solgt

Larvik - Bisjord, Valby , Lamøya

Type Hyttetomt
Tomt 1 160m²
12/02/2020 14:32
Oppholdsrom
Soverom
Byggeår 2018
Gårdsnummer 1030
Bruksnummer 51
Energimerking
Sist endret
Prisantydning 2 650 000,-
Totalpris 2 714 972,-
Ligningsverdi 0,-

Beregnet totalkostnad

2 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 63 750,- (Dokumentavgift) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 64 972,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 714 972,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eierform

Selveier

Boligtype

Hyttetomt

Tomt

Areal: 1 160 kvm, Eierform: Eiet tomt

Meget attraktivt beliggende hyttetomt med gode solforhold og umiddelbar nærhet til sjøen.

Beskrivelse

Eiendommen ligger på Lamøya - et populært område med umiddelbar nærhet til flotte tur- og rekreasjonsområder. Tomten ligger fint til med umiddelbar nærhet til gode bademuligheter. Området egner seg godt for turer både til fots og på sykkel. Kort avstand til flott skjærgård i Viksfjord, Seilerhytta og Larvik sentrum. Det er båndtvang på Lamøya hele året.

Et eventuelt kjøp omfatter også rett til bruk av eksisterende vei mot å delta i vedlikehold av veien, samt rett til å leie båtplass av grunneier i området.

Formuesverdi

Ligningsverdien er ikke fastsatt, men antas å utgjøre ca 30 % av verdien av eiendommen.

Adkomst

Fra Larvik kjører man Rv. 303 mot Tjølling/Sandefjord, tar så til høyre i rundkjøring etter brua på Gloppe og deretter til venstre i neste rundkjøring skiltet Kaupang. Følg veien til du ser skilt til Lamøya til høyre. Etter ca. 400 meter tar du til høyre og du kommer til en lukket bom. Ved bommen, ring megler. Følg deretter veien ned mot vannet og ta til venstre ved hvit hytte nederst i veien (Lamøya 31). Tomten ligger da på venstre side av veien.

Regulering

Eiendommen  er uregulert, men avsatt til fritidsformål i kommunedelplanens arealdel.
Hensynssone: H570_2 Bevaring kulturmiljø. Se bestemmelsene til kommunedelplanen for nærmere informasjon.

Av kommuneplanen følger det at "Eksisterende og ny fritidsbebyggelse kan utvides inntil 130 m2 BYA. Det kan tillates 1 uthus eller 1 anneks inntil 15 m2 BYA. Totalt kan det ikke bygges mer enn 130 m2 BYA pr. fritidseiendom. Parkeringsareal skal ikke inngå i areal-beregningen av BYA. Maksimal tillatt gesimshøyde er 3,5 meter og mønehøyde er 6,0 meter. Det er ikke tillatt å føre opp garasje."

Bestemmelsene følger vedlagt prospektet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Diverse

Alle arealangivelser er hentet fra kommunens kart. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/ salgsoppgave med vedlegg, da bl.a. internettannonser kan være mangelfulle. Evt. avvik er budgivers/kjøpers ansvar.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 26. juni 1992 nr. 87.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

BE OM SALGSSUM
Knut Leinæs
Advokat, Megler, Partner
Knut Leinæs

92 05 35 33

knut@leinaes.no

VERDIVURDERING
Cecilie Moe
Eiendomsmegler / Partner
Cecilie Moe

93 24 37 67

cecilie@leinaes.no

VERDIVURDERING