Stavern

Brunlanes - Selveiet hyttetomt beliggende i særdeles attraktivt område på Anvik med nærhet til sjø og flotte turområder

Anvik - Røyseberget , 3294 Stavern

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Cecilie Moe
Cecilie Moe Eiendomsmegler / Partner
Knut Leinæs
Knut Leinæs Advokat, Megler, Partner
Type Hyttetomt / Selveier
Tomt 573 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 4123
Bruksnummer 127
FINN.no 156292053
Sist endret 04.05.2020 11:51
Prisantydning 1 250 000
Totalpris 1 282 592

Beregnet totalkostnad

1 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,-)) -------------------------------------------------------- 32 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 282 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Selveiertomt på 573 kvm. i svært attraktivt område. Tomten ligger i et etablert hytteområde på Anvik i Brunlanes med kort vei til sjøen, flotte badeplasser og fantastiske turområder på blant annet Kyststien.
Tomten har bilvei frem og skal tilkobles helårs vann/avløp. Tomten overleveres slik den står.

Beliggenhet

Attraktivt beliggende hyttetomt på Anvik i Brunlanes - ca. 8 km fra Stavern. Nærområdet byr på et fantastisk fint kystmiljø med flotte svaberg, barnevennlige strender, båthavn og meget gode turmuligheter langs Kyststien, både i retning Stavern og i retning av Nevlunghavn/Helgeroa.
Kort kjøretur til Foldvik Familiepark og Larvik Golfklubb.

Løpende kostnader

Noe utgifter til vedlikehold av vei, samt vann- og avløpsledninger må påregnes.

Formuesverdi

Ligningsverdien er ikke fastsatt da tomten er ubebygd.

Adkomst

Fra Stavern kjører man Helgeroveien videre. Ta av til venstre og inn på Hummerbakkveien. Følg veien ca. 2 km til skilt mot Donnaval og Stolpestad. Ta til høyre før minigolfbanen, deretter første til høyre igjen. Følg veien ca. 150 meter og deretter til venstre. Følg veien og tomten ligger på høyre side øverst i bakken og skal være godt merket.

Regulering

Tomten er regulert til fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Naverfjorden m/ tilgrensede arealer, vedtatt 26.10.1994. Eiendommen er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, vedtatt 16.09.2015.
Av kommuneplanen følger det at "Eksisterende og ny fritidsbebyggelse kan utvides inntil 130 m2 BYA. Det kan tillates 1 uthus eller 1 anneks inntil 15 m2. Totalt kan det ikke bygges mer enn 130 m2 pr. fritidseiendom. Maksimal tillatt gesimshøyde er 3,5 meter og mønehøyde er 6,0 meter målt fra gjennomsnittlig eksisterende terreng."
I reviderte bestemmelser i kommuneplanen fra 13.09.2017 følger det at når reguleringsplaner har samsvarende arealformål som Kommuneplanens arealdel, skal reguleringsplanens bestemmelser ha forrang ved motstrid. Iflg. bestemmelsene til reguleringsplan tillates det som utgangspunkt ikke oppført nye hytter innenfor planområdet. Slik dispensasjon vil normalt sett bli gitt da tomtene er godkjent fradelt som hyttetomt. Det er først og fremst en praktisk utfordring ved at en søknad kan ta noe lenger tid å få avklart.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.
Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.