solgt

Sarpsborg - Skjeberg , Høysandberget 22

Type Fritidseiendom
Primærrom 48m²
Bruksareal 66m²
Bruttoareal 73m²
Tomt 975m²
Oppholdsrom
Soverom
Byggeår 1957
Gårdsnummer 1108
Bruksnummer 1
Seksjonsnummer 6
Ekstra toalett 1
Energimerking C
Sist endret 4 dager siden
Prisantydning 1 900 000,-
Totalpris 1 946 977,-
Ligningsverdi 0,-

Kommunale avgifter
6 700,- (I dette inngår avgift for vann, avløp, renovasjon og feiing)

Beregnet totalkostnad

1 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 202,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 46 250,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 46 977,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 946 977,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Det er i Sarpsborg kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2017. Eiendomsskatten utgjør 5 promille av beregningsgrunnlaget. For å finne beregningsgrunnlaget vennligst se Sarpsborg kommunes hjemmeside:

Beskrivelse

Oppussingsobjekt med stort potensiale!
Eiendommen ligger solrikt og usjenert til på Høysandberget. Sol hele dagen og sjøutsikt mot sør og vest.

Store, solrike uteplasser på flere nivåer for late solrike dager i le av vinden.

Innhold

Hovedhytta inneholder stue, kjøkken, bad og 2 soverom. To innebygde terrasser, en på 16 kvm og en på 10 kvm. Store solrike uteplasser med utsikt mot sjøen.
Anneks med 2 rom innredet for overnatting.
Ikke målbart vedskjul og utedo.

Standard

Eiendommen holder en enkel standard og trenger en oppgradering for å tilfredsstille dagens krav til standard, men har ett stort potensiale for den rette eier.

Hytta fremstår konstruksjonsmessig god stand, men trenger overflatebehandling og har en del utradisjonelle fargevalg.
Innbygging av terrasser og plattinger utvendig fremstår ikke faglig utført. Det er i tillegg en del avslutninger/løsninger som fremstår uferdige.
Kjøkken med hybelkjøkken, noe innredning i tillegg. Stue med plass til spiseplass. Vedovn.
Bad innredet med dusj , toalett og servant. Badet har belegg på gulv, malt panel på tak og vegger.
Romslig hovedsoverom med egen utgang til innebygget terrasse. Lite enkelt soverom for overnatting.
Innredet anneks med kjøkkenkrok i eget rom, oppholdsrom med køyeløsning.
Det er laminat, belegg og treverk på gulver, overflatebehandlet panel på vegger og i tak.
Se forøvrig vedlagte tilstandsrapport fra takstmann Svein Nesøen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger høyt og solrikt i ett attraktivt hytteområde på Høysand.
I og med at eiendommen ligger i ende av vei er det ingen trafikk og meget barnevennlig.
Noen minutter å gå til flott badestrand, 5 min gange til minigolf, tennisbane og restaurant.

Tomt

Areal: 975 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2073, Festeavgift: 1774, Festeavtale reguleres ihht kpi og utløper først i 2073. Grunneier skal godkjenne ny eier og har forkjøpsrett ved hjemmelsoverdragelse av eiendommen. Grunneier har signalisert at det er mulig å innløse tomten etter nærmere avtale. Konf megler ang detaljer

Garasje / Parkering

Parkering ved/på tomten. Grunneier har påpekt at parkeringen/midlertidig garasje muligens ligger utenfor tomtegrenser.

Boligtype, eierform og byggeår

Fritidseiendom (Selveier), byggeår: 1957

Byggeår

1957

Byggemåte

Se vedlagte tilstandsrapport fra takstmann Svein Nesøen.

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang av Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på oppføring av eiendommen. Dette var heller ikke vanlig på oppføringstidspunktet.

Boligens areal

Primærrom: 48 kvm, Bruksareal: 66 kvm, Bruttoareal: 73 kvm


1. etasje:
Bruksareal: x m².
Primærrom: x m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, kjøkken, bad og to soverom.,Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Eiendommen kan utleies i sin helhet.

Oppvarming

Vedovn, forøvrig elektrisk oppvarming.

Energimerking


Det foreligger ikke energiattest.

Energiforbruk

Det foreligger ikke dokumentasjon på energiforbruk.

Kommunale avgifter

Kr. 6 800 pr. år

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Adkomst på privat vei frem til eiendommen.

Regulering

Eiendommen  er regulert til X. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Eieren har tinglystrett til adkomst over grunneiers veier ihht. festekontrakt.

Vei/vann/avløp

Privat vei frem til eiendommen.
Sisternevann med gråvann til terreng. Septiktank. Dette er en ikke godkjent avløpsløsning ihht. de gjeldende regler.
Naboen har tilknyttet seg offentlig vann/avløp gjennom privat vannlag. Det foreligger tilbud om å tilknytte seg dette vannlaget. Det er signalisert en kostnad på 180.000 for tilknytning, i tillegg kommer kostnadene for å før vann/avløp over egen tomt.

Offentligrettslig pålegg

Det foreligger ingen kjente pålegg på eiendommen pr dd.
Megler har sjekket kommunalt arkiv der det bekreftes at hytta, terrassen og annekset er godkjent.
Innebygde terrasser kan ikke dokumenteres og må ansees som ikke godkjent.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: karl.robert@mollerpartners.no eller SMS: 92 05 24 80 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter avtale. Selgerne ønsker en rask overtagelse.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 2,25 % beregnet av salgssummen inkludert evt. fellesgjeld. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 4.950,-, tilrettelegging. kr. 7.500,-, Markedsføringspakke. kr15.500,- Alle visninger er inkludert. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.