solgt

Hagalia , Øvre Sagkammen 11

Type Enebolig
Primærrom 117m²
Bruksareal 118m²
Bruttoareal 129m²
Tomt 188m²
Oppholdsrom 1
Soverom 3
Byggeår 1978
Gårdsnummer 2008
Bruksnummer 157
Seksjonsnummer 6
Ekstra toalett 1
Energimerking C
Sist endret 4 dager siden
Prisantydning 2 490 000,-
Totalpris 2 562 622,-
Ligningsverdi 597 053,-

Kommunale avgifter
6 700,- (I dette inngår avgift for vann, avløp, renovasjon og feiing)

Beregnet totalkostnad

2 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt)) 58 750,- (Dokumentavgift) 172,- (Pantattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 72 622,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 562 622,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Øvre Sagkammen 11!

Dette er en enebolig i kjede i et rolig og barnevennlig boområde. Boligen har en god planløsning med romslig stue, separat kjøkken med grovkjøkken, tre gode soverom, nyere bad og nyere vaskerom.

Nærområdet byr på gode turmuligheter, og kort vei til de fleste servicetilbud som man trenger. I gangavstand fra boligen finner man barnehage, barneskole og ungdomsskole.

Boligen er pusset opp gjennom de senere år og fremstår i god stand.

Håper vi ses på visning!

Innhold

Boligen går over to plan. Hovedetasjen inneholder entré med adkomst til omkledningsrom, gang, tre soverom - hvorav hovedsoverom med utgang til terrasse, nytt bad og praktisk vaskerom.

I underetasjen er det stue med utgang til terrasse og liten hageflekk, kjøkken med grovkjøkken og kott, samt gjestetoalett.

Med boligen følger garasjeplass i fellesanlegg.

Standard

Boligen har gjennomgått flere oppussinger de senere årene. Vinduer på soverom ble skiftet i 2003 og 2007 av forrige eier, terrassedør i stue ble også skiftet av forrige eier i 2011.

Selger har byttet rekkverk og deler av dekket på terrasse ved hovedsoverom. I tillegg er fasaden malt og deler av den er skiftet.

Bad og vaskerom er også renovert. På badet er det støpt nytt gulv, byttet sluk og lagt nytt gulvbelegg samt installert våtromspanel på vegger.  Det er også nytt rør-i-rør system, toalett, baderomsinnredning og dusj. Vaskerommet har innredning med god lagringsplass og en praktisk planløsning.

De fleste overflater er pusset opp, og kjøkkenbenken er overflatebehandlet.

Vi anbefaler alle interessenter til å lese hele salgsoppgaven og vedlagte dokumenter. Under følger oversikt over punkter som har fått TG2 i tilstandsrapporten fra takstmann:
- Vinduer og dører - For det meste eldre vinduer og dører
- Takkonstruksjon - Elde, noe fukt v/pipe
- Taktekking - Elde og slitasje
- Renner, deler og beslag - Elde og slitasje
- Terrasse, balkong og utv. trapp - Noe elde og slitasje
- Bad - Manglende fall på gulv og stedvis manglende bunnlist på baderomsplater
- Vaskerom - Manglende fall på gulv
- Toalettrom - Noe "bom" og manglende fuger i gulvfliser
- Innvendige trapper - Manglende håndløper og stor lysåpning på balustre i rekkverk
- VVS - Eldre røropplegg og VV-tank

Ingen punkter fikk TG3.

Beliggenhet

Boligen ligger barnevennlig til i Hagalia med kort vei til skoler og barnehager. Flotte turområder i Vestmarka, Bøkeskogen og langs Farris både sommer og vinter. Det er flere idrettsanlegg i nærheten, samt gode servicetilbud på Nordbyen og området rundt Hovland.

Tomt

Areal: 188 kvm, Eierform: Eiet tomt

Gårdsplassen er gruset med plass til å parkere bil. Foran huset er det terrasse og gressplen.

