solgt

Arendal Nord , Molandsveien 74

Type Enebolig
Primærrom 138m²
Bruksareal 183m²
Bruttoareal 205m²
Tomt 977m²
17/03/2020 16:18
Oppholdsrom 2
Soverom 4
Byggeår 1957
Gårdsnummer 24
Bruksnummer 51
Energimerking G
Sist endret
Prisantydning 1 990 000,-
Totalpris 2 028 842,-
Ligningsverdi 608 225,-

Beregnet totalkostnad

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 500,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 38 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 028 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Det er i Arendal kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2019. Eiendomsskatten utgjør X promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig. For å finne beregningsgrunnlaget vennligst se Oslo kommunes hjemmeside: http://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/eiendomsskatt/

Innhold

U.etg.: Vindfang, stue/kjøkken, soverom, gang, bad og boder.
1. etg.: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad, 3 soverom, trappenedgang og utvendig bod.
I tillegg er det en frittliggende enkel garasje.

Standard

Boligen holder gjennomgående normal standard, og er oppusset i senere tid. Siden 2010 er det blitt lagt nytt parkettgulv i alle rom, malt og tapetsert vegger. Kjøkkeninnredning er malt og det er lagt mosaikkfliser mellom kjøkkenbenk og overskap. Bad oppusset i 2019. I tillegg ble det drenert rundt huset i 2105 og 2 av veggene ble etterisolert. Se forøvrig boligsalgsrapport vedlagt i salgsoppgaven.

Tomt

Areal: 977 kvm, Eierform: Festet tomt, Festeavgift: 1986

Garasje / Parkering

Parkering i garasje. Ellers god parkering til flere biler på tomten.

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1957

Antall soverom

4

Byggeår

1957

Byggemåte

Enebolig fra 50-tallet med tilhørende garasje. Boligen er i ettertid påbygd side øst og innredet i underetasjen. Grunnmur består av betong. Yttervegger er i tre med stående og noe liggende kledning. Vinduene er av type isolerglass og med 1 lag glass på loft. Taket er av type saltak. Konstruksjonen består av plassbygde sperre med dim. 2x8". Isolasjon lagt ut. Taket er tekket med betongtakstein fra 1995.

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang i Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på boligen. Tillatelse for garasje og tilbygg foreligger.
For bygg som er omsøkt før Bygningsloven av 1965, og som mangler midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, er det ikke krav om dette. Ferdigattest utstedes heller ikke for tiltak som er omsøkt før  1. januar 1998.

Boligens areal

Primærrom: 138 kvm, Bruksareal: 183 kvm, Bruttoareal: 205 kvm
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 83 m².
Primærrom: 50 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, stue/kjøkken, soverom, gang og bad.
1. etasje:
Bruksareal: 100 m².
Primærrom: 88 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad, 3 soverom og trappenedgang.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Underetasjen er innredet som leilighet med egen inngang. Denne er ikke omsøkt i kommunen.
For å få noe godkjent som egen boenhet, finnes det en rekke offentligrettslige krav. For det første kan det finnes begrensninger i kommunens planer (reguleringsplan, bebyggelsesplan). Her må det skilles mellom hybler, hybelleiligheter (utleiedeler) og seksjoner, fordi det er ulike krav og regelverk som regulerer disse kategoriene. Kommunen kan ha angitt begrensning av antall boenheter på eiendommen, jf. plan- og bygningsloven § 12-7. Har kommunen fastsatt en begrensning på én boenhet pr. gn/bnr, må eier søke dispensasjon dersom vedkommende ønsker å opprette en utleiedel på eiendommen. For det annet kan det dreie seg om endring i bruk som krever bruksendring, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. Et klassisk eksempel er der eier har omgjort en del av kjelleren til beboelsesrom (rom for varig opphold), og at kjelleren er registrert som bod/oppbevaringsplass i kommunens arkiv. Omgjøring av kjelleren vil i denne sammenheng kreve søknad om bruksendring. For det tredje må en rekke bygningstekniske krav være oppfylt, jf. plan- og bygningsloven § 29-5 der de detaljerte regler finnes i byggteknisk forskrift (TEK). Eksempler på dette er branntekniske krav (rømningsvei, branncelle), krav til lys og utsyn, krav til "tilstrekkelig romstørrelse", vindusstørrelse m.v. I tillegg er det krav til oppbevaringsplass, uteareal og parkering til hver boenhet. De siste byggtekniske forskriftene kom i 2010 og gjelder fra  01.07.2010. Hvis utleieenheten ikke er omsøkt tidligere må den tilfredsstille kravene fra denne forskriften. De er omfattende og omhandler  forhold som er nevnt over. Særlig kapitel 12 og 13 i forskriften har detaljerte krav til den fysiske utførelsen. (Kilde: NEF)

Oppvarming

Vedovn i stuen. Ellers elektrisk.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 20 000 kwh.
Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 20 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 18 843,36 pr. år herav kr. 4312,- i eiendomsskatt for 2019.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, eiendomsskatt, forsikring, tv/internett og evt. brøyting.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 608 225 pr. 31.12.17 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 189 608 pr. 31.12.17 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Hovedveien er under oppgradering med ny gang- og sykkelvei.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Det er ikke boplikt i Arendal.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

- 01.08.1956 Festekontrakt
- 05.10.1972 Best. om vann-/kloakkledning
- 17.06.2009 Best. om veg

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Arendal kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

BE OM SALGSSUM
Phong Thanh Tran
Eiendomsmegler MNEF
Phong Thanh Tran

942 77 766

phong@arendalpartners.no

VERDIVURDERING
NABOLAGSPROFIL
77%

eier sin egen bolig

69%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

61%

har bolig på over 120 kvm

49%

av boligene er eldre enn 20 år

34%

er barnefamilier