Saltrød

Bud mottatt! Saltrød - Stor og innholdsrik enebolig med innredet leiligheter! Påmeldingsvisning tirsdag 9. juni!

Klinkeleveien 8 , 4815 Saltrød

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Phong Thanh Tran
Phong Thanh Tran Partner / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

78%

eier sin egen bolig

59%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

64%

har bolig på over 120 kvm

47%

av boligene er eldre enn 20 år

22%

er barnefamilier

Type Enebolig / Selveier
Primærrom 263 m²
Bruksareal 263 m²
Bruttoareal 294 m²
Tomt 1 151 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 4
Soverom 8
Byggeår 1974
Gårdsnummer 41
Bruksnummer 229
Energimerking F
FINN.no 180245314
Sist endret 07.07.2020 12:25
Prisantydning 2 250 000
Totalpris 2 307 420
Ligningsverdi 573 074,-

Beregnet totalkostnad

2 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,-)) -------------------------------------------------------- 57 420,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 307 420,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

1. etg.: Vindfang, 2 gang, 2 stuer, spisestue, kjøkken, vaskerom, bad og 4 soverom.
Leilighet vest og øst i underetasje: 2 vindfang, 2 stuer, 2 kjøkken, 2 gang, 2 bad/vaskerom og 4 soverom.

Standard

Boligen holder gjennomgående normal standard. Her er det

Tomt

Areal: 1 151 kvm, Eierform: Eiet tomt. Gruset innkjøring, noe plen og diverse beplantning. Ellers naturtomt.

Garasje / Parkering

Parkering til flere biler på eiendommen.

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1974

Antall soverom

8

Byggeår

1974

Byggemåte

Enebolig over 2 plan bygget i 1974. Skrånet terreng. Boligen har innredet sokkelleiligheter. Boligen har grunmur i mur. Yttervegger i bindingsverk med stående trekledning. Taket er et valmtak og tekket med taksteinplater av metall. Etasjeskiller i trebjelkelag. Skorstein med vedovn i stue 1. etg. Vinduer er type 2-lags glass. Balkong med utgang fra soverom 1. etg. Boligen bærer preg av manglende jevnlig vedlikehold.

Boligens areal

Primærrom: 263 kvm, Bruksareal: 263 kvm, Bruttoareal: 294 kvm
U . etasje:
Bruksareal: 125 m².
Primærrom: 125 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 2 vindfang, 2 stuer, 2 kjøkken, 2 gang, 2 bad/vaskerom og 4 soverom.
1. etasje:
Bruksareal: 138 m².
Primærrom: 138 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, 2 gang, 2 stuer, spisestue, kjøkken, vaskerom, bad og 4 soverom.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

For å få noe godkjent som egen boenhet, finnes det en rekke offentligrettslige krav. For det første kan det finnes begrensninger i kommunens planer (reguleringsplan, bebyggelsesplan). Her må det skilles mellom hybler, hybelleiligheter (utleiedeler) og seksjoner, fordi det er ulike krav og regelverk som regulerer disse kategoriene. Kommunen kan ha angitt begrensning av antall boenheter på eiendommen, jf. plan- og bygningsloven § 12-7. Har kommunen fastsatt en begrensning på én boenhet pr. gn/bnr, må eier søke dispensasjon dersom vedkommende ønsker å opprette en utleiedel på eiendommen. For det annet kan det dreie seg om endring i bruk som krever bruksendring, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. Et klassisk eksempel er der eier har omgjort en del av kjelleren til beboelsesrom (rom for varig opphold), og at kjelleren er registrert som bod/oppbevaringsplass i kommunens arkiv. Omgjøring av kjelleren vil i denne sammenheng kreve søknad om bruksendring. For det tredje må en rekke bygningstekniske krav være oppfylt, jf. plan- og bygningsloven § 29-5 der de detaljerte regler finnes i byggteknisk forskrift (TEK). Eksempler på dette er branntekniske krav (rømningsvei, branncelle), krav til lys og utsyn, krav til "tilstrekkelig romstørrelse", vindusstørrelse m.v. I tillegg er det krav til oppbevaringsplass, uteareal og parkering til hver boenhet. De siste byggtekniske forskriftene kom i 2010 og gjelder fra  01.07.2010. Hvis utleieenheten ikke er omsøkt tidligere må den tilfredsstille kravene fra denne forskriften. De er omfattende og omhandler  forhold som er nevnt over. Særlig kapitel 12 og 13 i forskriften har detaljerte krav til den fysiske utførelsen. (Kilde: NEF)

Oppvarming

Vedovn i 1. etg. Ellers elektrisk.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 35 000 kwh.
Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 35 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 20 688,84 pr. år Herav eiendomsskatt kr. 3.047,04,- for 2020.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, eiendomsskatt, forsikring, tv/internett mv.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 573 074 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 063 066 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til X. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boplikt

Det er ikke boplikt i Arendal kommune.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilkoblet offentlig vei-, vann- og kloakknett.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.