Syv ferdig regulerte utsiktstomter med gode solforhold. Høystandard tomter med vei, vann, strøm og kloakk

Skjersæ Hyttefelt - Tomt 4, 8, 18, 20, 22, 24 og 26 , 4830 Hynnekleiv

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Jan Terje Øygarden Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

85%

eier sin egen bolig

100%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

58%

har bolig på over 120 kvm

33%

er barnefamilier

33%

er gift

Type Hytte / Selveier
Tomt 7 500 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 93
Bruksnummer 2
FINN.no 103980752
Sist endret 27.04.2020 17:01
Prisantydning 990 000
Totalpris 1 050 972

Beregnet totalkostnad

990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-)) 35 000,- (Oppmålingsgebyr Froland kommune (beløpet er ca. gebyret beregnes ut ifra totalstørrelsen på tomten)) -------------------------------------------------------- 60 972,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 050 972,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eierform

Selveier

Boligtype

Hytte

Velkommen til Skjersæ Hyttefelt i Froland kommune

Skjersæ Hyttefelt ligger Vestvendt med utsikt mot Skjersævannet. Alle tomtene har gode solforhold. Vannet er ikke regulert og har mange flotte øyer og bukter. Omgivelsene rundt er et flott rekreasjonsområde sommer som vinter, enten du liker å fiske, bade, gå på ski eller bare nyte utsikten fra hytta.
Kort oppsummert:
Full sanitær standard & strøm
Naturskjønt & hyggelig hyttefelt
Automatisk veibom & helårsvei
Båtplass & fiskemuligheter

Innhold

Nå selges det syv ferdig regulerte hyttetomter i et allerede godt etablert og hyggelig hyttefelt. Tomtene ligger i toppen av hyttefeltet og er flotte utsiktstomter med meget gode solforhold.

Standard

Hele hyttefeltet har helårsvei, slik at man også vinterstid kan man benytte hytta. Da uten å bekymre seg for å måtte rekvirere brøyting mv. for å komme frem. Vedlikeholdskostnadene og utgifter til brøyting blir betalt av velforeningen.
Velforeningen sitt ansvar for felles vedlikehold av vei slutter i bunnen av bakken opp til de syv tomtene som nå er for salg. Bakken opp til tomtene er forholdsvis bratt, men fremkommelig sommer- og vinterstid. Vedlikeholdet av denne veien må deles mellom brukeren av veien.

Tomt

Området som inkluderer syv ferdig regulerte tomter skal fradeles gnr 93 bnr 2. Arealet er estimert til å være mellom 7 og 8 daa. Alle tomtene selges samlet. Endelig areal vil først foreligge ved oppmåling. Kjøper må akseptere dette. Tomtene leveres slik de ligger i dag. Noen av tomtene er delvis opparbeidet. Adkomstveien opp til tomtene er opparbeidet og asfaltert. Det ligger klart vann, kloakk og strøm til tomteområdet.

Formuesverdi

Ikke fastsatt.

Løpende kostnader

Årlig medlemskontingent til velforeningen: Kr. 5.000,- Kontingenten dekker vinter- og sommervedlikehold av veinettet, drift og vedlikehold av vann og kloakknettet. Velforenings kontingenten betales i utgangspunktet pr. tomt, men ettersom alle syv tomtene selges under ett, belastes det kun kontingent for en tomt. Ved fradeling og bygging på tomtene, vil det bli utestedet kontingent pr. tomt.
Årlig serviceavgift på vann og avløp er ca. kr 2.400,- Beløpet faktureres direkte fra Klaro og inngår ikke i kontingenten til velforeningen. 

Adkomst

Fra Arendal: Kjør RV 42 mot Evje. Skjersæ Hyttefelt ligger ca. 500 meter før Hynnekleiv sentrum på høyre hånd. Ca. 33 km fra Arendal sentrum.
Fra Kristiansand: Kjør E 18 mot Arendal og ta av mot Kjevik. Følg RV 41 mot Birkeland. Kjør gjennom Birkeland sentrum og følg RV 41 videre mot Herefoss. Kjør forbi Herefoss mot Hynnekleiv. I krysset ved Hynnekleiv tar man til høyre på RV 42. Du vil da få Skjersæ hyttefelt på venstre hånd etter ca. 200 meter.
Bom: Veien inn til hyttefeltet er avlåst med ny elektronisk bom. Denne fungerer slik at man må "ringe" til bommen for at den skal åpne seg. Kontakt selger/utbygger Hans Olsbu for visning på telefon 91 12 05 84, eller parker på utsiden av bommen. Fra bommen tar det ca. 5 minutter å gå til hyttetomtene.

Regulering

Eiendommen  er regulert til fritidsformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Velforening

Kjøper er forpliktet til å delta i velforeningen for Skjersæ Hyttefelt med de til enhver tid vedtatte vedtekter som blir besluttet av årsmøtet. Velforeningens hovedoppgave er å forestå drift og vedlikehold av Skjersæ Hyttefelt. De vil herunder ha ansvar for adkomstveier, drift og vedlikehold av tekniske installasjoner som tilhører Skjersæ Hyttefelt. Det er anlagt strand og fellesområder. Det avholdes dugnad hver høst. Det avholdes møte i velforeningen minimum 1. gang i året.

Båtplass

Det er opparbeidet båtplasser som alle hytteeierne kan benytte seg av. Alle hytteeierne vil ha rett til båtplass begrenset til småbåter. Velforening fordeler båtplassene og treffer beslutning om opplag. Det er kun lovlig med bruk av elektrisk påhengsmotor i vannet.

Fellesarealer

Det er opparbeidet fellesarealer på hyttefeltet. Vedlikeholdet av fellesarealene er det velforeningen som står for.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.