Steinsholt

Tomannsboligtomt i trivelige omgivelser på Steinsholt - kort vei til flotte turområder og Lågen

Breidablikkveien 113 , 3277 Steinsholt

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Knut Leinæs
Knut Leinæs Advokat, Megler, Partner
Martin Larsen Sundet
Martin Larsen Sundet Eiendomsmeglerfullmektig
Type Boligtomt / Selveier
Tomt 4 905 m² / Fellestomt
Gårdsnummer 74
Bruksnummer 19
FINN.no 159508093
Sist endret 27.04.2020 17:16
Prisantydning 400 000
Totalpris 411 342

Beregnet totalkostnad

400 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 10 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 400 000,-)) -------------------------------------------------------- 11 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 411 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Går du med en drøm om å bygge din egen bolig i landlige omgivelser? Her har du muligheten!
Breidablikkveien 113 er en tomannsboligtomt i trivelige omgivelser. Nærområdet byr på et koselig landhandleri hvor du kan rusle bort og handle blant annet ferske bakevarer. Fotballsletta passer ypperlig for de minste og ligger i gangavstand fra eiendommen. Kort avstand til busstopp med gode forbindelser til blant annet Larvik, Skien og Svarstad.
Flotte tur- og rekreasjonsmuligheter i området med blant annet Breivann som byr på fine fiskemuligheter. Vindfjellområdet er et populært turområde om sommeren og byr på flotte skiløyper på vinteren. Eiendommen ligger i kort kjøreavstand til både Svarstad, Larvik og Skien.
Her har du muligheten til å bygge din egen bolig i naturskjønne og fredfulle omgivelser.
Steinsholt Eiendom AS kan også oppføre en tomannsbolig på tomten dersom ønskelig:
Breidablikkveien 113 B: Seksjon 7. Pris: 2 250 000,-
Breidablikkveien 113 A: Seksjon 8. Pris: 2 250 000,-
For ytterligere informasjon om disse vennligst ta kontakt med megler. Se for øvrig oppdraget Breidablikkveien 115 på vår hjemmeside: www.leinaes.no

Innhold

Tomt: 4905 kvm
Tomten er fellesareal
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen i dag er seksjonert og at det er utbyggingsretten til de to seksjonene i Breidablikkveien 113 A og B som selges. Dersom man har planer om å oppføre en annen bygning enn det som er planlagt må man konferere med megler.
Dersom man ønsker å gjøre om på bygningene slik disse er tenkt, for eksempel at man tenker å bygge en enebolig, må det skje ved reseksjonering, samt eventuelt ved en fradeling dersom man ikke ønsker å være deltaker i sameiet. Kontakt megler for ytterligere informasjon rundt dette.
Eiendommen er etablert i grunnboka via skylddelingsforretning, og er ikke oppmålt av kommunen. Det vises til skylddelingsforretningen for areal og beskrivelse av eiendommen. Eiendommens plassering i kartet kan avvike fra eiendommens faktiske plassering i marka. Oppgitt areal i eiendomskartet fra kommunen og i salgsoppgaven er tilsvarende usikkert, og er kun beregnet ut fra grensene mot naboeiendommer i matrikkelen.

Beliggenhet

Steinsholt er en trivelig landsbygd hvor du kan nyte stillheten og roen i naturskjønne omgivelser. Her bor du unna byens kjas og mas. Steinsholt Marked er et koselig landhandleri hvor du blant annet finner ferske bakevarer, melk, brød og pålegg. Har du noen småtroll så er fotballsletta et naturlig samlingspunkt for barna i området. Fotballbanen ligger en kort rusletur fra eiendommen med en lite trafikkert vei. Styrvoll barnehage ligger kun 2 km unna eiendommen. Barnehagen har utviklet flotte uteområder for barna med blant annet gapahuker, og har for tiden ca. 40 barn.
Lardal har flere flotte turløyper. Huldrestiene består av 15 merkede turstier, hvor Myraåsen og Holemyra er blant de populære. Ønsker du å gå på ski er Vindfjelltraktene å anbefale. Fine fiskemuligheter i Lågen, Svartangen og ellers i lokale skogsvann.
Svarstad sentrum ligger 12 km unna eiendommen og byr på matbutikker, skole, lege, idrettsanlegg og mer. Kjærra Fossepark er kjent for sitt gode laksefiske og ligger en kort kjøretur unna. Rett ved Kjærra Fossepark ligger Høyt & Lavt som også er verdt å nevne. Dette er Skandinavias største klatrepark og tilbyr utfordringer for både store og små.
Gode bussforbindelser i området. Grenlandsekspressen tar deg til Skien, Porsgrunn, Drammen og Oslo.

Løpende kostnader

Tilknytningsgebyr vann/avløp kr. 20 000,- pr tilknytning til Larvik kommune for boligeiendommer.
Kjøper må påregne kostander til vedlikehold og brøyting av veien.
I tillegg kommer kostander til kommunale avgifter og felleskostnader, samt forsikring og strøm for bygningen når denne er oppført.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt enda, men vil utgjøre 80% av markedsverdien for tomten.
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Fra Kvelde følg Riksvei 40 mot Steinsholt. Ta til høyre på Breidablikkveien og ta deretter til venstre i enden av veien. Følg deretter veien ca. 200 meter og ta til høyre. Følg veien ca. 600 meter.

Regulering

Eiendommen  er regulert til frittliggende småhusbebyggelse og avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen.
Eiendommen omfattes av hensynssone H910 som sier at reguleringsplanen fortsatt skal gjelde.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.
Områder merket i gult på reguleringskart vedlagt salgsoppgaven er avsatt til "Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse". Grønne områder er avsatt til felles lekeareal, grått er avsatt til felles avkjørsel og rødt er avsatt til felles post/renovasjon.
Kopi av reguleringsplan med bestemmelser følger vedlagt salgsoppgaven.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring ref. vilkår.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt fastpris kr. 35.000,- pr. solgte enhet beregnet av salgssummen inkludert eventuell fellesgjeld. I tillegg er det avtalt følgende vederlag: oppgjør og tilrettelegging er inkludert i provisjonen. Visninger gjennomføres ved selvsyn eller med utbygger. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.
Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.