solgt

Sola , Lensmannsvegen 2

Type Enebolig
Primærrom 191m²
Bruksareal 235m²
Bruttoareal 263m²
Tomt 729m²
17/02/2020 13:28
Oppholdsrom 2
Soverom 5
Byggeår 1971
Gårdsnummer 33
Bruksnummer 425
Energimerking E
Sist endret
Prisantydning 4 590 000,-
Totalpris 4 718 644,-
Ligningsverdi 1 124 204,-

Beregnet totalkostnad

4 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 194,- (Pantattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 114 750,- (Dokumentavgift) 12 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 128 644,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 718 644,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

En modernisert og innholdsrik bolig. Hele hovedetasjen er renovert/oppgradert de siste år. Boligen har 2 stuer og 5 soverom.

Innhold

1. etasje: gang,stue/spisestue med utgang til terrasse, kjøkken, baderom, wc, 3 soverom.
Loft: gang, 2 soverom.
Kjeller: gang/kjellerrom, vaskerom, stue, 2 kjellerrom.

Standard

Hele hovedetasjen er renovert/ oppgradert de siste år. Badet er renovert i 2014 av fagfolk. Kjøkken fra 2015. Alle vinduer i hovedetasjen er skiftet samt i kjellestue. Alle innvendige overflater i hovedetasjen er renovert/ oppgradert i 2010-2014. Det bør påregnes noe oppgradering/renovering på loft og i underetasjen. Det er drenert rundt boligen i 2005. Oppgradert el-anlegg i 2014. Boligen er i god konstruksjonsmessig stand. Boligen er for det meste godt vedlikeholdt både utvendig og innvendig. Se også tilstandsrapport.

Beliggenhet

Etablert og rolig boligområde. Ligger sentralt i Sola sentrum med nærhet til butikker. Kort vei til skoler og barnehager samt til idrettsanlegg. Gode bussforbindelser.

Tomt

Areal: 729 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er opparbeidet med store terrasser, gårdsrom og hage.

Garasje / Parkering

Parkering i garasje samt i gårdsrom. Garasjen er oppført i 1983.

Forsikring

If

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1971

Antall soverom

5

Byggeår

1971

Byggemåte

Enebolig oppført i tre og betong.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra 1971.

Boligens areal

Primærrom: 191 kvm, Bruksareal: 235 kvm, Bruttoareal: 263 kvm
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 93 m².
Primærrom: 49 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, vaskerom.
1. etasje:
Bruksareal: 108 m².
Primærrom: 108 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, trapp, stue, kjøkken, wc, bad, 3 soverom.
Loft:
Bruksareal: 34 m².
Primærrom: 34 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Trapp/gang, 2 soverom.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Arealbekreftelse

Boligen stemmer godt med tegningene mottatt av kommunen. Innreding av loft og kjeller er ikke søkt om og er ikke byggegodkjent.

Adgang til utleie

Boligen er registrert som en boenhet og kan leies ut i sin helhet.

Oppvarming

Peisovn og varmepumpe i stue. Gulvvarme på bad. Elektrisk.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 11 300 pr. år

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 124 204 pr. 31.12.17 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 4 047 134 pr. 31.12.17 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Fra Sandesletta: Følges veien nordover tar du til venstre inn Sandetunvegen. Lensmannsvegen ligger parallelt i gaten bak Sandetunvegen. Nr. 2 ligger helt i sørenden av veien.

Regulering

Eiendommen  er regulert til bolig. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.
Eiendommen ligger i flystøysone. Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

Offentlige planer

Eiendommen ligger inntil igangsatt områdeplan 0551 for Sande. Planen vil i hovedsak legge til rett for boligbygging,
grøntområder, veier m.m..

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Pr. 1970 - Bestemmelser om gjerde

Vei/vann/avløp

Adkomst via offentlig vei. Offentlig vann og avløp.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen: Integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger; koketopp, stekeovn, kombinert steke- og mikroovn, oppvaskmaskin, kjøle-/fryseskap.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: inger@huuspartners.no eller SMS: 41 56 80 28 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 2,50 % beregnet av salgssummen. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr 5750, tilrettelegging kr 9900, digital markedsføring kr 9800. For visninger er det avtalt kr. 2200 pr. visning utover to visninger som er inkludert. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

BE OM SALGSSUM
Inger Johanne Mauland Frivold
Eiendomsmegler MNEF
Inger Johanne Mauland Frivold

415 68 028

inger@huuspartners.no

VERDIVURDERING
NABOLAGSPROFIL
81%

eier sin egen bolig

83%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

47%

har bolig mellom 60-120 kvm

52%

av boligene er eldre enn 20 år

15%

er barnefamilier