solgt

Stavanger - Vaulen , Hindalsveien 32/34

Type Tomannsbolig
Primærrom 262m²
Bruksareal 304m²
Bruttoareal 334m²
Tomt 685m²
26/08/2019 11:42
Oppholdsrom 2
Soverom 5
Byggeår 1989
Gårdsnummer 17
Bruksnummer 2302
Energimerking E
Sist endret
Prisantydning 5 900 000,-
Totalpris 6 051 244,-
Ligningsverdi 1 136 432,-

Beregnet totalkostnad

5 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 194,- (Pantattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 150 000,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 151 244,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 6 051 244,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Stavanger kommune. Eiendomsskatten for denne eiendom er oppgitt å være kr. 5 577,- pr. år og er inkludert i de kommunale avgiftene.

Beskrivelse

Vertikaltdelt bolig med 2 boenheter. Egner seg også som generasjonsbolig. Rolig og barnevennlig boligområde ved Hindal Gård. Nær Vaulen badeplass. Fin sykkel og gangvei langs Gandsfjorden. Nær Hinnakrossen servicesenter og Jåttåvågen/Hinna Park med; arbeidsplasser, togstasjon, butikker, kafeer, og videregående skole.
Boligen har 2 selvstendige boenheter på hhv BRA:194 m2 og 110 m2. Den største inneholder: stue, kjøkken, 3 soverom, loftstue, 1 bad, 1 toalett m/servant, samt kjeller med vaskerom, hobby-/kjellerrom, 2 boder og kjellerinngang.
Den minste er innredet med; stue, kjøkken, 2 soverom, 2 bad, samt kjeller med vaskerom og hobby-/kjellerrom.

Innhold

Største bolig (nr. 32) - totalt bruksareal: 194 m2, P-rom 152 m2:
1. etg:gang, stue med utgang til terrasse , kjøkken, toalett m/servant.
2. etg/loft: gang, 3 soverom, loftstue, bad/wc.
Kjeller: gang, vaskerom, hobby-/kjellerrom, 2 boder og kjellerinngang.

Minste bolig  (nr. 34) - totalt Bruksareal/P-rom: 110 m2:
1. etg: gang, stue, kjøkken med utgang til terrasse, bad/wc
2. etg/loft: gang, 2 soverom, bad/wc.
Kjeller: gang, vaskerom, hobby-/kjellerrom.

Boligens innredning samsvarer ikke helt med tegningene fra kommunen, ref. vedlegg i prospektet.

Standard

Minste bolig: køkkeninnredning og bad i 1. etasje ble modernisert i 2016. Ellers enkel standard.

Beliggenhet

Rolig og barnevennlig. Nær Vaulen badeplass. Nær fin og lyssatt gang-og sykkelvei langs Gandsfjorden. Kort avstand til barnehager og skoler. Kort avstand til Jåttåvågen/Hinna park med mange arbeidsplasser, togstasjon, butikker, kafeer og videregående skole. Nær Hinnakrossen servicesenter og til Forusområdet med kjøpesentrene Kvadrat og Ikea, samt store arbiedsplasser.

Tomt

Areal: 685 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Carport

Barnehage / skole i området

Se vedlagte nabolagsprofil som følger i prospektet.

Boligtype, eierform og byggeår

Tomannsbolig (Selveier), byggeår: 1989

Antall soverom

5

Byggeår

1989

Byggemåte

Trehus, se tilstandsrapporten som følger i prospektet.

Ferdigattest / brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse av 23.11.89 som medfølger i salgsprospektet.

Boligens areal

Primærrom: 262 kvm, Bruksareal: 304 kvm, Bruttoareal: 334 kvm

Kjeller - største del:
Bruksareal: 69 m².
Primærrom: 31 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: gang, vaskerom, hjemmekontor/kjellerrom.
Kjeller minste del: Bruksareal/primærrom 39 m2. Følgende rom er oppgitt som primærrom: gang, hobbyrom/kjellerstue, vaskerom,

1. etasje - største del:
Bruksareal: 76  m².
Primærrom:72 m2. Følgende rom er oppgitt som primærrom: gang, stue, kjøkken, toalett m servant.
Minste del 1. etasje: Bruksareal /primærrom 44 m2. Følgende rom er oppgitt som primærrom: gang, stue, kjøkken, bad/wc.

2. etasje/Loft - største del:
Bruksareal: 49 m².
Primærrom: 49 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  gang, 3 soverom, bad/wc
Minste del 2. etasje: Bruksareal/Primærrom 27 m2. Følgende rom er oppgitt som primærrom: gang, 2 soverom, bad/wc.

Tegningene fra kommunen samsvarer ikke helt med boligens innredning.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Boligen kan helt eller delvis utleies.

Oppvarming

Elektrisitet. Pipe med mulighet for ildsted.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 24 231 pr. år
Beløpet er innkludert eiendomsskatt kr. 5 577,-.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 136 432 pr. 31.12.17 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 4 091 155 pr. 31.12.17 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Etter rundkjøringen med Gamleveien, ta  2. vei til venstre inn i Hindalsveien

Regulering

Eiendommen  ligger i boligområde. For ytterligere opplysninger om regulering og reguleringsplanforslag; vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Gjeldende reguleringsplan og reguleringsbestemmelser følger i prospektet.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Ingen

Vei/vann/avløp

Offentlig vann og avløp. Dels offentlig vei, og dels privat vei: gbnr. 17/8 - hjemmelshaver Tor Tofte

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: anne.grethe@huuspartners.no eller SMS: 90 55 74 90 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 1,35 % beregnet av salgssummen. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 3.500,-, tilrettelegging. kr. 9.800,-, internettannonsering/markedsføring kr. 9.500,-. For visninger er det avtalt kr. 2.200,- pr. visning utover 1. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

BE OM SALGSSUM
Anne Grethe Nygaard Huus
Eiendomsmegler MNEF
Anne Grethe Nygaard Huus

90 55 74 90

anne.grethe@huuspartners.no

VERDIVURDERING
NABOLAGSPROFIL
84%

eier sin egen bolig

98%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

81%

har bolig på over 120 kvm

73%

av boligene er eldre enn 20 år

48%

er barnefamilier