solgt

Arendal Saltrød , Dalenveien 155

Type Enebolig frittliggende
Primærrom 123m²
Bruksareal 156m²
Bruttoareal 178m²
Tomt 10 040m²
29/01/2020 14:06
Oppholdsrom
Soverom 4
Byggeår 1954
Gårdsnummer 46
Bruksnummer 4
Energimerking
Sist endret
Prisantydning 1 550 000,-
Totalpris 1 589 444,-
Ligningsverdi 0,-

Beregnet totalkostnad

1 550 000,- (Prisantydning) Omkostninger 37 000,- (Dokumentavgift) 172,- (Panteattest kjøper) 1 050,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 172,- (Panteattest kjøper) -------------------------------------------------------- 39 444,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 589 444,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Bebyggelsesdetaljer Se boligsalgsrapport ved sertifisert takstmann Tore Theodorsen i salgsprospektet. Dersom du har spørsmål om rapporten, kan Tore kontaktes på tlf. 91 33 19 90.

Innhold Boligen er på 3 etasjer. Kjelleretasje, hovedetasje og loftsetasje. Hovedetasjen: Vindfang, gang og trapperom til loftsetasjen og trapp ned til kjelleretasjen, bad, kjøkken og stue med utgang til veranda. Loftsetasjen: Gang og 4 soverom. Kjelleretasjen: Kjellerstue, bad og uinnredet kjellerrom. Utgang til terreng. Frittstående uthus/løe er oppført på eiendommen. Byggeår her er ukjent. Deler av bygget kan benyttes som garasje.

Standard Boligen har enkel standard fra byggeår, og modernisering og vedlikeholdsarbeid må påregnes. Viser til vedlagte boligsalgsrapport

Vei/vann/kloakk Eiendommen er tilkoblet offentlig vann. Avløp er ikke tilkoblet offentlig avløpsledning, her er septiktank.

Adkomst Kjør fra Arendal sentrum mot Saltrød rv, 410. Like før Saltrødsenter ta til venstre, 124. Følg veien, Dalenveien til veikryss Eikestøveien, 133. Eiendommen ligger til venstre like etter veikrysset.

Beliggenhet Eiendommen er beliggende i fine omgivelser ikke langt fra Saltrød. Like ved vannet Totjønn.

Tomtebeskrivelse Eiendommen har opparbeidet hage med store plenarealer og diverse beplantning. Gruset oppkjørsel. På eiendommen er det oppført uthus/driftsbygning.

Parkering Parkering på egen tomt.

Boligs.rapport Boligsalgsrapport ved sertifisert takstmann Tore Theodorsen finner du i prospektet. Dersom du har spørsmål om rapporten, kan Tore Theodorsen kontaktes på tlf. 91 33 19 90.

Boplikt Kjøper må undertegne erklæring om at eiendommen skal benyttes til helårsbolig.

Brukstillatelse Det foreligger ikke ferdigattest.

Eierskiftefors. Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med egenerklæringen fra selger til forsikringsselskapet. Vi tilbyr boligkjøperforsikring for kjøper i HELP Forsikring, se informasjon i prospektet.

Energimerking Energiattest er under innhenting.

Forsikring Selger har tegnet eierskifteforsikring i Protector Forsikring ASA. Kjøper plikter å gjøre seg kjent med egenerklæringen fra selger til forsikringsselskapet. I Gjensidige får du 2 måneders gratis boligforsikring. Videre tilbyr vi forsikring for kjøper i HELP Forsikring, se informasjon i prospektet. Forsikringen dekker bl.a. takster og rettshjelp ved reklamasjon fra kjøper.

Oppvarming Peisovn og varmepumpe i stuen. Vedovn på kjøkken, ellers hovedsakelig elektrisk oppvarming.

Generelt Tomtearealet er under oppmåling da det er blitt fradelt noe fra den opprinnelige tomten. Tomtestørrelen er under arbeide. Det antas å være ca. 6 - 7 mål tomt. Deler av tomten strekker seg helt ned til Totjønn

Heftelser Eiendommen leveres fri for pengeheftelser.

Meglerprov. % Vederlag kr. 40.000,- inkl. mva. Tilretteleggingsgebyr kr. 11.800,-. Oppgjørsgebyr kr. 3.775,-. Dette betales av selger.

Diverse Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke kunnskap om eiendommen, og har ikke kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Omkostninger Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesummen. Tinglysningsgebyr for skjøte kr 1.060,- Tinglysnings- og attestgebyr pr. obligasjon kr 1.232,-. Det tas forbehold om endringer av offentlige gebyrer/andre omkostninger. Ved salg til prisantydning blir den totale kostnad kr. 1.591.042,- inkl. dokumentavgift og tinglysingsgebyrer.

Overtakelse Ledig etter nærmere avtale.

Regulering Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF område i kommuneplanen. (Landbruks- natur- og friluftsområde)

Servitutter Eiendommen leveres fri for pengeheftelser. Andre tinglyste heftelser (servitutter): Følgende rettigheter er tinglyst for eiendommen: 24.11.1896 - Rettsbok vedr. grenser 20.10.1914 - Elektriske kraftledninger 16.07.1932 - Erklæring/avtale 06.06.1968 - Skjønn 29.06.1971 - Bestemmelse om veg 11.03.1986 - Bestemmelse om veg 17.01.2001 - Bestemmelse om veg Eiendommens rettigheter: 15.01.1848 - Beiterett