Dølemo

Stor landbrukseiendom på over 5 250 daa, med mye skog, innmark og jakt. Ca. 40 minutter til Arendal.

Vehus 209 , 4869 Dølemo

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Jan Terje Øygarden Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

92%

eier sin egen bolig

43%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

63%

har bolig på over 120 kvm

13%

av boligene er nyere enn 20 år

27%

er barnefamilier

Type Landbrukseiendom / Selveier
Primærrom 228 m²
Bruksareal 270 m²
Bruttoareal 300 m²
Tomt 5 257 600 m² / Eiet tomt
Soverom 6
Byggeår 1989
Gårdsnummer 70
Bruksnummer 9
Energimerking D
FINN.no 182317068
Sist endret 03.08.2020 13:54
Prisantydning 5 700 000
Totalpris 5 858 320
Ligningsverdi 392 592,-

Beregnet totalkostnad

5 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 142 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 700 000,-)) 14 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 158 320,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 858 320,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

MEGLERHUSET & PARTNERS PRESENTERER VEHUS 209/230 "AUSTIGARD" I GRENDA VEHUS I ÅMLI KOMMUNE
Eiendommen "Austigard" på Vehus er en stor, tradisjonell og innholdsrik landbrukseiendom med en god beliggenhet. Fra eiendommen er det kun ca. 40 minutter med bil til Arendal. Det er ca. 7 minutter med bil til tettstedet Dølemo, hvor det er barnehage, småskole og butikk. Til kommunesentrum i Åmli er det ca. 15 minutter.
Eiendommen ligger i et åpent landskap omkranset av vakker natur, skog og dyrket mark. Våningshuset er oppført på en høyde, hvor man har sol fra tidlig morgen til sen kveld.
Eiendommen har et godt jaktterreng, spesielt på hjort. Storviltjakt er organisert i fellesjakt med naboeiendommer.

Innhold

Våningshuset:
U. etasje: Gang, soverom/kontor, vaskerom, hobbyrom og diverse lagerrom.
1. etasje: Vindfang, gang, 2 stuer, kjøkken, bad/wc og 3 soverom.
2. etasje: Loftstue og 2 soverom.
Garasje:
Biloppstillingsplass
Låve/driftsbygning:
1. etasje: Garasje og 2 lagerrom
2. etasje: Lager
Våningshus II - Plassen:
1. etasje: Gang, kjøkken og stue
2. etasje: Tre soverom
Låve/driftsbygning:
Opprinnelig innredet som sauefjøs. I dag er bygget benyttet til lager.
Stolpehus:
Diverse lager.

Standard

Våningshuset:
Bolighuset er stort og innholdsrikt med 3 innredete etasjer. Praktisk planløsning med inntil 6 soverom i tillegg til egen loftstue. Godt med lagerplass i underetasjen. Bolighuset er generelt godt vedlikeholdt og noen rom er delvis modernisert og oppgradert i senere tid. Referanseår for standard og byggteknisk utførelse er byggeår.
Våningshus II - Plassen
Her er bygningsmassen ikke vedlikeholdt og boligen er ikke egnet til opphold eller beboelse p.t. Men bolighuset ligger på en fin tomt med kjørevei nesten til døra og strøm til husveggen. Det er ikke innlagt vann eller avløp.

Internett

Det er installert fiber i boligen.

Tomt

Areal: 5 257 600 kvm, Eierform: Eiet tomt. Tomten rundt våningshuset er pent opparbeidet med mye plenareal, frukttrær, hekker og diverse beplantning. Gruset innkjørsel. Det er kommunal vei helt til våningshuset. Stor veranda ut fra stuen med praktisk markise. Her kan man sitte å nyte solen og utsikten til områdene rundt og heiene mot Gjøvdal og Tovdal i nord vest. Eiendommen er ikke nøyaktig oppmålt i forbindelse med salget og avvik kan forekomme. Opplysninger om eiendommens størrelse er gitt til eiendomsmegler av Åmli kommune.

Skog

Det er av AT - sog utarbeidet skogbruksplan i 2014. Tallene her er innhentet fra skogbruksplanen og tilvekst er lagt til på stående skog med fradrag for avvirking.  Det er tatt ut ca. 500 m3 tømmer etter at planen ble utarbeidet.
Nøkkeltall: HK = Hogsklasse.
HK2: 672 daa - 22 % - 180 m3
HK3: 758 daa - 25 % - 6.828 m3
HK4: 222 daa - 7 % - 3.244 m3
HK5: 1.403 daa - 46 % - 13.580 m3
HK 4 og 5 er eldre produksjonsskog og gammel skog.
Skog med høy bonitet (17 og høyere): 72 dekar - 2 %
Skog med middels bonitet (11 og 14): 1.799 dekar - 59 %
Skog med lav bonitet (8): 1.183 dekar - 39 %
Årlig tilvekst er vurdert til ca. 773 m3 som tilsvarer en tilvekstprosent på ca. 3,2%.
Tilgjengeligheten til de produktive skogarealene på eiendommen er vurdert til å være god. Eier kunne opplyse at det er noe bratte arealer lengst mot nord-øst på teigen sør for Husstøylvatn

Dyrket mark og kulturbeite

På eiendommer er det ca. 21, 6 daa fulldyrket jord og ca. 21,1 daa med kulturbeite. Jordene er holdt i hevd og har tidligere vært utleid. Selger har videre behandlet jordene med beitepusser.

