solgt

Arendal - Froland Hynnekleiv   , Telemarksveien 190

Type Landbrukseiendom
Primærrom 325m²
Bruksareal 366m²
Bruttoareal 428m²
Tomt 22 118m²
07/01/2020 15:44
Oppholdsrom
Soverom 8
Byggeår 1938
Gårdsnummer 93
Bruksnummer 86
Energimerking G
Sist endret
Prisantydning 2 750 000,-
Totalpris 2 828 372,-
Ligningsverdi 835 721,-

Beregnet totalkostnad

2 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 62 500,- (Dokumentavgift) 14 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 78 372,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 828 372,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Bolighus:
1. etasje: Vindfang, entré, gang, bad/wc, kjøkken, stue og penstue.
2. etasje: Gang, bad/wc, kjøkken, stue, gang og 4 soverom. (Herav en egen leilighet på ca. 65 kvm)
3. etasje: Gang, stue og 4 soverom.
Kjeller: Gang, bod, 3 disponible rom og kjellerstue med bakerovn.
Boligen er innredet som en tradisjonell generasjonsbolig hvor det er en egen familieleilighet i boligen i tillegg til hoveddelen. Det er egen inngang til leiligheten, men det er p.t. ikke adskilt for leiligheten innvendig og nåværende eier har benyttet hele boligen til eget bruk.
Butikklokale/verksted/garasje:
1. etasje: Butikklokale, oppholdsrom, vindfang, gang,
kjøkken, 2 wc, bod, vaskerom, diverse lager og kjølerom.
Kjeller: Disponible rom og verksted.
Dobbel garasje med nyere garasjeporter.
Driftsbygning:
1. etasje: Høyløe, fjøs og lager.
2 etasje: Lager.
Kjeller: Garasje/carport/lager, kryprom og gjødselkjeller. 
Sag: 1. etasje:
Sag/lager.

Standard

Bolighuset
Boligen har gjennomgående vanlig standard og fremstår som normalt vedlikeholdt. Innvendig har selger modernisert enkelte rom. Innholdsrik planløsning med mange rom over totalt 4 etasjer. Noe vedlikehold/oppgradering av boligens standard må ny eier påregne.
Butikklokale
Deler av butikklokalet var tidligere leid ut til lokal brukthandel/kiosk. Lokalene har behov for vedlikehold og modernisering.
Verksted
Bak butikklokalet kan man kjøre ned til et romslig verksted med stort ute område. Enkel standard på verkstedet.
Driftsbygning
Normal standard. Gulvet i driftsbygningen er kraftig dimensjonert. Her er det gode muligheter for å innrede til f. eks hestebokser eller for andre dyr.
Sag
Gammel sag som ligger ned mot Hynnekleiv bekken. Sagen har ikke vært i drift på mange år og er nærmest for en kuriositet å regne. Enkel standard.
Det er utarbeidet en i byggteknisk boligrapport fra Anticimex i forbindelse med salget. Rapporten inneholder en beskrivelse om bygningsmassens tekniske stand.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser på Hynnekleiv i Froland. Området var før i tiden et knutepunkt mellom Arendal, Evje og Kristiansand. Her var det kolonialforretning, bensinstasjon, taxi og et fast stoppested for Sørlandsbanen. I dag er Hynnekleiv også et knutepunkt geografisk, men aktiviteten i grenda har avtatt med årene.
Kort vei til elv med fiske og bademuligheter. Ca. 20 minutters kjøring til Osedalen, Frolands sentrum hvor det er butikker, bank, post m.m.

Tomt

Areal: 22 118 kvm, Eierform: Eiet tomt. Eiendommen består av totalt av ca. 22 mål tomt. Tomten ligger på begge sider av RV 42. Tomten består hovedsakelig av skog og opparbeidet gårdstun rundt bygningsmassen. Asfaltert innkjørsel og pent opparbeidet hage rundt våningshuset. Beplantet med hekker, plen gjerder og diverse blomsterbed. Deler av hagen er innegjerdet med stakittgjerder. Arealet som ligger på motsatt side av RV 42 for bygningsmassen er på ca. 15 mål. Arealet er hovedsakelig en liten kolle hvor det med kommunens tillatelse kan fradeles flere fine boligtomter.

Garasje / Parkering

Parkering på egen tomt og i garasje.

