solgt

Arendal - Froland Hynnekleiv   , Telemarksveien 165

Type Landbrukseiendom
Primærrom 251m²
Bruksareal 298m²
Bruttoareal 343m²
Tomt 3 167 200m²
Oppholdsrom
Soverom 4
Byggeår 1898
Gårdsnummer 93
Bruksnummer 1
Seksjonsnummer 6
Ekstra toalett 1
Energimerking C
Sist endret 4 dager siden
Prisantydning 5 960 000,-
Totalpris 6 129 622,-
Ligningsverdi 0,-

Kommunale avgifter
6 700,- (I dette inngår avgift for vann, avløp, renovasjon og feiing)

Beregnet totalkostnad

5 960 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 153 750,- (Dokumentavgift) 14 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 169 622,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 6 129 622,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Vi kan med stor glede presentere dette flotte gårdsbruket som ligger sentralt plassert i indre deler av landet i Sør Norge.

Eiendommens bygningsmasse er betydelig oppgradert og modernisert, samtidig som den gamle stilen er godt ivaretatt. Utvendig er det tomten pent planert og det er tilbygget ny garasje med sommerstue. I driftsbygningen er det innredet hundehus, selskapslokale og snekkerverksted.

Eiendommen har ifølge oppdatert skogbruksplan ca. 2 883 daa med produktiv skog og ca. 20 daa innmarksbeite og dyrket mark.

Innhold

Våningshuset:
1. etasje: Gang/hall, kjøkken, spisestue, dagligstue, penstue, bad/wc og vaskerom.
2. etasje: Loftsgang, loftstue, kontor, 2 soverom, alkove, garderobe og bad. Både loftstue og kontor tilfredsstiller kravene til soverom.
Kjeller: Kjellerstue/forsamlingslokale med bakerovn og diverse lager.

Driftsbygning:
Kjeller: Gjødselkjeller og lagerplass.
1.etasje:Opprinnelig fjøs, hønsehus, stall, sauehus og løe. Det er betonggulv i de opprinnelige husdyrrommene. Det er innredet et snekkerverksted i den opprinnelige løa. I tillegg er det innredet et rom for huder (rom med varme i gulvet)
2. etg.: Låve.
3. etg.: Låve.
Driftsbygningen er innredet i 3 etasjer og har en grunnflate pr. etasje på: Bruttoareal /BTA) ca. 200 kvm.

Sommerstue/garasje:
1. etasje: Garasje med port og innredet rom for sommerstue. Bygget er på 45 m2 BRA - Garasje på 23 m2 og sommerstue på 22 m2.

Standard

Våningshuset:
Antatt oppført i ca. 1898. Utvendig er våningshuset godt vedlikeholdt og oppgradert i perioden 2012/2013, med bl.a. ny kledning, dører og vinduer. Det ble i tillegg endret noe på fasaden hvor spisestuen ble utvidet samt nytt overbygg ved inngangspartiet. Det ble laget en egen inngang til et nytt vaskerom med overbygg. Taket ble omlagt på -90 tallet men det er ettermontert nye pipebeslag.

Innvendig er samtlige rom modernisert og oppgradert i samme tidsperiode. Det er laget nytt bad og nytt vaskerom i 1. etasje, samt at badet i 2. etasje er oppgradert med nye fliser på gulv, malt panel og ny innredning. Det er delvis etterisolert i etasjeskillet mellom kjeller og 1. etasje og mellom 1. og 2. etasje. Det elektriske anlegget er oppgradert med automatsikringer. Kjøkkenet er modernisert i samme tidsperiode, men selve kjøkkeninnredningen er noe eldre. Spisestuen er utvidet med et karnapp på ca. 8 kvm. kvm.

Driftsbygning:
Antatt oppført 1952. Utvendig er driftsbygningen oppgradert med ny kledning på 3 av sidene i malmet furu. Grunnmurer er malt opp og det er etablert ny adkomst via låvebro til 2. og 3. etasje. Innvending er driftsbygningen innredet som et tradisjonelt fjøs fra -50 tallet. Det har tidligere vært både kuer, gris, hest og sau i fjøset.

Innvendig er planløsningen noe endret siden opprinnelig byggeår, med ny avdeling for hunder/hundehus og snekkerverksted i 1. etasje. Resten av driftsbygningen har i utgangspunktet fungert som lager, men også selskapslokale.

Beliggenhet

Fra eiendommen er det ca. 30 minutter til Arendal sentrum, ca. 50 minutter til Kristiansand og Kjevik flyplass. Til butikk, skole m/SFO og barnehage er det ca. 10 minutter.

Tomt

Areal: 3 167 200 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomten er ikke nøyaktig oppmålt i forbindelse med salget og avvik kan forekomme. Opplysninger om eiendommens størrelse er gitt til eiendomsmegler av Froland kommune.

Skog og mark

Det er utarbeidet skogbruksplan for 2019 med oppdaterte tall for grunnlagsregistreringenr utført i 2013. Det har ifølge eier avviklet ca. 800 m3 tømmer siden 2013. Tallene i skogbruksplanen er nøye gjengitt i landbrukstaksten. Megler har ikke skogbruksplanen tilgjengelig elektronisk, men kan om ønskelig gjennomgås på eventuelt visning.