Jakt

Eiendommen tilhører Vehus og Innjorda jaktlag. Dette er et jaktlag bestående av totalt 5 gårder og jaktarealet utgjør ca. 18.000 daa. Laget er tilknyttet Vestre Åmli storvald. Småviltjakt på egen eiendom eller sammen med naboeiendommer.

Drifts- og skogsbilveier

Det er ifølge selger opparbeidet gode driftsveger for uttak av skog på eiendommen. Det er i hovedsak 2 skogsbilveier som er viktige for tilgjengeligheten til skog, jakt og generell tilgang til eiendommen. Dette er veien inn til Husstøylvatn og Dalane. Begge veien er bomveier. Det betales ingen fast veiavgift for vedlikehold, men utgifter fordeles på oppsitterne av veien. Ved tømmerdrift må veien settes istand av driftsansvarlig eiendom.

Garasje

Dobbel garasje fra 1993. Innvendig takhøyde på ca. 3 meter.  Bruksareal (BRA): 42 kvm.

Parkering

God parkering på egen tomt.

Barnehage / skole i området

Dølemo oppvekstsenter 1-4 trinn med SFO.  Åmli skole 5-10 klasse. Skoleskyssordning hvor skolebarna blir hentet og levert på snuplassen like ved våningshuset. Se nabolagsprofil på neste side i prospektet for bl.a. informasjon om barnehage og skole.

Boligtype, eierform og byggeår

Landbrukseiendom (Selveier), byggeår: 1989

Antall soverom

6

Byggeår

Bolighuset ble oppført i 1989. Se forøvrig boligrapport og landbrukstakst for øvrige byggeår på bygningsmassen.

Byggemåte

Våningshus I: Enebolig på gårdsbruk bygget i 1989. Boligen er over 3-plan. Grunnmur og underetasje i Lecablokker. Yttervegger i bindingsverk med stående trekledning. Taket har saltaks form og tekket med betongtakstein frå byggeår. Vinduer er type 2-lags og 3-lags glass. Sydvendt terrasse med utgang fra stue og ned i hage. Etasjeskiller i trebjelkelag.
Våningshus II: Oppført i reisverk med saltak på grunnmur av stein.

Ferdigattest / brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse er utstedet for bolighuset. Det er etter byggeår innredet kjeller og loft. Dette er ikke byggemedling til Åmli kommune. Det er selger selv som har stått som ansvarlig for arbeidene.
For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen etter 1. januar 1998 og før 1. juli 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når enten:
a) det ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller
b) det kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.
Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeid er av en slik art at bestemmelsen kan benyttes. Kommunens avgjørelse kan ikke påklages. Kommunen kan stille krav om uavhengig kontroll av forhold som gjenstår etter gitt midlertidig brukstillatelse, jfr. bokstav a.

Boligens areal

Primærrom: 228 kvm, Bruksareal: 270 kvm, Bruttoareal: 300 kvm
Våningshus I
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 98m².
Primærrom: 60 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, hall, soverom og vaskerom.
1. etasje:
Bruksareal: 108 m².
Primærrom: 108 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, gang, 3 soverom, spisestue, stue og kjøkken.
2. etasje:
Bruksareal: 64 m².
Primærrom: 60 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Loftstue og 2 soverom.
Våningshus II
1. etasje:
Bruksareal: 51 m².
2. etasje:
Bruksareal: 28 m².
Se forøvrig boligrapport og landbrukstakst for øvrige arealer på bygningsmassen.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner. Det foreligger i dag muntlig leie for tomt til grendehus. Denne summen er symbolsk og utgjør kr 200,- pr. år.

