solgt

Froland , Kilbuvegen 19

Type Enebolig
Primærrom 131m²
Bruksareal 131m²
Bruttoareal 142m²
Tomt 787m²
12/08/2019 14:01
Oppholdsrom
Soverom 3
Byggeår 2007
Gårdsnummer 14
Bruksnummer 194
Energimerking C
Sist endret
Prisantydning 2 490 000,-
Totalpris 2 553 472,-
Ligningsverdi 661 152,-

Beregnet totalkostnad

2 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 63 472,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 553 472,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

BRA/PROM

131 / 131 m²

Eierform

Selveier

Boligtype

Enebolig

Velkommen til Kilbuvegen 19 på Blakstadheia

Eneboligen ligger på Blakstadheia boligfelt i Froland kommune. Fra eiendommen er det ca. 10 km til Arendal sentrum, 7 km til Stoa handlesenter og 2 km til Frolands kommunesenter i Osedalen.

På Blakstadheia finner man småskole fra 1 - 5 klasse, samt barnehage og SFO. (Gjenåpnes høsten 2018) Nærmeste dagligvarebutikk ligger rett over brua på Blakstad.

Eiendommene i Kilbuvegen utgjør en nyere del av boligfeltet på Blakstadheia. Lekeplasser og gangstier er opparbeidet, samtidig som utomhusarealene til naboeiendommene også er naturlig opparbeidet. Området er barnevennlig uten gjennomgangstrafikk - her bor det mange barnefamilier.

Boligen ligger på en pent opparbeidet tomt med forholdsvis usjenert hage/uteplass.

Kort om eiendommen:

- Pent innredet & god standard
- Barnevennlig & etablert boligfelt
- Småskole & barnehage i boligfeltet
- Et boligfelt i vekst med etablering av fengsel på industriområdet

Innhold

1. etasje: Entré, kjøkken, bad og stue. Mulighet for å gjøre om deler av stuen til et ekstra soverom.
2. etasje: Loftstue, 3 soverom og wc.

Standard

Boligen har gjennomgående vanlig standard for byggetiden, og fremstår som godt vedlikeholdt. Utvendig ble huset og garasjen malt i 2017.
Innvendig er boligen kosmetisk oppgradert siden byggeår med bl.a. nyere gulv og innvendige flater malt i moderne farger. Det er utstedt våtromsbevis fra Anticimex på bad/vaskerom i 1. etasje.

Tomt

Areal: 787 kvm, Eierform: Festet tomt. Pent opparbeidet tomt. Eiendommen gir et godt førsteinntrykk. Belegningsstein i inngangspartiet, kombinert med noe hage. Hyggelig inngangsparti, hvor man kan ha sitte-/hagegrupper. Ved inngangspartiet har man kveldssola til ca. kl. 21.30. Tomten er forøvrig opparbeidet med plenareal, hekker som står ved tomtegrensene og skjermer mot innsyn fra naboer, stor platting og diverse beplantning.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Internett

Det er installert fiber i boligen.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 661 152 pr. 31.12.16 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 115 686 pr. 31.12.16 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for boligen datert 29.10.2007.

Boligens areal

Primærrom: 131 kvm, Bruksareal: 131 kvm, Bruttoareal: 142 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 85  m².
Primærrom: 85 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, kjøkken, bad og stue.

2. etasje:
Bruksareal: 46 m².
Primærrom: 46 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Toalett, stue og 3 soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Varmekabler på bad/vaskerom i 1. etasje og gang. Vedovn i stuen og ellers elektrisk. Varmepumpe i stuen.

Løpende kostnader

Årlig forsikringspremie ca. kr 5.000,-

Adkomst

Fra Arendal følg RV42 mot Froland. I rundkjøringen på Blakstadheia tar man første vei til høyre, for så å ta første vei til høyre etter rundkjøringen. Ta så første vei til venstre (Kilbuvegen) og følg denne rett frem, og  ta andre vei til venstre. Følg veien og hold til høyre. Boligen ligger på høyre side av veien.

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boplikt

Nei.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Fagansvarlig / Eeiendomsmegler MNEF
Jan Terje Øygarden

95 23 95 59

jan.terje@arendalpartners.no

VERDIVURDERING