Tilgjengeligheten til de produktive skogarealene på eiendommen er vurdert til å være god. Et unntak er arealet mellom jernbanen og Skjersæ. Eventuell hogst på dette arealet vil måtte baseres på utkjøring på islagt vann. Eiendommen har et godt utbygd nett av traktorsleper og bra tilgang via veier. Eiendommen har andeler i felles skogsbilveier. Skogtveitveien (18 %) og Beråsdalen (33 %)

Noen nøkkeltall fra skogbruksplanen:

Produktivt skogareal: Ca. 2 654 daa. Påstående skog i dag: Ca. 33 548 m3 fordelt på 5 hogstklasser hvor man beregner avvikling av tømmer i hogstklasse (HK) 4 og 5. Eiendommen har en vurdert årlig tilvekst på ca. 1 270 m3.
  
  • HK1: 0 daa - 0,0 % 0 m3
  • HK2: 428 daa - 16,1 % - 79 m3
  • HK3: 1.259 daa - 47,4 % - 15.223 m3
  • HK4: 326 daa - 12,3 % - 7.086 m3
  • HK5: 641 daa - 24,2 % - 11.160 m3

Jakt og fiske

Det kan jaktes storvilt (elg og hjort), rådyr, småvilt og eventuelt fugl på eiendommen. Jakta er organisert i storvald ( Froland viltlag) med lokalt jaktlag (Samhold jaktlag) Jaktlaget er på totalt 23 000 daa har en kvote (2019) på ca. 620 kg elg, 3 hjort og 30 rådyr. Det kan fritt jaktes rådyr innenfor tildelt kvote og annet småvilt på denne eiendommen. Ved jakt av hjort og elg utenom organisert jakt i jaktlaget, må dette godkjennes av jaktlaget.

Eiendommen har fiskerettigheter til Skjersæ og med eiendommen følger medlemskap i Hinnebu Sportsfiskelag.

Garasje / Parkering

Mulighet for parkering under driftsbygning, samt enkel garasje oppført på gårdsplassen i 2014. Ellers god parkering på egen tomt.

Barnehage / skole i området

Barneskole (1-7 klasse) med SFO og barnehage på Mykland. 8-10 klasse på Froland ungdomsskole.

Antall soverom

4

Byggeår

1898

Byggemåte

Våningshus: Våningshus bygget i 1898 med tilbygg og omfattende modernisering i 2012/2013. Grunnmur og kjeller i
murt naturstein. Vegger i trekonstruksjon med stående trekledning. Balkonger i 2.etasje. Overbygget inngangsparti. Vinduer er type 2-lags glass fra
2013. Yttertak har saltaks form og tekket med betongtakstein. Etasjeskillere i trebjelkelag. To skorsteiner i murt tegelstein.
Driftsbygning: Driftsbygningen står på kjeller i plassbygd betong. Overbygget er i bindingsverk av tre. Opprinnelig husdyrrom har vegger som er murt opp av betongblokker. Øvrige vegger er kledd med stående trekledning. Takkonstruksjonen er sperretak. Taket er tekket med bølgeblikk på den ene siden og etternittplater på den andre.

Sommerstue/garasje: Oppført garasje med sommerstue og stor terrasse. Garasjen er oppført i trekonstruksjon med stående trekledning. Taket har saltaks form og tekket med betongtakstein. Garasjen har isolert leddport med elektrisk portåpner. Det er provisorisk strøm fra bolighuset til garasje/sommerstue. Fundamentene er støpt på løsmasser og ikke komprimert.

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang av Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på oppføring av eiendommen. Dette var heller ikke vanlig på oppføringstidspunktet.

Boligens areal

Primærrom: 251 kvm, Bruksareal: 298 kvm, Bruttoareal: 343 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 71 m².
Primærrom: 38 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Kjellerstue.

1. etasje:
Bruksareal: 117 m².
Primærrom:  117 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Hall, bad, vaskerom, 3 stuer og kjøkken.

2. etasje:
Bruksareal: 110 m².
Primærrom: 96 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, bad og 4 soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Ved og elektrisk.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca. 20 000 kwh. Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 20.000,- pr. år. Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 4 788 pr. år

Løpende kostnader

Årlig forsikring av vånings- og driftsbygning ca. kr 9 000,-
Ingen faste kostnader i forbindelse med felles skogsbilveier, men innbetaling til veikonto dersom det skal utføres vedlikehold eller oppgraderinger.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. 317 526 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Våningshuset og sommerfjøset er registrert i SEFRAK-registerert. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lenger inn på 1900-tallet. Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil som regel være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygningen ikke er formelt meldepliktig.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF område i kommuneplanen. (Landbruks- natur- og friluftsområde) Et mindre område på eiendommen ca. 50 daa er regulert til næringsformål. Arealet ligger inn ved bilskogsveien til Beråsdalen.

Offentlige planer

Det er foreslått i forbindelse med arealplanleggingen til Froland kommune at næringsarealet som ligger på eiendommen, tas ut av planen og tilbakeføres som LNRF område.

