solgt

Goa , Goastemmen 1A

Type Leilighet
Primærrom 53m²
Bruksareal 57m²
Bruttoareal 63m²
17/12/2019 14:56
Oppholdsrom 1
Soverom 1
Byggeår 2019
Gårdsnummer 60
Bruksnummer 553
Energimerking B
Sist endret
Prisantydning 750 000,-
Totalpris 2 543 554,-
Ligningsverdi 0,-

Beregnet totalkostnad

750 000,- (Prisantydning) 1 792 500,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 2 542 500,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 194,- (Pantattest kjøper) 430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) -------------------------------------------------------- 1 054,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 543 554,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Ny, flott leilighet. Forseggjort prosjekt. Flotte bygg og fint uteområde. Herlig balkong hvor man kan nyte ettermiddagssolen. Den er overbygd med flott tak kledd med tre og med innfelte lys. Leiligheten har god planløsning. Smartfunksjoner hvor det meste kan styres fra mobilen.
Heis ned i parkeringskjeller hvor det er biloppstillingsplass og bod, lukket anlegg. Sykkelparkering med strøm.

Innhold

2. etasje: gang, stue med åpen kjøkkenløsning om utgang til balkong, bad/ vaskerom, soverom, bod.
Sportsbod i garasjeanlegg.
Felles sykkelboder med strøm.

Standard

Ny leilighet i flott prosjekt. Spesielt forseggjorte balkonger. Ellers er det parkett på gulv og fliser på bad. Fint kjøkken fra Norema. Ekstra takhøyde. Smartfunksjoner. Balansert ventilasjon.

Beliggenhet

Leilighetsbygget ligger på Goa. Like ved butikk og flotte turområder.

Tomt

Eierform: Fellestomt
Tomten er pent opparbeidet og beplantet. Sittegrupper, grøntområde, lekeplass og parkeringsplass.

Etasje 2 etasje

Garasje / Parkering

Parkering i lukket garasjeanlegg. Gjesteparkering.

Felleskostnader

6 992 pr. mnd. A konto renter kr 4641, Felleskostnader kr 1792, TV/Internett-Pakke kr 159, A konto oppvarming av varmtvann og fjernvarme 400, totalt 6992. Felleskostandene dekker utvendig forsikring, kommunale avgifter, drift og vedlikehold m.m.m

Felleskostnader etter avdragsfri periode

Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.06.2027 utgjøre ca kr 4 761 per måned for denne andelen. Totale fellesutgifter utfra dagens lånebetingelser vil da bli kr. 11 753 per måned.

Borettslag

Goaleitet Borettslag, org.nr. 921 756 542, består av 40 andelsleiligheter i to blokker med heis.

Forkjøpsrett

Ja

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Ja / Ja

Fellesgjeld / lånevilkår

Lånenummer: 1111111, Husbanken
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 16.05.2019: 3.1% pa.
Antall terminer til innfrielse: 120
Saldo per 16.05.2019: 54 330 000
Andel av saldo: 1 792 500
Neste termin: 30.06.2019Neste avdrag: 30.06.2027 ( siste termin 31.03.2049 )
Lånenummer: 2222223, Dnb Nor Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 16.05.2019: 3.1% pa.
Antall terminer til innfrielse: 120
Saldo per 16.05.2019: 59 895 000
Andel av saldo: 0
Neste termin: 30.06.2019Neste avdrag: 30.06.2027 ( siste termin 31.03.2049 )
Fellesgjelden er avdragsfri i 8 år, og har deretter 22 års nedbetaling. Det er mulighet for individuell nedbetaling (såkalt IN-ordning). Dette kan gjøres to ganger pr. år.
Borettslaget betaler byggelånsrenter i den første perioden etter ferdigstillelse frem til langsiktig finansiering er å plass.

Andel fellesgjeld

1 792 500

Forsikring

IF Skadeforsikring Polisenummer: SP0002122793

Vedtekter / husordensregler

I følge vedtektene er det krav om styregodkjennelse av ny eier.
I følge vedtektene er det krav om styregodkjennelse i forbindelse med utleie.
Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg.

Husdyrhold

Det er ikke opprettet husordensregler enda.

Boligtype, eierform og byggeår

Leilighet (Borettslag), byggeår: 2019

Antall soverom

1

Byggeår

2019

Byggemåte

Boligblokk oppført i betong og tre.

Boligens areal

Primærrom: 53 kvm, Bruksareal: 57 kvm, Bruttoareal: 63 kvm
2. etasje:
Bruksareal: 57 m².
Primærrom: 53 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: gang, stue med åpen kjøkkenløsning, soverom, bad/vaskerom.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

I henhold til Lov om borettslag § 5-5 kan man med godkjenning fra styret i borettslaget leie ut leiligheten til andre for opp til tre år dersom man har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene. Se for øvrig vedtektenes punkt 4-2 for utfyllende bestemmelser.

Oppvarming

Det er felles energisentral basert på bergvarme. Denne er delvis driftet av solcelleanlegg på taket. Anlegget bidrar til oppvarming som vannbåren gulvvarme i stue, kjøkken, gang og bad og til varmt tappevann.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter B
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Fra E39: Følg E39 nordover fra Stavanger og ta til venstre inn Kvernevikveien ved Gabbas. Følg veien og ta til høyre mot Randaberg inn Kyrkjeveien. Ta til venstre inn Goaveien, til høyre i neste rundkjøring som fortsatt er Goaveien og deretter første vei til venstre som er Goakvednane. Blokken ligger på høyre side.

Regulering

Eiendommen  er regulert til bolig. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Pr. 2017 - Pantedokument  
BELØP: NOK 350.000.000
Panthaver:DNB BANK ASA  
Org.nr: 984851006
Pr. 2019 - Pantedokument
BELØP: NOK 54.330.000
Panthaver:HUSBANKEN  
Org.nr: 942114184
Uomsettelig
 
Pr. 2019 - Pantedokument  
BELØP: NOK 59.895.000
Panthaver:DNB BANK ASA  
Org.nr: 984851006
Pr. 2019 - Bestemmelse om parkering  
Rettighetshaver:REAL PROSJEKTUTVIKLING AS  
Org.nr: 980126331
Bruksrett til 5 parkeringsplasser
Pr. 2019 - Felles pantedok bor.innsk  
BELØP: NOK 37.875.000
Panthaver:Andelseierne I Borettslaget  
Lnr: 20014373

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

Vei/vann/avløp

Offentlig.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen: Hvitevarenes som er satt inn i leiligheten medfølger.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: inger@huuspartners.no eller SMS: 41 56 80 28 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 1,5 % beregnet av salgssummen inkludert fellesgjeld. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr 3500, tilrettelegging. kr 4800, markedsføring grunnpakke kr 9500. For visninger utover de to som er inkludert er det avtalt kr 2200 pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

BE OM SALGSSUM
Inger Johanne Mauland Frivold
Eiendomsmegler MNEF
Inger Johanne Mauland Frivold

415 68 028

inger@huuspartners.no

VERDIVURDERING
NABOLAGSPROFIL
77%

eier sin egen bolig

96%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

57%

har bolig på over 120 kvm

62%

av boligene er eldre enn 20 år

42%

er barnefamilier