solgt

Arendal Nord , Nygaten 5 snr. 32

Type Leilighet
Tomt 416m²
03/12/2019 14:04
Oppholdsrom 1
Soverom 1
Byggeår 2013
Gårdsnummer 501
Bruksnummer 172
Energimerking C
Sist endret
Prisantydning 720 000,-
Totalpris 736 322,-
Ligningsverdi 0,-

Beregnet totalkostnad

720 000,- (Prisantydning) Omkostninger 15 100,- (Dokumentavgift) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 16 322,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 736 322,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Adresse

Nygaten 5 snr. 32 4838 Arendal

Matrikkel

Gnr. 501 bnr. 172 snr. 32 orgnr. 911589397 i Arendal kommune

Oppdragsnummer

40-17-0038

Bestemmelse om tvangssalg

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen selges ved tvangssalg og at det derfor er tvangsfullbyrdelsesloven som blir gjeldende ved gjennomføring av salget.
Lov om avhending av fast eigedom vil derfor ikke komme til anvendelse.  Se mer informasjon vedr. tvangssalg i vedlagt budskjema.

Prisantydning

Kr. 720 000,-

Leilighet snr. 22: kr. 990.000,-
Leilighet snr. 23: kr. 922.500,-
Leilighet snr. 26: kr. 1.012.500,-
Leilighet snr. 27: kr. 1.102.500,-
Leilighet snr. 30: kr. 832.500,-
Leilighet snr. 32: kr. 742.500,-
Leilighet snr. 33: kr. 720.000,-

Eventuelle andre relevante forpliktelser i Sameiet

Eventuelle andre relevante forpliktelser i Sameiet

Info om sameie

Sameiets navn:Nygata 5
Org.nr.:911589397
Adresse:
Styreformann:

Kopi av vedtekter, husordensregler, innkalling og referat fra årsmøte og regnskap utleveres hos megler.

Månedlige fellesutgifter

Leilighet snr. 22: kr. 2.649,-
Leilighet snr. 23: kr. 2.440,-
Leilighet snr. 26: kr. 2.649,-
Leilighet snr. 27: kr. 2.857,-
Leilighet snr. 30: kr. 2.273,-
Leilighet snr. 32: kr. 2.232,-
Leilighet snr. 33: kr. 2.273,-

Fellesutgifter inkl. Forsikring av bygg, kabel-tv, elektrisk energi, kommunale avgifter, forretningsførerhonorar, vaktmestertjenester Abbl, mv.

Arendal sentrum

Her har vi for salg 7 leiligheter i en bygård midt i Arendal sentrum. Bygården ble restaurert, og ombygd med 15 eierleiligheter og 2 næringsseksjoner i 2013. Leilighetene har egen bod i 1. etasje, og felles takterrasse.

Med kun få minutters gange til bl.a. kjøpesenteret Amfi Arena med ca. 70 butikker, Arendal sentrum sine handlegater, restauranter, kino, gode bussforbindelser m.m. har man de aller fleste fasiliteter man trenger i umiddelbar nærhet.

Tomt

Fellestomt 416 m². Det aller meste av tomten er bebygget Felles takterrasse.

Arealer (Bruksareal/Primærrom)

Leilighet snr. 22 BRA/P-rom: 44 kvm. / 44 kvm.
Leilighet snr. 23 BRA/P-rom: 41 kvm. / 41 kvm
Leilighet snr. 26 BRA/P-rom: 45 kvm. / 45 kvm
Leilighet snr. 27 BRA/P-rom: 49 kvm. / 49 kvm
Leilighet snr. 30 BRA/P-rom : 37 kvm. / 37 kvm
Leilighet snr. 32 BRA/P-rom: 33 kvm. / 30kvm
Leilighet snr. 33 BRA/P-rom: 32 kvm. / 32 kvm

Arealbeskrivelsene er i henhold til NS 3940 og er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Parkering

Nei. Kommunal gateparkering.

Soverom

Antall soverom : 1

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Standard

Nyere oppussede leiligheter med gjennomgående normal tidsmessig standard. Det er hovedsakelig parkett på gulv og beverpanel på vegger. Bad er flislagt.

Energimerke

Energimerke datert dd.mm.yy
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Lys grønn - Energikarakter C, se lenger bak i prospektet.

Vei/vann/avløp

Eiendommen ligger ved offentlig vei, og er tilkoblet offentlig vann- og kloakknett.

Heftelser/servitutter

Utleie

Alle leilighetene er utleid.

Faste løpende kostnader

Faste løpende kostnader

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporter ved sertifisert takstmann Espen Martinsen datert 06.12.2016, finner du i prospektet.  Dersom du har spørsmål om rapporten, kan takstmannen kontaktes på tlf. 97591411.

Budfrist

Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for byderen i minst 6 - seks - uker. Med rettens samtykke kan det likevel tas hensyn til bud med kortere bindingstid ned til 15 dager.

Betalingsfrist/overtagelse

Under forutsetning av at avgitt bud blir stadfestet av tingretten, skal kjøpesum + omk. være betalt innen oppgjørsdagen, som er 3 - tre - måneder fra den dag medhjelper fremlegger budet for rettighetshaverne og tingretten med forespørsel om stadfestelse etter bestemmelse om lov av tvangsfullbyrdelse § 11-29. Betalingsplikt inntreffer allikevel ikke før 2 uker etter at stadfestelseskjennelsen er rettskraftig. Ved forsinket innbetaling plikter kjøperen å betale forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3.

Oppgjør

Betaling skal skje til medhjelper,  Meglerhuset & Partners sin klientkonto .

Kjøpekontrakt

Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen
på at handel er kommet i stand.

Overtagelse

Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte(tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøperen skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøperen har innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til
bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse skal sendes Namsmannen i det distrikt som eiendommen ligger. Tvangsfullbyrdelsesloven legger ikke opp til at eiendommen som tvangsselges skal være ryddet og rengjort ved kjøpers overtakelse.

I de tilfeller hvor eiendommen ikke er ryddet og rengjort ved overtagelse vil kjøper selv bli ansvarlig for å få dette gjort.

Produksjonsdato

Produksjonsdato