solgt

Froland , Falkevegen 11

Type Enebolig
Primærrom 135m²
Bruksareal 163m²
Tomt 1 120m²
07/01/2020 15:39
Oppholdsrom
Soverom 3
Byggeår 1994
Gårdsnummer 14
Bruksnummer 169
Energimerking D
Sist endret
Prisantydning 2 350 000,-
Totalpris 2 422 622,-
Ligningsverdi 541 483,-

Beregnet totalkostnad

2 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 58 750,- (Dokumentavgift) 12 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 72 622,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 422 622,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

1 etg.: Vindfang, bad, stue, kjøkken og vaskerom.
2 etg. Gang, bad og 3 soverom og loftstue
Frittliggende garasje og 2 utvendige boder.

Standard

Boligen har gjennomgående vanlig standard for byggetiden, og fremstår som godt vedlikeholdt. Noen kosmetiske oppgradering siden byggeår.

Beliggenhet

Eneboligen ligger i et rolig og etablert område på Blakstadheia i Froland. Fra Blakstadheia til Arendal sentrum er det kun ca. 10 kilometer og til Stoa er det kun ca. 7 km. Froland sentrum i Osedalen er heller ikke langt unna. Her kan man finne det aller meste av servicetilbud som bank, post, kafé, bakeri og diverse butikker.

Eneboligen ligger nesten innerst i Falkevegen, en rolig sidegate sentralt på byggefeltet. Tomten er pent opparbeidet og ligger forholdsvis usjenert  og det er oppført en romslig garasje med mulighet for lager i 2. etasje.

FROLAND PROFIL

Froland kommune er en kommune i vekst og i 2018 passerte kommunen 5.800 innbyggere. Geografisk er kommunen stor med et areal på 642 km², og strekker seg fra Libru i sør til Mykland og Risdal i nord. Osedalen er Frolands kommunesenter, og her finner du et godt utvalg av butikker, kommuneadministrasjon, skole og flere barnehager. Froland er en viktig pendlerkommune for Arendal og Grimstad der mange av kommunens innbyggere har sitt daglige virke. Froland Skole på Mjølhusmoen har gjennomgått en omfattende ombygging de siste årene. I tillegg er det bygget flerbrukshall og svømmehall ved Froland Idrettstadion Kringla som stod ferdig sommeren 2011. Kommunen er kjent for å ha et godt oppvekstmiljø med mange gode tilbud til deg som liker aktiv fritid, i forening, alene, eller sammen med din familie.

Tomt

Areal: 1 120 kvm, Eierform: Festet tomt. Eiendommen ligger nesten innerst i blindvei uten gjennomgangstrafikk. Tomten er romslig og pent opparbeidet. Tomten grenser til friareal og er forholdsvis skjermet fra naboer. På eiendommen er det sol fra tidlig morgen til ca. kl. 21.00 på sommerstid.

Tomten festes av Kirsten Blakstad Cappelen. Festetiden er 99 år regnet fra 1994. Årlig festeavgift utgjør kr 2.688,-. Festeavgiften kan reguleres hvert 10 år etter konsumprisindeks/markedsverdi/avtale. Festeavtalen ligger vedlagt. Det er muligheter for innløsning av festetomten om ønskelig. Konferer megler for mere informasjon.

Garasje / Parkering

Garasje oppført i 1996. Bruksareal: BRA 36 kvm med muligheter for å innrede loft.

Barnehage / skole i området

Blakstadheia oppvekstsenter med barnehage og småskole (1-4 klasse)
Froland skole på Mjølhusmoen (5-10 klasse)

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1994

Antall soverom

3. Muligheter for 4 soverom ved enten å bruke deler av stuen i 1. etasje eller loftstuen som soverom.

Byggeår

1994

Byggemåte

Enebolig over 2-plan bygget i 1994. Støpt såle på grunn. Svalgang ved inngangspartiet. Utvendig malt liggende kledning i trekonstruksjon. Vinduer er type 2-lags glass. Yttertak har saltaks form med kvist og tekket med betongtakstein. Etasjeskiller i trebjelkelag.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er utstedet for boligen.

Boligens areal

Primærrom: 135 kvm, Bruksareal: 163 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 100 m².
Primærrom: 85 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, bad, stue, kjøkken og vaskerom.

2. etasje:
Bruksareal: 50 m².
Primærrom: 50 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Loftstue, bad og 3 soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Varmekabler på bad i 1. etasje og gang. Vedovn i stuen og ellers elektrisk.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter D Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca. 20 000 kwh. Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 20 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 17 310 pr. år

Løpende kostnader

Årlig forsikringspremie: Kr 5 744,-.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 541 483 pr. 31.12.16 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 732 745 pr. 31.12.16 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Kjør inn til Blakstadheia boligfelt og ta til venstre inn på Vipevegen. Ta så til høyre inn på Falkevegen. Huset ligger på venstre hånd i enden av veien.

Regulering

Eiendommen  er regulert til bolig. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Nei.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Festekontrakt - vilkår - 26.07.1994 
festetid: 99 år
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 1.809
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv
Rett til regulering og innløsning etter 50 år.
Med flere bestemmelser

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Froland kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners eller Husbankens standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand. Meglers vederlag betales av selger. Avtalt vederlag er kr 50 000,-  inkl. mva. av salgssummen. Tilretteleggingsgebyr kr. 7.900,- Markedsføringspakke kr. 11.900,- Oppgjørsgebyr kr. 3.775,-. Meglerfirmaet har ikke krav på provisjon dersom handel ikke er kommet i stand innen oppdragstidens utløp. Dersom eiendommen ikke skulle bli solgt i oppdragstiden, betales det for salgsforberedelser, markedsføringspakke og alle avtalte utlegg.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Fagansvarlig / Eeiendomsmegler MNEF
Jan Terje Øygarden

95 23 95 59

jan.terje@arendalpartners.no

VERDIVURDERING