Oppvarming

Våningshuset har elektrisk oppvarming og vedfyring. Blant annet har boligen en luft-til-luft varmepumpe og en klassisk etasjeovn. Varmekabler i vindfang og bad

Energimerking

Energimerke for denne boligen er: Gul og D. Se fullstendig energiattest fra selger som vedlegg til salgsoppgave. Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten

Energiforbruk

CA 17.000 kwh. Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 17.000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 9 743 pr. år

Løpende kostnader

Årlig forsikringspremie: Ca. kr 6.100,- (Våningshus med tilhørende garasje)  Det er ikke tegnet forsikring på "plassen" Skogen er forsikret med grunndekning i Skogbrand.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 392 592 pr. 31.12.18
Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 413 330 pr. 31.12.18
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Eiendommen ligger sør-øst for Dølemo i Åmli kommune, øst for riksveg 41 (se vedlagt kart). Gårdstunet med våningshus og driftsbygg ligger ved kommunal veg. Reisevei fra gårdstunet til Rv 41 er ca. 2,2 km.

Bevaringsverdig

Bygningsmassen på "Plassen" er registrert i SEFRAK-registeret. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lenger inn på 1900-tallet. Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil som regel være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygningen ikke er formelt meldepliktig.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF område i kommuneplanen. (Landbruks- natur- og friluftsområde)

Offentlige planer

Ingen kjente. Eiendommen grenser til Eikelidalen naturnvernreservat.

Konsesjon og odel

Eiendommen er en bebygd landbrukseiendom. Etter sin størrelse kommer eiendommen inn under bestemmelsene i konsesjonsloven og odelsloven. En eiendom blir regnet som odlingsjord når fulldyrka eller overflatedyrka jord på eiendommen er over 35 dekar, eller det produktive skogarealet på eiendommen er over 500 dekar. Det ble opplyst at det hviler odel på eiendommen, men alle kjente odelsberettige har fraskrevet seg odelen. Det blir holdt tilbake 20 % av kjøpesummen i 6 mnd (preskrepsjonstiden) på meglers klientkonto.
Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper har ansvar for å få konsesjon. Får ikke kjøper konsesjon, kan da kjøper risikere å bli pålagt å selge eiendommen til en som kan få konsesjon. I slike tilfeller skal likevel selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept, dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Megler vil om ønskelig bistå med utarbeidelse av konsesjonssøknad.

Priskontroll

Nei. Ved salg i markedet vil ikke denne eiendommen bli underlagt priskontroll. Ved konsesjonsbehandling av bebygde landbrukseiendommer med 35 dekar dyrka jord eller mindre (fullyrka og/eller overflatedyrka jord) skal det ikke foretas priskontroll (jf. konsesjonslovens § 9 a).

Boplikt

Ja. Kommunen vil sette boplikt som et vilkår for konsesjon, jf. konsesjonslovens § 11. Boplikten oppstår ved erverv av eiendommen. Den lovbestemte boplikten er en betingelse for at kjøper får konsesjon. Konsesjon er betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bor der i minst 5 år. Lovbestemt boplikt påhviler eieren selv.

Driveplikt

I henhold til jordlovens bestemmelser er det driveplikt for de dyrkede arealene, enten ved at eier driver selv eller ved bortleie.
Ved bortleie er minstekravet skriftlig leieavtale med varighet på 10 år der leieavtalen ikke er oppsigelig for utleier i leieperioden (jf. Lov om jord, § 8).

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Erklæring/avtale- 02.11.1854  
Grensebeskrivelse mellom bnr.4 og 9
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale - 03.12.1866 
Minnelig delingsforretning av buskogen m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Utskifting - 08.05.1900 
og overutskiftning
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Rettsbok - 12.09.1922 
Ekspropriasjonstakster for Aust-Agder Kraftverk
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale - 02.11.1929 
Regler ang. føtning i Bjoråna
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Erklæring/avtale - 03.06.1936 
Bestemmelse om regulering av myrområde
 
Rettsbok - 31.03.1943 
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Elektriske kraftlinjer - 05.04.1944 
Rettighetshaver: Aust-Agder Kraftverk
Kraftledning
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Elektriske kraftlinjer - 31.08.1984 
Rettighetshaver: Aust-Agder Kraftverk
Jordskifte - 12.06.2017
Sak 16-036779RFA-JARD Eikelidalen naturreservat
Gnr. 60, 61 og 70 i Åmli kommune
Grensfastsettelse rundt verneområde
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Borehull og privat septiktank.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Boligselgerforsikringen gjelder kun for våningshuset og eventuelt garasje. Den gjelder ikke for skog, driftsbygninger og øvrige bygninger på eiendommen.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners eller Husbankens standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand. Meglers vederlag betales av selger. Avtalt vederlag er 2,0 % provisjon inkl. mva. av salgssummen. Tilretteleggingsgebyr kr. 10.900,- Markedsføringspakke kr. 14.900,- Oppgjørsgebyr kr. 3.775,-. Meglerfirmaet har ikke krav på provisjon dersom handel ikke er kommet i stand innen oppdragstidens utløp. Dersom eiendommen ikke skulle bli solgt i oppdragstiden, betales det for salgsforberedelser, markedsføringspakke og alle avtalte utlegg.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.