Garasje / Parkering

Parkering ved inngangsparti og i garasjeplass i felles anlegg. Godt med gjesteparkeringsplasser i området.

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1978

Antall soverom

3

Byggemåte

Grunnmur av støpt betong (trolig). Veggkonstruksjoner av standard trekonstruksjoner/reisverk, det er stående kledning på fasader. Takkonstruksjon m/kaldt loft, det er papp/shingel som tekking.

Ferdigattest / brukstillatelse

Boligen er byggesøkt ihht. tegninger vedlagt salgsoppgaven. Det foreligger midlertidig brukstillatelse - følger vedlagt salgsoppgaven.

Boligens areal

Primærrom: 117 kvm, Bruksareal: 118 kvm, Bruttoareal: 129 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 60 m².
Primærrom: 60 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, omkledningsrom, gang, bad, vaskerom og tre soverom.

U. etasje:
Bruksareal: 58 m².
Primærrom: 57 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue/spisestue, kjøkken, grovkjøkken og toalettrom. Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Kott.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Arealbekreftelse

Alle arealer i denne salgsoppgave er innhentet fra takstmann og offentlige registrere hos Larvik kommune. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av arealene.

Adgang til utleie

Det er ingen kjente hindringer for utleie av hele boenheten.

Oppvarming

Det er følgende oppvarmingsmetoder:
- Varmeovner
- Vedfyring/ildsted
- Varmekabler i gulv

Siste branntilsyn ble utført 22.02.2011, anmerkning: adkomst til feiing på tak - manglende trinn på tak. Siste feiing var satt til 17.02.2016, ikke utført da ingen var hjemme.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 11 610 pr. år

Det betales kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon samt feie- og tilsynsgebyr. Det er fire gebyrterminer i året med forfall i februar, mai, august og november.

Løpende kostnader

Årlig medlemskap i områdets huseierforening utgjør pr. kr. 2 500,-

Bygningsforsikringer, kabel-tv, internett og strøm varierer ut ifra hver enkeltes forbruk/fordelsavtaler, og er ikke medtatt i salgsoppgaven. Ta gjerne kontakt med megler ved spørsmål.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 597 053 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 149 390 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Eiendommen har adkomst fra Nansetgata, inn til Nordbyveien og deretter inn til Nordbykammen. Adressen hører til Øvre Sagkammen, som er veien på nedsiden av huset.

Regulering

Eiendommen er avsatt til bolig i både reguleringsplan og kommunedelplan. I kommunedelplan omfattes også boligen av bestemmelsessone ENH_1. Kopi av reguleringsbestemmelser samt karter følger vedlagt salgsoppgaven.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Rullering av kommuneplanen - det er igangsatt rullering av:
- Kommuneplanens arealdel for Larvik og Lardal
- Kommunedelplan for Larvik by, Stavern by og Svarstad
Det antas at rulleringsarbeidet er fullført innen sommeren 2020.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Det er ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er tinglyst bestemmelse om pliktig medlemskap i velforening på eiendommen. Denne heftelsen vil følge til ny eier, og blir ikke slettet i forbindelse med salget.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Det er private stikkledninger fra fellesledning i gate og inn til boligen. Adkomst via kommunal vei.

Offentligrettslig pålegg

Det er ingen kjente pålegg per utarbeidelse av salgsoppgaven.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt.

Integrerte hvitevarer og kjøleskap i kjøkken medfølger. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen.

Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: marius@leinaes.no eller SMS: 45 40 40 09 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema.

Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt fast provisjon kr. 45.000,- ved salg. I tillegg betaler selger honorar for oppgjør kr. 4.900,- For visninger er det avtalt 4 stk. inkludert, deretter kr. 2.250,- per visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

BE OM SALGSSUM
Marius Strøm Grønn
Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Marius Strøm Grønn

45 40 40 09

marius@leinaes.no

VERDIVURDERING