Frostvedt

Renoveringsobjekt med stort potensiale i populært og sentralt boligfelt - gode solforhold - barnevennlig

Doktorveien 6 , 3274 Larvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Cecilie Moe
Cecilie Moe Eiendomsmegler / Partner
Knut Leinæs
Knut Leinæs Advokat, Megler, Partner
Type Enebolig / Selveier
Primærrom 77 m²
Bruksareal 149 m²
Bruttoareal 163 m²
Tomt 1 028 m² / Eiet tomt
Byggeår 1940
Gårdsnummer 2004
Bruksnummer 5
Energimerking G
FINN.no 182407272
Sist endret 10.08.2020 11:10
Prisantydning 2 290 000
Totalpris 2 361 242
Ligningsverdi 582 237,-

Beregnet totalkostnad

2 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 71 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 361 242,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Boligen går over to plan med kjeller.
1. etasje inneholder entré, mellomgang, stort hobbyrom på 30 kvm som har blitt brukt som et atelier/arbeidsrom, kjøkken, stue og bad. I 2. etasje finner du et praktisk loftsrom som ikke er medtatt i arealberegningen grunnet lav takhøyde.
Kjelleren inneholder vaskerom, hobbyrom og gang. Garasje i direkte tilknytning til boligen med tilkomst til kjelleren.

Standard

Dette er en eldre enebolig som bærer preg av lite vedlikehold hvor det må påregnes oppussing/renovering. Det er flere punkter i tilstandsrapporten som har fått tilstandsgrad 2 og 3 bl.a. grunnet alder og fuktskader som bør utbedres. Interessentene oppfordres til å sette seg inn i tilstandsrapporten vedlagt i salgsoppgaven for nærmere beskrivelse om boligens tilstand.
VVS/Teknisk
Boligen er tilknyttet kommunalt vann. Avløp til septiktank som er med i en kommunal tømmeordning. Hovedkran på vaskerom i kjelleren.
Varmtvannstank på 198 liter fra 1986 plassert på vaskerom. Sikringsskap plassert i 2. etasje med automat- og skrusikringer.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et rolig og barnevennlig område på Frostvedt med gode solforhold. Gangavstand til skoler, barnehage, dagligvare, idrettsanlegg og offentlig kommunikasjon. Umiddelbar nærhet til flere fine nærlekeplasser, samt direkte adkomst til Doktorfjellet.
Idylliske Bøkeskogen ligger en kort tur fra eiendommen hvor du finner du gode tur- og rekreasjonsmuligheter sommer som vinter. Bøkekroa tilbyr et variert utvalg av matretter for store og små, og er et naturlig samlingspunkt hele året.
Indre havn ligger 2 km fra eiendommen. Her finner du en hyggelig promenade langs sjøen med volleyballbane og stupetårn. Området byr på flere serveringssteder. Ta gjerne turen innom Pakkhuset - en populær bryggerestaurant med uteservering.
Batteristranda og Karistranda er flotte badestrender som er ypperlige å besøke på varme sommerdager og ligger i gangavstand fra Frostvedt. Ta også turen til Farris for en deilig dukkert etter en treningsøkt eller gåtur langs Bøkeskogens mange fine turstier.

Tomt

Areal: 1 028 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten ligger i en skråning opp mot Doktorfjellet med mye trær og busker som skjermer godt mot innsyn. Steinlagt gårdsplass med trapp opp til hageområdet. Tomten har en vestvendt beliggenhet med fin ettermiddags- og kveldssol.
Eiendommen er etablert i grunnboka via analogt målebrev. Kommunen har derfor registrert mindre nøyaktige eiendomsgrenser. Kjøper må derfor påregne noe avvik i tomtestørrelsen ved en nærmere grensegang/oppmåling.

Garasje / Parkering

Parkering i garasje og på gårdsplass.

Barnehage / skole i området

Byskogen barnehage/Borgejordet barnehage, Fagerli skole, Hedrum ungdomsskole og Thor Heyerdal videregående skole.

Forsikring

Sparebank 1 Polisenummer: 2036429

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1940

Byggeår

Byggeår antas på 1940-tallet.

Byggemåte

Hentet fra tilstandsrapporten utarbeidet av Contaxt AS v/ Petter Christiansen:
Det er grunnmur av betong og lettklinker blokker.
Veggkonstruksjoner av standard trekonstruksjoner/reisverk, det er liggende og stående kledning på fasader.
Takkonstruksjon er ukjent, det er takstein og plater som tekking.

Ferdigattest / brukstillatelse

Larvik kommune har ikke opplysninger om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for den opprinnelige eneboligen. Dette var heller ikke vanlig på oppføringstidspunktet.
Kommunen har godkjente tegninger av garasjen fra 1984 hvorav tegningene omfatter hele boligen, og har utstedt ferdigattest for garasjen datert 17.12.1984.
Det er ikke søkt om oppføring av uthus. Det antas kurant å få dette godkjent da bygget ligger i et område avsatt til boligformål, og at det normalt er anledning til å oppføre et frittliggende uthus/bod på inntil 15 kvm.

Boligens areal

Primærrom: 77 kvm, Bruksareal: 149 kvm, Bruttoareal: 163 kvm
Kjeller:
Bruksareal: 60 m².
1. etasje:
Bruksareal: 89 m².
Primærrom: 77 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, gang, hobbyrom, kjøkken, stue og bad.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Arealbekreftelse

Alle arealer i denne salgsoppgave er innhentet fra takstmann og offentlige registrere hos Larvik kommune. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av arealene.

Adgang til utleie

Det er ingen kjente hindringer for utleie av hele boenheten.

Oppvarming

Oppvarming via elektrisitet og fyring i vedovn.
Larvik kommune opplyser om at siste utførte feiing av røykløpet var i 2016 og siste tilsyn var i 2015.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 12 483 pr. år
Det betales kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon samt feie- og tilsynsgebyr. Det er fire gebyrterminer i året med forfall i februar, mai, august og november.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 582 237 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 096 051 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Adkomst direkte fra Doktorveien.
Det vil bli skiltet med Leinæs & Partners visningsskilt i forbindelse med fellesvisning. Benytt gjerne kartet i annonsen til å lage adkomstbeskrivelse. Er du i tvil, ring megler.

Bevaringsverdig

Nei.

Regulering

Hele eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 med bestemmelse om variert bebyggelsesstruktur: I områdende kan det fortettes, også i nyskapende strukturer, men slik at volumet er tilpasset tilliggende bebyggelse. Ulike takformer kan tillates etter en konkret vurdering. Utdrag av relevante bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Eiendommen er regulert til boligformål i reguleringsplanen for Frostvedt fra 1976. Et delareal syd for eiendommen er regulert til offentlig friområde i reguleringsplanen, men er senere omdisponert til boligbebyggelse i kommunedelplanen fra 2015 som går foran reguleringsplanen fra 1976.
Det er ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Navn: Kommunedelplan for Larvik by 2020-2032.
Status: Planlegging igangsatt.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Det er ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Ingen servitutter/tinglyste rettigheter registrert.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Larvik kommune. Boligen har egen septiktank som er med i en kommunal tømmeordning. Ved fremtidig separering av avløpsledninger i området, vil det bli gitt pålegg om separering av private stikkledninger og utkobling av septiktank.

Offentligrettslig pålegg

Det er ingen kjente pålegg per utarbeidelse av salgsoppgaven.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt.
Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt provisjon 1,875% beregnet av salgssummen. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 4 900,- og tilrettelegging kr. 9 900,-. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.