• Krokstien 30

  • 7037 Trondheim
Prisantydning
1 790 000,-
Totalpris
1 790 000,-
Ligningsverdi
1 366 368,-
Kommunale avgifter
269,- (Gjelder for termin 3 av 4 i 2018. Kommunale avgifter og gebyrer kan avvike fra en termin til en annen)
Beregnet totalkostnad
1 790 000,- (Prisantydning)

Omkostninger1 790 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Boligtomt (selveier)
Tomt
618m² (eiet tomt)
Gårdsnummer
76
Bruksnummer
302
Finn-kode
138588303
Sist endret
  • Visninger

  • Velkommen til visning!

Eiendomsmegler MNEFDaglig lederPartner

Torben Olden

+47 934 77 177

Eiendomsmegler

Marius Eider Øygarden

+47 46 41 77 30
  • Nabolagsprofil

85%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

76%

av boligene er eldre enn 20 år

66%

eier sin egen bolig

53%

har bolig på over 120 kvm

Beskrivelse

Olden & Partners v/Torben Olden og Marius Eider Øygarden har gleden av å presentere denne unike tomten i et attraktivt og barnevennlig boområde på Nidarvoll. Tomten er på ca. 618,3 kvm og har en flott beliggenhet hva gjelder utsikt og plassering i boligfeltet.

Tomten ligger som en av de innerste tomtene i enden av en blindvei, noe som minsker gjennomkjøring betraktelig.

Eiendommen

Tomten har en fin beliggenhet med hensyn til utsikt, solforhold, kollektivtransport, fritid og service funksjoner. 10-15min kjøring til Trondheim sentrum.

Kollektiv transport/service funksjoner

Fra tomten er det ca. 100m til bussholdeplass med hyppige avganger til Trondheim sentrum. Dagligvarebutikk finner du ca. 600m fra tomten (Bunnpris) Fossegrenda senter med bl.a. apotek, frisør, restauranter mm. ligger ca, 1,4km fra tomten.

Fritid

Estenstadmarka ligger like i nærheten med flott turterreng både sommer og vinter. Perfekt for gåturer, løping, sykling og skiturer inn til for eksempel Estenstadhytta. Nidelv, som er det lokale idrettslaget i området, byr på et rikt

utvalg av aktiviteter som fotball, håndball og langrenn for å nevne noe.

Innhold

Terrenget på tomten er sterkt skrånende, og det anses derfor mest praktisk å plassere en bolig på tomtens øvre del. Det vil være vanskeligere å bygge på nedre del av tomten, da den er sterkt skånende. Se reguleringskart.

Dette medfører også at andel brukbart uteareal og areal for parkering i praksis vil bli vesentlig lavere enn det man leser ut fra tomtens totale størrelse.

Beliggenhet

Området vest for tomten er uten vesentlig hindringer, og gir fin utsikt mot Trondheim, samt gode vilkår for kveldssol mot eiendommen i denne retningen.

For øvrig kan beliggenheten begrense solforhold på eiendommen i vinterhalvåret, men dette vurderes ikke vesentlig negativt slik man tolker interessen for boliger i området.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 366 368 pr. 01.01.19

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 4 918 925 pr. 01.01.19

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Tomten ligger i et område som omfattes av reguleringsplan R0057av, og er regulert til bolig.

Det er gjort endringer angående nummerering av eiendommene etter at reguleringsplanen ble vedtatt i 2010.

Eiendommen ligger i Stubban kvikkleiresone, som er klassifisert i middels faregradsklasse.

(Se vedlegg kvikkleire kart)

Interessenter bør henvende seg til geoteknisk konsulent for å få et tilbud på de nødvendige utredningene. Grunnforholdene legger sterke føringer for hva som kan bygges på tomta.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: torben@oldenpartners.no eller SMS: 93 47 71 77 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 2 % beregnet av salgssummen inkludert evt. fellesgjeld. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 7.490,-, tilrettelegging. kr. 9.950,-, internettannonsering kr. 10.995,-,- For visninger er det avtalt kr. 2.900,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.