaten 11

  • 4838 Arendal
Prisantydning
450 000,-
Totalpris
454 222,-
Beregnet totalkostnad
450 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
3 000,- (Dokumentavgift)


4 222,- (Omkostninger totalt)


454 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Boligtomt (selveier)
Tomt
450m² (eiet tomt)
Byggeår
2018
Gårdsnummer
501
Bruksnummer
533
Finn-kode
128094571
Sist endret

Eiendomsmegler MNEF

Phong Thanh Tran

+47 942 77 766
  • Nabolagsprofil

52%

har bolig mellom 60-120 kvm

52%

av boligene er nyere enn 20 år

51%

eier sin egen bolig

43%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Dokumenter

salgsoppgave klevg

BRA/PROM

/ m²

Eierform

Selveier

Boligtype

Boligtomt

Garasje / Parkering

Ja / Nei

Tomt

Areal: 450 kvm, Eierform: Eiet tomt

Velkommen til Klevgaten

Enten du er utbygger eller privatperson, har du her en sjelden mulighet til å oppføre en bolig i et rolig og avskjermet område i meget kort avstand fra Arendal sentrum, der man finner det aller meste av det byen har å tilby. Området består stort sett av bolighus i tre, hovedsakelig oppført rundt midten og siste halvdel av forrige århundre. Tomten er fordelt på 3 bruksnumre og er på totalt 450 kvm. Eiendommen har tidligere vært bebygd, men fremstår idag som naturtomt. På tomten er det også rester av gamle murer fra tidligere bebyggelse.

Tomt

Eiertomt fordelt på 3 bnr. med totalt 450 kvm. areal. Eiendommen er idag hovedsakelig naturtomt. Det har tidligere stått et hus på eiendommen.

Formuesverdi

Ikke fastsatt.

Adkomst

Fra Arendal sentrum: Gå opp Vestregate, og ta til venstre inn Klevgaten. Eiendommen får du innerst i gaten.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område. Deler av eiendommen ligger i regulert område.

Formål i kommuneplanen: Bebyggelse- og anlegg; boligbebyggelse

Hensynssone kulturmiljø; bevaringsverdig bebyggelse. (Områdene i kommunedelplan for bevaring)

Bestemmelse: Plankrav Retningslinjer:

· Den antikvariske verdifulle bebyggelsen bør søkes bevart, og områdets særpregede miljø videreføres. Ved reparasjon og annen istandsetting bør så lite som mulig av de gamle materialene skiftes ut. Bygningenes karakter m.h.t. former, materialer, målestokk, proporsjoner, vindusinndeling, detaljer og annet, bør opprettholdes eller tilbakeføres til det opprinnelige. Yttervegger, tak, vinduer, dører og andre detaljer bør være tilsvarende eller tilpasses de originale.

· Ny bebyggelse i områdene bør i størrelse og proporsjoner tilpasses den bevaringsverdige bebyggelsen i området. Nye uthus og garasjer bør ha en utforming og materialbruk som underordner seg hovedbebyggelsen.

· Det bør benyttes tradisjonelle materialer og byggeteknikker.

· Terrengformasjoner ,hagemurer- og terrasser av betydning for kulturmiljøet bør bevares

· Offentlige eller alminnelig brukte, gangstier, trappeløp, snarveier, plasser, m.v., skal bevares.

Boplikt

Det er ikke boplikt i Arendal kommune.

Diverse

Salgsoppgaven er basert opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Det opprinnelige huset som stod på eiendommen brant ned. Det ble i 1999 sendt inn søknad om rammetillatelse for oppføring av tomannsbolig med garasje i underetasjen. Tilbakemeldingen var at bygningsmassen var for stor, og at husets plassering og størrelse burde omarbeides for å tilpasse tomtesituasjonen. Prosjektet ble da lagt på is. Kontakt megler for mer informasjon. Tomten selges som den er. Det foreligger ingen byggetillatelse. Kjøper må selv søke Arendal kommune om byggetillatelse på tomten. Tomten selges som råtomt.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.