Stavanger

Sentrum ved Østervåg. 2 kombinasjonsbygg bolig/næring. Salvågergata 6 og 8. Salg av aksjeselskap

Salvågergata 6 og 8 , 4006 Stavanger

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Eirik Huus
Eirik Huus Megler MNEF / Siv. Økonom
Type Næringsbygg / Selveier
Bruksareal 281 m²
Bruttoareal 336 m²
Tomt 186 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 3
Soverom 4
Byggeår 1860
Gårdsnummer 55
Bruksnummer 1074
FINN.no 161276756
Sist endret 27.04.2020 17:05
Prisantydning 8 700 000
Totalpris 8 918 864
Ligningsverdi 892 359,-

Beregnet totalkostnad

8 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 217 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 700 000,-)) 194,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 218 864,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 8 918 864,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Eiendommene Salvågergata 6 og Salvågergata 8 selges gjennom salg av aksjene i eierselskapet.
Salvågergata 6: Annen forretningsbygning: H0101: Annet enn bolig, H0201: Bolig
Salvågergata 8: Andre småhus m/3 boliger el fl.: U0101: Annet enn bolig, H0101 Bolig med felles kjøkken, H0103 Bolig med felles kjøkken, H0201 Bolig.
Boligen er i dag innredet til godkjent bruksformål. Selve rominndelingen i etasjene er endret i flere omganger. bl.a. i 1939, 1977, 1995, 1999.

Innhold

Salvågergata 6:
Kjeller: Kjøkkenlokale med møterom, toalett
1. etasje:  Leil.: Gang, kjøkken, stue, bad
2. etasje: Gang, 2 soverom, vask/wc
Salvågergata 8:
Kjeller: Tatoveringslokale med behandlingsrom, toalett
1. etasje: Leil.: Gang, kjøkken, stue, bad, spisetue, soverom
2. etasje:Leil.: Gang, kjøkken, stue, bad, spisestue, soverom, kott,
garderobe, alkover

Standard

Informasjon hentet fra takstrapport:
Salvågergata 6:
Elektrisk anlegg montert nytt i 1997-1999 i hele huset. Nytt bad montert i 1. etasje. Støpt nytt gulv i vaskerom 2. etasje. Fliser montert på gulv. 1.+2. etasje nymalt og restaurert i våren 2010. Tak samt underkasser, restaurert i 2011. Malerarbeid vinduer med sprosser, samt vegger utvendig og innvendig samt innvendig tak. Utvendig maling ferdigstilt 2012. Kjeller nyrestaurert i 2011 hvor der er innlagt opplegg til drift av storkjøkken. (Drift av cateringkjøkken fra 2011-2012.) Nye røropplegg, samt fettutskiller montert i bakgård på 1000 liter. Denne er i samdrift/kobling med drift i Breigaten 17. Ny kabel fra hovedboks til Lyse. 40-50 meter kabel som går via Salvågergt. 8-10. Nytt elektrisk anlegg kjeller. Kapasitet 74 A. Ny kloakk montert fra hus til kumme. Nytt røropplegg, vasker toalett. Skiferbelagt bakgård, med rist og avløp til sandfangerkum."
Salvågergata 8:
  
Restaurert i 2004. 1.-2. etasje. Innlagt ny kabel strøm fra skap utenfor Salvågergaten 10-12. 1 stk. kabel til leiligheter 1.-2. etasje, samt nytt sikringsskap, med separat måler til hver etasje. Måler i 1. etasje. Montert lydhimling mellom etasjeskille med 2 lag gips, og brannfugemasse. Nytt bad med varmekabler, fliser samt nye røropplegg. Malerarbeid i begge leiligheter. 2. etasje nymalt i 2013. Kjeller, - innlagt ny kabel fra skap utenfor Salvågergaten 10-12. Innlagt nye rørsystemer, samt nytt toalett, vask. Eget strømskap i kjeller. Montert fliser, samt innredninger. Nymalt i 2013. Ventilasjonsanlegg fra Covent.

Beliggenhet

Stavanger sentrum, gågate mellom Østervåg og Kulturhuset

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra originalt byggeår, hvilket er normalt på eldre bygg.

Boligens areal

Bruksareal: 281 kvm, Bruttoareal: 336 kvm
Salvågergata 6
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 33 m²: Kjøkkenlokale med møterom, toalett
1. etasje:
Bruksareal: 47 m². Leil.: Gang, kjøkken, stue, bad
2. etasje:
Bruksareal: 38 m². Gang, 2 soverom, vask/wc
Salvågergata 8
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 50 m². : Tatoveringslokale med behandlingsrom, toalett
1. etasje:
Bruksareal: 66 m². Leil.: Gang, kjøkken, stue, bad, spisetue, soverom
2. etasje:
Bruksareal: 47 m². Leil.: Gang, kjøkken, stue, bad, spisestue, soverom, kott,
garderobe, alkover.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

De ulike etasjene i de to byggene kan leies ut til de formål de er godkjent til som er næring og bolig. Eier eller leietager må selvfølgelig sørge for at ulike offentrligrettslige krav  til ulike bruksformål er avklart/godkjent. Avhengig av type næringvirksomhet vil det følge særkrav eks. næringsmiddeltilsynet mv.
Siste leiekontrakter:
Salvågergaten 6: underetasje (næring) 12000,- mnd (leieforholdet er nylig sagt opp)
Salvågergaten 6: 1 og 2 etasje (bolig) 8000,- mnd  (pt ikke utleid)
Salvågergata 8: underetasje (næring) 15000,- mnd
Salvågergaten 8: 1 et. (bolig) 9200,- mnd
Salvågergaten 8: 2 etasje (bolig) 6000,- mnd
Det gjøres oppmerksom på at det i salgsperioden kan komme endringer i leieforholdene.

Oppvarming

Hovedsakelig  elektrisk oppvarming

Løpende kostnader

kommunale avgifter
forsikringer
forløpende vedlikehold

Formuesverdi

Gjelder Salvågergaten 8
Ligningsverdi for Salvågergaten 6 er ikke regsitrert.

Adkomst

Fra Østervåg

Regulering

Eiendommen Salvågergata 6  er regulert til Næringsformål. Gjeldende plan er sentrumsplanen 2222.
Salvågergaten 6 er byggeregistrert med næringsbygg med godkjent boligenhet.
Salvågergaten 8 er byggeregsitrert med 3 boenheter og med næringsformål i underetasjen.
Bygningene er brukt til kombinasjonsformål næring/bolig. For endring av bruken fra eksisternede formål bør Stavanger kommune kontaktes.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: eirik@huuspartners.no eller SMS: 91 51 81 52 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 2 % beregnet av salgssummen inkludert evt. fellesgjeld. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 7.490,-, tilrettelegging. kr. 9.950,-, internettannonsering kr. 10.995,-,- For visninger er det avtalt kr. 2.900,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Ved ingåelse av binnende kjøpsavtale brukes kontraktsmal for næringseiendom meglerstandrard sist revidert 2015 - det gjelder både ved salg av aksjeselskap eller ved salg av eiendommen slik den er. Ved kjøp av alle aksjene i eierselskapet anbefales det at kjøper engasjerer revisor/advokat for gjennomgang av avtalen.
Konferer gjerne med megler ad. kontraktsformat før bud inngis.
Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte takstdokumenter. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/ salgsoppgave med vedlegg, da bl.a. internettannonser kan være mangelfulle. Evt. avvik er budgivers/kjøpers ansvar.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven § 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b.
Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige.
Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.