Kråkerøy

Boligtomt Holte/Buskogen på Kråkerøy - sydvendt beliggenhet rett i utkanten av populært byggefelt

Kråkerøyveien 170 , 1675 Kråkerøy

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Margareth Cielicki
Margareth Cielicki Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

94%

eier sin egen bolig

93%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

55%

har bolig på over 120 kvm

6%

av boligene er nyere enn 20 år

29%

er barnefamilier

Type Boligtomt / Selveier
Tomt 757 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 426
Bruksnummer 232
FINN.no 149940829
Sist endret 19.06.2020 11:14
Prisantydning 1 500 000
Totalpris 1 538 722

Beregnet totalkostnad

1 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-)) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 172,- (Panteattest kjøper) -------------------------------------------------------- 38 722,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 538 722,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Fin boligtomt på 757 kvadratmeter midt i en grønn lunge rett ved Holteåsen.
Det er adkomst fra Kråkerøyveien. På tomten i dag står det en garasje (merket med 170).
Eiendommen kan bebygges med 1 etg og eventuelt sokkeletasje dersom tomtens terreng tilsier det. Dersom man skal innrede loft må det søkes om dispensasjon for dette.
Tillatt bebygd areal må ikke overstige 30% av tomtens areal.
Bygninger skal ha saltak, med takvinkel mellom 27 og 37 grader.
Ved oppføring av bo-enheter skal det avsettes plass for oppføring av garasje i tilknytning til adkomst. Foran garasjeport skal det avsettes plass for en biloppstillingsplass.
Mesteparten av tomten er markert opp og kan besiktiges. Det er slått opp en til salgs-plakat på garasjen.

Beliggenhet

Flott beliggenhet i en slakk sydvendt skråning rett ved gang-og sykkelstien mot Holteåsen og Barkedalen. Her er det høye eiketrær, og skog i umiddelbar nærhet, samtidig som det er et fint utsyn utover jordene mot syd.
Det er gang- og sykkelsti både i retning Lunde skole, Kråkerøy Ungdomsskole og mot sentrum.
3 minutter ned til busstopp der det går buss til Fredrikstad, Oslo og Hvaler.
Deilige turområder i umiddelbar nærhet.

Adkomst

Fra Kråkerøyveien: Forbi Kråkerøy kirke. Ta andre avkjørsel til venstre når du har passert kirken, men før Holtesletta svinger mot sør. Avkjørselen kan være vanskelig å se.

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligformål i reguleringsplan Holte/Buskogen.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til margareth@mollerpartners.no eller SMS: 47 02 52 69 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 1,90 % beregnet av salgssummen. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 4.950,-, tilrettelegging. kr. 0,-, imarkedspakke kr 9.500,-  Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.