PÅMELDINGSVISNING 13/5 KL. 16.30 - Nyoppført enebolig med alt på en flate og dobbel integrert garasje - Ledig omg.

Osetoppen 14 , 4820 Froland

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Jan Terje Øygarden Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

76%

eier sin egen bolig

40%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

51%

har bolig på over 120 kvm

92%

av boligene er nyere enn 20 år

45%

er barnefamilier

Type Enebolig / Selveier
Primærrom 104 m²
Bruksareal 151 m²
Tomt 781 m² / Eiet tomt
Soverom 2
Byggeår 2019
Gårdsnummer 13
Bruksnummer 137
Energimerking C
FINN.no 163303650
Sist endret 13.05.2020 14:42
Prisantydning 3 100 000
Totalpris 3 126 170

Beregnet totalkostnad

3 100 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 25 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 000 000,-)) -------------------------------------------------------- 26 170,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 126 170,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

1 etasje: Vindfang, gang, stue/kjøkken, bad, vaskerom, bod med utgang til garasje og 2 soverom. Stor integrert dobbel garasje.
Uinnredet loft med loftsluke. I dag er her kun for lager, men det er mulighet for å innrede f.eks. flere soverom eller loftstue i 2. etasje (søknadspliktig til kommunen)

Standard

Boligen har gjennomgående vanlig standard for ny bolig og oppføres etter TEK 17.Boligen leveres i utgangspunktet nøkkelferdig både ute- og innvendig. Utvendig er det liggende kledning som er malt, med unntak av materialer som er impregnert. Innvendig blir det en normal god standard med fliser på gulvene i vindfang og på badet. Parkett i gang og i stue/kjøkken. Ellers hovedsakelig laminat og belegg på gulv. På de fleste veggene er det ferdigmalte plater med unntak på badet hvor det er fibo-trespo plater og i stue/kjøkken hvor det er sparklet og malt gips. Samtlige taker er malt panel (MDF) med unntak av stue/kjøkken der det er sparklet og malt gips. Spottbelysning i stue/kjøkken. Det leveres baderomsinnredning og kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer. Se leveransebeskrivelse for mere informasjon.

Beliggenhet

FROLAND PROFIL
Froland kommune er en kommune i vekst og i 2018 passerte kommunen 5.8 00 innbyggere. Geografisk er kommunen stor med et areal på 642 km², og strekker seg fra Libru i sør til Mykland og Risdal i nord. Osedalen er Frolands kommunesenter, og her finner du et godt utvalg av butikker, kommuneadministrasjon, skole og flere barnehager. Froland er en viktig pendlerkommune for Arendal og Grimstad der mange av kommunens innbyggere har sitt daglige virke. Froland Skole på Mjølhusmoen har gjennomgått en omfattende ombygging de siste årene. I tillegg er det bygget flerbrukshall og svømmehall ved Froland Idrettstadion Kringla som stod ferdig sommeren 2011. Kommunen er kjent for å ha et godt oppvekstmiljø med mange gode tilbud til deg som liker aktiv fritid, i forening, alene, eller sammen med din familie.

Tomt

Areal: 781 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomten er planert fra utbygger med gruset innkjørsel og parkering, samt klargjort for plen/beplantning. Det er satt opp fine natursteinsmurer i tomtegrensene.

Garasje / Parkering

God parkering på egen tomt. Dobbel garasje på ca. 42,5 kvm. (BRA. Mulighet for å lage ekstra lagringsplass på "loftet" i garasjen.

Barnehage / skole i området

Froland barne- og ungdomsskole på Mjølhusmoen, like utenfor Froland sentrum Osedalen.
Bliksåsen barnehage med liten og stor avdeling. Se nabolagsprofil på neste side i prospektet for bl.a. informasjon om barnehage og skole.

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 2019

Antall soverom

2

Byggeår

2019

Byggemåte

Enebolig oppført i tre. Støpt ringmur med mye i isolasjon i sålen. Reisverk i tre. Saltak med betongstein.

Ferdigattest / brukstillatelse

Vil foreligge ved overtakelse.

Boligens areal

Primærrom: 104 kvm, Bruksareal: 151 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 178 m².
Primærrom: 105 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, gang, stue/kjøkken, bad, vaskerom og 2 soverom.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte bygningstegning for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppgitt av arkitekt og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Varmekabler i vindfang, bad, vaskerom og stue/kjøkken. Murt leca pipe og klargjort for ildsted (Vedovn følger ikke med). Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ikke vurdert da boligen er under oppføring.

Kommunale avgifter

Kr. 16 000 pr. år

Løpende kostnader

Årlig forsikringspremie: ca. kr 5 000,-
Velforeningsavgift ca. kr 300,- pr. år.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Nei.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Ingen.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Froland kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Boligen kan ferdigstilles til jul 2019. Ellers etter avtale.

Betalingsbetingelser

Det betales 100 % ved overtakelse. Kjøper trenger ikke byggelånsfinansiering, men kjøper må kunne fremvise bankgaranti, finansieringsbekreftelse ol. for at finansieringen er på plass ved signering av kjøpstilbud.

Bustadoppføringsloa

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Garantier

Selger er etter Bustadoppføringslova §12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Avtalt meglervederlag

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners eller Husbankens standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand. Meglers vederlag betales av selger. Avtalt vederlag er kr. 55 000,- i provisjon inkl. mva. av salgssummen. Tilretteleggingsgebyr kr. 7.900,- Markedsføringspakke kr. 13.900,- Oppgjørsgebyr kr. 3.775,-. Meglerfirmaet har ikke krav på provisjon dersom handel ikke er kommet i stand innen oppdragstidens utløp. Dersom eiendommen ikke skulle bli solgt i oppdragstiden, betales det for salgsforberedelser, markedsføringspakke og alle avtalte utlegg.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.