Odel

Det hviler ikke odel på eiendommen da selger ikke har opparbeidet seg hevdstid på odel (20 år) Selger kjøpte eiendommen på det åpne markedet i 2012.

Konsesjon

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper har ansvar for å få konsesjon. Får ikke kjøper konsesjon, kan da kjøper risikere å bli pålagt å selge eiendommen til en som kan få konsesjon. I slike tilfeller skal likevel selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt.

Ved salg i markedet vil ikke denne eiendommen bli underlagt priskontroll. Ved konsesjonsbehandling av bebygde landbrukseiendommer med 35 dekar dyrka jord eller mindre (fullyrka og/eller overflatedyrka jord) skal det ikke foretas priskontroll (jf. konsesjonslovens § 9 a)

Boplikt

Boplikt dersom eiendommen overtas i fri handel (ikke fra nær slekt). Myndighetene vil sette boplikt som et vilkår for konsesjon, jf. konsesjonslovens § 11. Boplikten oppstår ved erverv av eiendommen. Den lovbestemte boplikten er en betingelse for at kjøper får konsesjon. Konsesjon er betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bor der i minst 5 år. Lovbestemt boplikt påhviler eieren selv.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Gnr 93 bnr 1

Rettsbok  10.11.1885 
Voldgiftskjennelse mellom bnr.1 og 3 samt gnr.94 bnr.2 ang.
grensen mellom eiendommene
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale 01.09.1904 
Overenskomst ang. oppførelse av stem for Skjærsævannet og
vedlikehold av Hønneklevbekken m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Utskifting 25.02.1913 
Gjelder denne registerenheten med flere

Best. om adkomstrett 01.08.1929 
rettighetshaver:Knr:0919 Gnr:93 Bnr:10  
gjelder inntil veianlegget Birkeland - Hønneklev er ferdig
 
Erklæring/avtale 01.02.1934 
Overenskomst med NSB ang. flytting av en bru overgang

Erklæring/avtale 05.10.1937 
Overenskomst med NSB om opprettelse av en grind ved
planovergang m.m.
 
Bestemmelse om vannrett 05.10.1937 
Rettighetshaver: NSB

Erklæring/avtale 10.12.1937 
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter mv.
 
Rettsbok 09.02.1962 
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettsbok 03.02.1965 
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

Erklæring/avtale 15.11.1966 
Overenskomst med NSB ang. anbringelse av to master med
bardune
 
Erklæring/avtale 12.12.1983 
Rettighetshaver: Televerket
Rett til plassering av hus for radioteknisk utstyr m.m.
 
Erklæring/avtale 15.02.1989 
Bestemmelse om planovergang
 
Erklæring/avtale 15.02.1989 
Bestemmelse om planovergang
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale   29.08.1997 
Med flere bestemmelser vedr NSB
 
Elektriske kraftlinjer  22.09.2006 
Rettighetshaver:AGDER ENERGI NETT AS  
Org.nr: 982974011
Bestemmelse om ryddebelte.
 
Erklæring/avtale 26.01.2015 
Rettighetshaver:Statnett SF  
Org.nr: 962986633
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om riggplass for helikopter.

Gnr 93 bnr 4

Erklæring/avtale 01.09.1904 
Overenskomst ang. oppførelse av stem for Skjærsævannet og
vedlikehold av Hønneklevbekken m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Utskifting 25.02.1913 
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Eiendommen ar avkjørsel fra fylkesvei. Telemarksveien 163 og 161 har veirett over denne eiendommen. Det er i dag privat vann fra felles borehull med Telemarksveien 163. Strøm til pumpe/trykktank blir delt. Anlegget er plassert i boligens kjelleretasje. På sikt (innen 5 år) er det avtalt at eier av Telemarksveien 163 skal kople seg til eget privat vannforsyning. Privat avløp.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen: Uthuset blir i forbindelse med salget ikke ryddet utover at selger tar med seg det som de måtte ønsker av redskaper, møbler mv. Fastmontert utstyr blir ikke fjernet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven. Boligselgerforsikringen gjelder kun for våningshuset, samt sommerstue/garasje.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners eller Husbankens standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand. Meglers vederlag betales av selger. Avtalt vederlag er 1,75 % provisjon inkl. mva. av salgssummen. Tilretteleggingsgebyr kr. 7.900,- Markedsføringspakke kr. 13.900,- Oppgjørsgebyr kr. 3.775,-. Meglerfirmaet har ikke krav på provisjon dersom handel ikke er kommet i stand innen oppdragstidens utløp. Dersom eiendommen ikke skulle bli solgt i oppdragstiden, betales det for salgsforberedelser, markedsføringspakke og alle avtalte utlegg.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Fagansvarlig / Eeiendomsmegler MNEF
Jan Terje Øygarden

95 23 95 59

jan.terje@arendalpartners.no

VERDIVURDERING
NABOLAGSPROFIL
85%

eier sin egen bolig

100%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

56%

har bolig på over 120 kvm

32%

er barnefamilier

34%

er gift