Larvik

4 boligtomter beliggende i attraktivt og barnevennlig boligområde med utsikt mot Larviksfjorden

Tveteneveien 114, 116, 118 og 120 - tomter , 3265 Larvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Cecilie Moe
Cecilie Moe Eiendomsmegler / Partner
Kristin Sundling
Kristin Sundling Daglig leder / Eiendomsmegler / Partner
Type Boligtomt / Selveier
Tomt 546 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 4060
Bruksnummer 90
FINN.no 180445364
Sist endret 02.06.2020 14:50
Prisantydning 940 000
Totalpris 964 842

Beregnet totalkostnad

940 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 940 000,-)) -------------------------------------------------------- 24 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 964 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Leinæs & Partners v/Kristin Sundling & Cecilie Moe har gleden av å presentere 4 flotte selveiertomter til enebolig i Tveteneveien! Nå har du muligheten til å sikre deg en flott boligtomt på populære Tveteneåsen i Larvik. Boligområdet er meget barnevennlig og rolig. Eiendommen ligger i enden av boligfeltet og har lite trafikk forbi tomtene. Fra tomtene vil du kunne nyte flott utsikt utover golfbanen på Fritzøe gård og ut til Larviksfjorden. Det er også fine turområder rett i nærheten i tillegg til lekeplasser og barnehage i området. Her har du et godt utgangspunkt i ett flott område til å oppføre din drømmebolig. Tomtene har også godkjent bygg (enebolig) uten byggeklausul, så dersom det er ønskelig kan du ta kontakt med megler for ytterligere informasjon. Tomtene kan tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. Adkomst direkte fra Tveteneveien som går forbi tomtene.
På tide å ta første steg mot ditt nye hjem?

Beliggenhet

Eiendommen ligger flott til i et attraktivt og barnevennlig boligområde på Tveteneåsen i Larvik kommune. Området har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon, samt et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Ellers er det både lekeplass, fotballbane og barnehage i området.
Eiendommen ligger i enden av boligfeltet med fordelaktig beliggenhet på feltet, flott utsikt utover golfbanen på Fritzøe gård og ut til Larviksfjorden.
Det er kort vei til flotte tur- og friluftsområder på blant annet Salsås, hvor en topptur absolutt kan anbefales. Området har fine utsiktspunkter, turstier, bade- og fiskevann. Det er også skogsbilveier som egner seg godt for sykkelturer, samt gangavstand til Eikedalen og Ulfsbakk. Om vinteren finnes det kilometer med oppkjørte skiløyper i området.
Fra eiendommen er det ca. 2 km til Batteristranda, hvor finner du Bølgen kulturhus og Farris Bad med en av Nordens mest innholdsrike spaavdelinger. I tillegg til et utall av idylliske badeplasser i Farris og fjorden, kan Larvik skilte med Norges største bøkeskog som har et areal på ca. 300 mål. Her går det idylliske stier og veier under trekronene med mulighet for god rekreasjon sommer som vinter.
Golf kan spilles i naturskjønne omgivelser rett ved eiendommen ved Larvik Golfklubb på Fritzøe gård. Fra eiendommen er det en kort biltur til idylliske badestrender og ikke minst Stavern og Helgeroa med sine servicetilbud og fasiliteter.
Servicetilbud:
Dagligvarehandelen kan gjøres ved bl.a. Rema 1000 på Ra og Kiwi på Farriseidet. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Fritzøe brygge et variert utvalg. Det er også kort vei til Nordbyen kjøpesenter - Larviks største kjøpesenter med 50 butikker. Ellers har Larvik sentrum trivelige handlegater med kafeer, restauranter og alt av bymessige servicetilbud.

Løpende kostnader

Når bolig er oppført på tomten vil det forekomme løpende kostnader knyttet til kommunale avgifter, forsikring og strøm.
Kjøper av tomten må også sørge for evnt. internett og TV.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt da dette er et tomtesalg. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.
Fastsettes i etterkant av at man har oppført bolig på eiendommen. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Adkomst

Fra Farriseiet følger du Brunlanesveien mot Helgeroa. Følg skilt til Tveteneåsen til venstre inn på Tveteneveien. Følg veien til toppen og ta 2. avkjørsel i rundkjøringen og følg veien videre ned til enden. Eiendommene ligger på høyre side ned bakken.

Regulering

Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse (felt BN19) i reguleringsplanen Tvetenefeltet, vedtatt 07.11.1990. Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Hensynssone H570_1_KK: Bevaring kulturmiljø. Se kommuneplanens bestemmelser for mer informasjon.
Eiendommen omfattes av bebyggelsesplan for Tvetene boligområde, syd-østre del, vedtatt 24.09.1996 til konsentrert småhusbebyggelse og kjørevei (BN19). Se bestemmelser vedlagt i salgsoppgaven. Det er planlagt bygging av flere boliger i området. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring ref. vilkår.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Boligkjøperforsikring må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: cecilie@leinaes.no eller SMS: 93 24 37 67 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt pr. tomt: Fast provisjon kr. 45.000,- samt oppgjørshonorar kr. 2.900,-. For visninger er det avtalt kr. 1.750,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven.
Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.