Bud mottatt! Stor og innholdsrik enebolig med hybel og dobbelgarasje - Stor tomt! Påmeldingsvisning Tors. 4. juni!

Gunnar Knudsens vei 1 , 4815 Saltrød

VISNINGER

4. juni torsdag kl. 16:00-17:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Phong Thanh Tran
Phong Thanh Tran Partner / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

78%

eier sin egen bolig

59%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

64%

har bolig på over 120 kvm

47%

av boligene er eldre enn 20 år

22%

er barnefamilier

Type Enebolig / Selveier
Primærrom 203 m²
Bruksareal 203 m²
Bruttoareal 227 m²
Tomt 2 200 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 4
Soverom 5
Byggeår 1977
Gårdsnummer 41
Bruksnummer 246
Energimerking G
FINN.no 169884500
Sist endret 29.05.2020 10:22
Prisantydning 2 490 000
Totalpris 2 553 420
Ligningsverdi 883 241,-

Beregnet totalkostnad

2 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 490 000,-)) -------------------------------------------------------- 63 420,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 553 420,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

1. etg.: Stue, kjøkken, 3 soverom, gang og bad.
Hybel/sokkelleilighet: 2 vidnfang, 2 stuer, 2 kjøkken, 2 gang, 2 bad/vaskerom, vaskerom, soverom og disponibelt rom.
Garasje 1. etg.: Garasje
Garasje 2. etg.: Vidnfang, stue, kjøkken, bad/vaskerom og soverom.

Standard

Boligen holder gjennomgående normal standard. Noe oppussing må påregnes. Gulver er med parkett, fliser, belegg og laminat. På vegger er det tapetserte, panelt og malte veggflater. Panel og malte plater i himling. Viser forøvrig til boligrapporten vedlagt salgsoppgaven.

Tomt

Areal: 2 200 kvm, Eierform: Eiet tomt . Gruset innkjøring og biloppstillingsplasser, noe plen med diverse beplantning. Ellers naturtomt.

Garasje / Parkering

Parkering i garasje og på tomten.

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1977

Antall soverom

5

Byggeår

1977

Byggemåte

Enebolig over 2-plan m/hybel/sokkelleilighet bygget i 1977. Skråtomt. Det er en tilhørende dobbel garasje med 2 etg. innredet som leilighet.
Boligen har grunnmur i pusset Leca. Yttervegger i bindingsverk med stående/liggende trekledning. Taket har saltaksform og tekket med
taksteinplater av metall. Vinduer er type 2-lags glass. Etasjeskiller i trebjelkelag. Skorstein med vedovn i stue 1.etg. Terrasse rundt deler av boligen
med utgang fra stue og soverom 1.etg. Beplantet hage med plen og hekk. Terrasse bygget i trykkimpregnert materialer ved inngangspartiet
underetasje. Stor gårdsplass.
Garasje oppført med grunnmur i betong og mur. Trekonstruksjon i 2.etg med stående/liggende trekledning. Etasjeskiller i trebjelkelag. Taket har
saltaks form og tekket med taksteinplater av metall. Vippeporter.
Det understrekes at bygninger på eiendommen mangler jevnlig vedlikehold/tilsyn.

Boligens areal

Primærrom: 203 kvm, Bruksareal: 203 kvm, Bruttoareal: 227 kvm
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 98 m².
Primærrom: 98 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 2 vindfang, 2 stuer, 2 kjøkken, 2 gang, 2 bad/vaskerom, vaskerom, soverom og disponibelt rom.
1. etasje:
Bruksareal: 105 m².
Primærrom: 105 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, kjøkken,3 soverom, gang og bad.
Garasje 2. etg.:
Bruksareal: 42 m².
Primærrom: 42 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, stue, kjøkkn, bad/vaskerom og soverom.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

For å få noe godkjent som egen boenhet, finnes det en rekke offentligrettslige krav. For det første kan det finnes begrensninger i kommunens planer (reguleringsplan, bebyggelsesplan). Her må det skilles mellom hybler, hybelleiligheter (utleiedeler) og seksjoner, fordi det er ulike krav og regelverk som regulerer disse kategoriene. Kommunen kan ha angitt begrensning av antall boenheter på eiendommen, jf. plan- og bygningsloven § 12-7. Har kommunen fastsatt en begrensning på én boenhet pr. gn/bnr, må eier søke dispensasjon dersom vedkommende ønsker å opprette en utleiedel på eiendommen. For det annet kan det dreie seg om endring i bruk som krever bruksendring, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. Et klassisk eksempel er der eier har omgjort en del av kjelleren til beboelsesrom (rom for varig opphold), og at kjelleren er registrert som bod/oppbevaringsplass i kommunens arkiv. Omgjøring av kjelleren vil i denne sammenheng kreve søknad om bruksendring. For det tredje må en rekke bygningstekniske krav være oppfylt, jf. plan- og bygningsloven § 29-5 der de detaljerte regler finnes i byggteknisk forskrift (TEK). Eksempler på dette er branntekniske krav (rømningsvei, branncelle), krav til lys og utsyn, krav til "tilstrekkelig romstørrelse", vindusstørrelse m.v. I tillegg er det krav til oppbevaringsplass, uteareal og parkering til hver boenhet. De siste byggtekniske forskriftene kom i 2010 og gjelder fra  01.07.2010. Hvis utleieenheten ikke er omsøkt tidligere må den tilfredsstille kravene fra denne forskriften. De er omfattende og omhandler  forhold som er nevnt over. Særlig kapitel 12 og 13 i forskriften har detaljerte krav til den fysiske utførelsen. (Kilde: NEF)

Oppvarming

Vedovn i stue, varmekabler på ett bad. Ellers elektrisk oppvarming.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 30 000 kwh.
Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 30 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 26 435,28 pr. år herav eiendomsskatt kr. 3.031,60,- for 2020.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter og eiendomsskatt kr.
Forsikring av bygg, evt. tv/internett, brøyting mv.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 883 241 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 3 179 669 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligformål. Det er et forslag om utbygging til boliger på nabotomtene. Se reguleringsplan (forslag med tegninger) i salgsoppgaven. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Det er regulert til bolig på nabotomten. Se vedlagte kart med beskrivelse i salgsoppgaven.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Det er ikke boplikt i Arendal kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

- 02.07.1979 Best. om veg

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Arendal kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Det er gitt pålegg om å installere vannmåler.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.