Glimmerveien 2

Ved å klikke send, aksepterer du at eiendomsmegler kontakter deg med informasjon om endelig salgssum, og salg av egen bolig.

Takk for henvendelsen!
Behandling av personopplysninger Meglers markedsføring etter boligsalg: Som ledd i meglers markedsføring aksepterer selger/kjøper markedsføring av salgsprisen etter salg. Kundens navn fremkommer ikke i markedsføringen. Ønsker du som kjøper eller selger å reservere deg mot dette, må du ta kontakt med megler på det aktuelle oppdraget.
  • Glimmerveien 2

  • 1815 Askim
Prisantydning
970 000,-
Totalpris
995 472,-
Ligningsverdi
464 000,-
Beregnet totalkostnad
970 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
24 250,- (Dokumentavgift)


25 472,- (Omkostninger totalt)


995 472,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Boligtomt (selveier)
Tomt
867m² (eiet tomt)
Byggeår
2019
Gårdsnummer
96
Bruksnummer
317
Finn-kode
135666266
Sist endret

Eiendomsmegler MNEF

Mette Nygren

+47 46 95 94 06

Eiendomsmegler MNEFFagansvarlig

Nina Adolfsen

+47 45 26 63 73

Velkommen til visning!

Glimmerveien 2 er en fin hjørnetomt på ca. 867 kvm, der du kan bygge ditt helt nye familiehjem i naturskjønne omgivelser. Eiendommen har en gunstig beliggenhet med tanke på solforhold og hverdagsfasiliteter som barnehage, barneskole og matbutikk.

Ca. 200 meter ned i veien passerer bussen som går direkte til Oslo - et godt alternativ for pendleren. Det er ellers ca. 2 km til sentrum via gang- og sykkelvei, hvor du finner togstasjon og gode servicetilbud. Populære Frydenlund ligger omkranset av flotte friluftsområder og er et barnevennlig sted, tilrettelagt for et behagelig familieliv.

Hvorfor bygge nytt?

- Du får tilpasset boligen etter eget behov.

- Boligen er i forskriftmessig stand med mange års reklamasjonsfrist.

- Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.

- Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.

- Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Frydenlund, et populært, nyere boligfelt like utenfor Askim sentrum i Askim kommune. Fra eiendommen er det kort vei til skoler for alle alderstrinn, barnehager, et rikt servicetilbud og god offentlig kommunikasjon. Området ligger omkranset av flotte friområder, der de minste kan glede seg over gapahuk, lavo og akebakke. Kommunen har ellers et godt utbygd turstinett med lysløyper, stier og gangveier, samt gode fiskemuligheter i Glomma og i skogtraktene.

Like ved Solbergfoss Kraftstasjon er det badeplass med langgrunn sandstrand, flytebrygge og toaletter. Hit kan du sykle på gamle solbergfossbanen (ca. 8 km), i naturskjønne omgivelser. Askim Golfpark ligger en liten biltur unna med to golfbaner, simulator, kafé og butikk og kan tilby en gigantisk akebakke vinterstid.

I sentrum ligger Østfoldbadet som i fjor ble kåret til årets badeland. Askimhallen og stadion har flotte idrettsfasiliteter, samt en koselig, grønn park med scene, sitteområder og lekeplass. Askim er en aktiv kulturkommune og kan med Askim kulturhus, tilby flere kjente oppsetninger hver måned. I sentrum er det også kino med daglige visninger, ulike arrangementer, fritidsaktiviteter for ungdom, musikkfestivaler og mye mer.

Servicetilbud

Dagligvarehandelen kan blant annet gjøres på Rema 1000. I Askim sentrum finner du kommuneadministrasjonen og de fleste fasiliteter, kafeer inkludert. Askimtorget er regionens største kjøpesenter med 52 butikker under samme tak. Senteret ligger midt i Askim med alle sentrumsfasiliteter rundt seg. I tillegg finner du Morenen Kjøpesenter på Slitu med bl.a. Coop Obs Bygg. Töcksfors shoppingsenter i Sverige ligger ca. 45 min unna med bil.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og tog. Nærmeste holdeplass ligger langs Osloveien, ca. 200 meter fra boligen, med direkte bussforbindelse til Oslo. I sentrum er det ny togstasjon. Med bil fra Askim tar det ca. 9 min til Spydeberg, 36 min til Moss, 41 min til Sarpsborg, 35 min til Kolbotn og 43 min til Oslo S.

I umiddelbar nærhet til boligfeltet ligger Rom barneskole og barnehage, samt Steinerskolen og Steiner barnehage. Ihlen gårdsbarnehage ligger ca. 500 meter fra eiendommen. Det er ca. 3 km til Askim ungdomsskole og Askim videregående skole.

Tomten

Eiendommen er på 867,30 kvm og består på nåværende tidspunkt av blant annet naturlig vegetasjon som gress og busker. Tomten har gode solforhold og ligger fint plassert som hjørnetomt blant pent opparbeidede eiendommer. Her vil du bo i barnevennlige omgivelser omkranset av friluftsområder, noe som tilrettelegger for en aktiv hverdag.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 464 000 pr. 31.12.16

Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. 31.12.16

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Fra Oslo: Følg E18 mot Stockholm. Ta av den nye motorveien rett etter Askimporten og følg skilt mot Askim vest og man kommer inn på gamle E18 (Osloveien). Ved Rema 1000 og Askim Frukt &

Bærpresseri, ta inn til venstre på Langnesveien. Følg veien ca 200 meter og ta til venstre inn på Frydenlundveien og deretter inn på Frydenlundgrenda. Glimmerveien er første vei høyre. Ved første

stikkvei til venstre ligger nr 2.

Regulering

Reguleringsplan: Frydenlund.

Formål: Frittliggende småhusbebyggelse, frisiktsone.

Vedtaksdato: 18.06.2008.

Kommuneplan, regulert til bolig.

Ingen reguleringsplaner under arbeid.

Reguleringsbestemmelser ligger vedlagt i prospektet.

Utnyttelsesgraden på tomten er 20 %

Tomten tilhører byggeområde B6 i gjeldende reguleringsplan.

Reguleringsplan ligger vedlagt i prospektet.

Konsesjon / Odel

Det er egenerklæring om konsesjonsfrihet (grønt skjema) Dette gjelder alle ubebygde tomter.

Servitutter / tinglyste rettigheter og forpliktelser

2013/355830-1/200 Forkjøpsrett på vilkår

03.05.2013

Rettighetshaver:ASKIM KOMMUNE

Org.nr: 840894312

Bestemmelse om innløsing av tomt i 2 år

Gjelder denne registerenheten med flere

Askim kommune ønsker ikke å benytte denne forkjøpsretten.

2013/355830-2/200 Erklæring/avtale

03.05.2013

Bestemmelse om bebyggelse

Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening

Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

Med flere bestemmelser

Bestemmelsen ligger vedlagt i prospektet.

Det er ikke vedtatt noen noen kontigent i velforeningen pr. d.d.

Vei/vann/avløp

Tilknytningsavgiftene for vann og kloakk beregnes etter boligens P-rom:

59 kr. pr. m2 P-rom for vann og 152 kr. for kloakk ekskl. m.v.a.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: mn@sydvendtpartners.no eller SMS: 46 95 94 06 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.