Stavern

Stavern - Boligtomter i barnevennlig område med kort vei til det meste

Grevleløkka - tomter , 3294 Stavern

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Knut Leinæs
Knut Leinæs Advokat, Megler, Partner
Marius Strøm Grønn
Marius Strøm Grønn Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Type Boligtomt / Selveier
Tomt 239 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 4040
Bruksnummer 202
FINN.no 141885365
Sist endret 27.04.2020 17:06
Prisantydning 980 000
Totalpris 1 005 722

Beregnet totalkostnad

980 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 980 000,-)) -------------------------------------------------------- 25 722,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 005 722,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Grevleløkka er et barnevennlig boområde like utenfor Stavern. Området vil inneholde en kombinasjon av eneboliger, eneboliger i rekke og leiligheter, med kort vei til naturen og alt nærområdet har å by på.
Det er fine grøntarealer rundt tomtene med nærlekeplass og kort vei til Kyststien, strender og svaberg.
Gangavstand til barnehage og barneskole.
Ønsker du ikke å administrere byggeprosessen selv? Kontakt megler for informasjon om å kjøpe nøkkelferdig hus.

Prisliste

Grevleløkka 2: Areal: ca. 312 kvm | Kr.    1 350 000,- + omk. (totalt: 1 384 972,-)
Grevleløkka 6: Areal: ca. 301 kvm | Kr.    1 300 000,- + omk. (totalt: 1 333 722,-)
Grevleløkka 8: Areal: ca. 271 kvm | Kr.    1 350 000,- + omk. (totalt: 1 384 972,-)
Grevleløkka 10: Areal: ca. 286 kvm | Kr.  1 300 000,- + omk. (totalt: 1 333 722,-)
Grevleløkka 29: Areal: ca. 260 kvm | Kr.  1 100 000,- + omk. (totalt: 1 128 722,-)
Grevleløkka 31: Areal: ca. 239 kvm | Kr.  1 100 000,- + omk. (totalt: 1 128 722,-)
Grevleløkka 33: Areal: ca. 327 kvm | Kr.     980 000,- + omk. (totalt: 1 005 722,-)
Grevleløkka 37: Areal: ca. 430 kvm | Kr.  1 350 000,- + omk. (totalt: 1 384 972,-)
Grevleløkka 39: Areal: ca. 329 kvm | Kr.  1 150 000,- + omk. (totalt: 1 179 972,-)
Grevleløkka 41: Areal: ca. 359 kvm | Kr.  1 150 000,- + omk. (totalt: 1 179 972,-)
Omkostninger
Grunnboksutskrift: 172,-
Tingl.gebyr skjøte: 525,-
Dokumentavgift: 2,5% av kjøpesum
Evt. pantedokument: 525,-
Det tas forbehold om endringer i offentlige gebyrer.
Forbehold:
Tomtenes areal er stipulert utfra målinger i kommunens karter. Oppmåling vil først skje på et senere tidspunkt og avvik vil forekomme uten at dette gir partene krav på justering av kjøpesummen.

Beliggenhet

Grevleløkka ligger nær Rakke i Stavern. En liten rusletur unna boligfeltet finner man deilig sandstrand og svaberg med gode bademuligheter. Stavern sentrum ligger ikke langt unna - her kan man ta bilen, sykkelen eller beina fatt.
Om sommeren er Stavern kjent for sitt pulserende liv med et variert og godt tilbud av sommeråpne kafeer, restauranter, butikker, gallerier. I tillegg er det en rekke med kulturelle tilbud og arrangementer som gjør Stavern til et attraktivt sted.
Det er flust av strender, svaberg og flotte bademuligheter i området. For de som er glad i naturen kan man benytte seg av Kyststien - den strekker seg fra Stavern via Naverfjorden og Nevlunghavn til Helgeroa.

Adkomst

Direkte fra Helgeroveien.

Regulering

Reguleringsplan: Enigheten, i kraft: 18.05.2011.
Områder merket i gult på reguleringskart vedlagt salgsoppgaven er avsatt til "Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse". Mørke grønne områder er avsatt til lekeplass og lysegrønt er avsatt til naturområde/grønnstruktur.
Kopi av reguleringsplan med bestemmelser følger vedlagt salgsoppgaven.
Det jobbes med regulering av eiendommen Helgeroveien 99-101, der er det varslet oppstart regulering, men komplett planforslag foreligger foreløpig ikke.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt kr. 50 000,- per tomt.  Alle tall i dette avsnitt er opplyst inkl. mva.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.