Barnehage / skole i området

Barneskole (1-7 klasse) med SFO og barnehage på Mykland

Boligtype, eierform og byggeår

Landbrukseiendom (Selveier), byggeår: 1938

Antall soverom

8

Byggeår

1938

Byggemåte

Stor enebolig over 4-plan bygget i 1938. Grunnmur og kjeller i betong. Vegger i bindingsverk med stående og liggende trekledning. Taket har saltaks
form og tekket med betongtakstein. Vinduer er type 2-lags glass og koblede. Etasjeskillere i trebjelkelag. Skorstein fra byggeår i teglstein med
vedovner, peis og bakerovn i kjeller. På eiendommen er det et butikklokale med verksted, garasje og boder i kjeller. Det er en tilhørerne
låve/driftsbygning og et saghus. Inngjerdet uteområde med stakittrekkverk.

Ferdigattest / brukstillatelse

For bygg som er omsøkt før Bygningsloven av 1965, og som mangler midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, er det ikke krav om dette. Ferdigattest utstedes heller ikke for tiltak som er omsøkt før  1. januar 1998.

Boligens areal

Primærrom: 325 kvm, Bruksareal: 366 kvm, Bruttoareal: 428 kvm
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 84 m².
Primærrom: 43 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Gang og kjellerstue.
1. etasje:
Bruksareal: 105 m².
Primærrom: 105 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: To vindfang, kjøkken, 2 ganger, stuer og bad.
2. etasje:
Bruksareal: 105 m².
Primærrom: 105 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Fire soverom, 2 ganger, vaskerom/wc, kjøkken og stue.
2. etasje:
Bruksareal: 72 m².
Primærrom: 72 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Fire soverom, gang og stue.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Eier har ikke leid ut leiligheten i boligen, men benyttet denne selv som en del av boligen. For utleie av deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. plan- og bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Oppvarming

Varmepumpe i stue. Gammel vedkomfyr og peis på kjøkkenet. Vedovner i enkelte oppholds- og soverom. Bakerovn i kjelleren. I følge tidligere eier er  boligen er etterisolert på 70- tallet. Det er også lagt ut isolasjon på taket og de fleste vinduer ble byttet på 70- og 80- tallet. Det vestlige pipeløpet har ikke vært i bruk i selgers eiertid. På generelt grunnalg annbefalers det tilstyn av feier før eventuelt bruk.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G. Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca. 25 000 kwh. Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 25 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 6 174 pr. år

Løpende kostnader

Årlig forsikringspremie ca. kr 10 000,-

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 835 721 pr. 31.12.17 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 3 008 596 pr. 31.12.17 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Fra Arendal: Kjør RV 42 mot Evje. Boligen ligger på venstre side i Hynnekleiv sentrum. Ca. 33 km fra Arendal sentrum.
Fra Kristiansand: Kjør E 18 mot Arendal og ta av inn mot Kjevik. Følg RV 41 mot Birkeland. Kjør gjennom Birkeland sentrum og følg RV 41 videre mot Herefoss. Kjør forbi Herefoss mot Hynnekleiv. I krysset ved Hynnekleiv tar man til venstre på RV 42. Boligen ligger på venstre side etter ca. 100 meter.

Bevaringsverdig

Nei.

Regulering

Eiendommen er regulert til forretning/kontor (butikk/postkontor/verksted og sag) og område for jord- og skogbruk (LNFR). For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Nei.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Ingen.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilkoblet privat vann- og kloakknett. Det er borehull for vann og her er det nylig skiftet pumpe samt trykktank og satt inn filter.
Vann til bolighuset og til butikken kommer fra samme brønn. Egen septiktank til bolighuset og butikken.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners eller Husbankens standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand. Meglers vederlag betales av selger. Avtalt vederlag er 2,5 % provisjon inkl. mva. av salgssummen. Tilretteleggingsgebyr kr. 7.900,- Markedsføringspakke kr. 13.900,- Oppgjørsgebyr kr. 3.775,-. Meglerfirmaet har ikke krav på provisjon dersom handel ikke er kommet i stand innen oppdragstidens utløp. Dersom eiendommen ikke skulle bli solgt i oppdragstiden, betales det for salgsforberedelser, markedsføringspakke og alle avtalte utlegg.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Fagansvarlig / Eeiendomsmegler MNEF
Jan Terje Øygarden

952 39 559

jan.terje@arendalpartners.no

VERDIVURDERING
NABOLAGSPROFIL
85%

eier sin egen bolig

100%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

58%

har bolig på over 120 kvm

33%

er barnefamilier

33%

er gift