Nevlunghavn

Nevlunghavn - Boligtomt i populært boområde på Gubba-feltet nær sjø og strand - Ikke boplikt!

Spellemannsvingen 11 , 3296 Nevlunghavn

BE OM SALGSSUM
Knut Leinæs
Knut Leinæs Advokat, Megler, Partner
Cecilie Moe
Cecilie Moe Eiendomsmegler / Partner
Type Boligtomt / Selveier
Tomt 600 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 4091
Bruksnummer 312
FINN.no 162655903
Sist endret 06.06.2020 13:47
Prisantydning 1 750 000
Totalpris 1 792 592

Beregnet totalkostnad

1 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 250,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 42 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 792 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Spellemannsvingen på Gubbafeltet i Nevlunghavn!
Her er det en boligtomt med flott utsikt i et rolig og veletablert boligfelt med kort vei til sjø og strand, barnehage, skole, idrettsanlegg og Søndersrødtunet med bl.a. matbutikk (Meny). På boligfeltet er det både eneboliger og fritidsboliger. Det er ikke boplikt i dette området.
Kun en liten spasertur unna ligger Nevlunghavn - en liten fiskerlandsby, som står på UNESCOs liste over verneverdige tettsteder, med trange smågater med eldre trehusbebyggelse omkranset av vakker naturskjønn skjærgård.
Fra tomten er det kort avstand til fine badestrender, bl.a. Omrestranda, Oddane Sand og svabergene på Saltstein. Flotte turområder i nærheten med fine naturopplevelser, med bl.a. Kyststien som strekker seg fra Stavern til Helgeroa og Mølen.
Arealer
Tomtens areal blir ca. 600 kvm. Oppmåling vil bli gjennomført ila desember 2019. Tomtens areal er stipulert utfra målinger i kommunens karter, avvik kan forekomme uten at dette gir partene krav på justering av kjøpesummen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Nevlunghavn i Larvik kommune. Nevlunghavn er en liten fiskerlandsby, som står på UNESCOs liste over verneverdige tettsteder, med smågater og eldre trehusbebyggelse omkranset av vakker naturskjønn skjærgård. I Nevlunghavn er det et koselig miljø med fiskeutsalg på brygga, populært bakeri, trivelige små restauranter og gjestgiveri. Du bør også ta turen innom  populære Nevlunghavn Bakeri & Conditori - et samlingssted for fastboende og turister.
Fra eiendommen er det kort avstand til fine badestrender, bl.a. Omrestranda, Oddane Sand og svabergene på Saltstein. Flotte turområder i nærheten med fine naturopplevelser, med bl.a. Kyststien som strekker seg fra Stavern til Helgeroa og Mølen.
Idylliske Helgeroa ligger ikke langt unna, og er en perfekt destinasjon for en sykkeltur. I Helgeroa er det bla. kiosk, restauranter, matbutikk og marina. Helgeroa kan også by på flere sandstrender, svaberg og flott turterreng.
En kort kjøretur unna finner du populære Stavern som er en liten perle langs Vestfoldkysten. Med koselige smågater med eldre trehusbebyggelse og flotte skjærgårder er Stavern et populært sted å bo og feriere i. Om sommeren er Stavern kjent for sitt pulserende liv med et variert og godt tilbud av sommeråpne kafeer, restauranter, butikker, gallerier. I tillegg er det en rekke med kulturelle tilbud og mindre arrangementer som gjør Stavern til et attraktivt sted.
Larvik sentrum er kun en bil- eller busstur unna. Her finnes butikker, kafeer og restauranter, kjøpesenteret Amfi samt et mangfold av andre tilbud og tjenester. Fra Larvik sentrum er det kort vei til kjøpesenteret Nordbyen samt gangavstand til flotte turområder i Bøkeskogen og Farris både sommer og vinter. Larvik sentrum kan også by på nærhet til Indre Havn, jernbanen og annen offentlig transport, Kulturhuset Bølgen, Fritzøe Brygge og strandpromenaden til Tollerodden.

Adkomst

Fra Larvik følger du skilt til Helgeroa på Brunlanesveien. Kjør forbi Helgeroa og Søndersrødtunet mot Nevlunghavn. Ca. 1 km. etter Søndersrødtunet tar du til venstre inn Spellemannsvingen. Følg veien til venstre og deretter til høyre. Tomten ligger på venstre side av veien og er merket med Leinæs & Partners "til salgs"-skilt.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse i reguleringsplan, ikraft 20.03.2019. Eiendommen omfattes av Hensynssoner H140: Frisikt og H570_2: Bevaring kulturmiljø. Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.
H140 - Frisikt: Ved alle avkjørsler og fra private veier skal det etableres et område på 4x20 meter med fri sikt i begge retninger. Innenfor dette området skal det ikke settes opp innretninger, gjerder eller beplantes høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veiers planum.
H570_2 - Bevaring kulturmiljø: Bevaring av eksisterende kulturmiljø, bl.a. steingjerde mm. Se reguleringsbestemmelsene for mer informasjon.
Kopi av reguleringskart og bestemmelser følger vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for oversendelse av kommuneplanens arealdel.
Tomten skal bebygges med frittliggende småhusbebyggelse, se punkt B7 i reguleringsbestemmelsene. Maksimal utnyttelsesgrad pr tomt er 35%. Mønehøyde maks 8,5 meter og gesims maks 4,5 meter. Gesims på flate tak 6,5 meter. Underetasje/sokkeletasje tillates ikke. Vanlig kjeller tillates.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.
Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.