Fluberg

Fluberg - flott tomteområde på 6,6 mål - godkjent til fritidsformål i kommuneplan - nærhet til Randsfjorden - ca 2 timers kjøring fra Oslo

Hyttefelt Fluberg , 2862 Fluberg

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Ole Kristian F. Taralrud
Ole Kristian F. Taralrud Eiendomsmegler MNEF
Type Hyttetomt / Selveier
Tomt 6 600 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 11
Bruksnummer 1
FINN.no 104831432
Sist endret 27.04.2020 17:01
Prisantydning 2 000 000
Totalpris 2 051 342

Beregnet totalkostnad

2 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,-)) -------------------------------------------------------- 51 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 051 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

BRA/PROM

/ m²

Eierform

Selveier

Boligtype

Hyttetomt

Tomt

Areal: 6 600 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomten er på ca 6,6 mål, og er godkjent til fritidsformål i kommunedelplanens arealdel. Tomten er lett skrånende, og ligger med flott utsikt over Randsfjorden, og over til Husodden på Vestsida.
Det er bilveg frem til tomteområdet pr i dag.

Beskrivelse

Et område på ca 6,6 mål godkjent til fritidsbebyggelse på Østsiden av Randsfjorden, nærmere bestemt Fluberg i Søndre Land kommune. Området selges i sin helhet til feks utbygger som ønsker å sette opp bebyggelse etter eget valg i henhold til reguleringsplaner og retningslinjer for området.
Området som selges er på ca 6,6 mål, men det er ikke fastsatte grenser pr dags dato, så her kan en evt kjøper ha innvirkning på endelig tomtegrense før det fradeles hovedbølet. Det er heller ikke ferdig reguleringsplan for området, dette må kjøper stå for.
På et senere tidspunkt kan det være muligheter til å kjøpe mer område inntil denne tomten, for videre utbygging av området, men dette er ikke søkt om/regulert foreløpig.
I området ligger det fritidsboliger, samt noen helårsboliger, og det er et stille og rolig område. Det er kort vei ned til Randsfjorden hvor man kan bade og fiske. Tomteområdet ligger i lett skrånende terreng opp fra fjorden, så her vil det være muligheter for at hyttene skal få flott utsikt utover Randsfjorden, med Husodden beliggende på andre siden. Husodden er en halvøy, hvor det er flere fine badestrender og båtbrygge med mulighet for båtplass.
Det er ca 10 km til Hov sentrum, som ligger sør for området. Her er det dagligvareforretninger, vinmonopol, apotek, blomsterbutikk, kafe, frisør, sportsbutikk, lekebutikk og klesbutikk. I Hov finner man badeplass og båtbrygge i Kråkvika.
Campingplass finner man på Lyngstrand, hvor man kan legge til med båt på sommeren, for å kjøpe seg en is og bade.
Meierilandet i Fluberg ligger et par km nord for området, og her er det også badeplass og båtbrygge.
Området ellers byr på fin natur, både nede ved fjorden og i åsene rundt. På de gamle jernbanesporene kan man leie dresin på sommeren, og det blir oppkjørt skiløyper her på vinterstid. Ellers er det flere steder i området med lysløyper og gode skimuligheter.
Det gjøres spesiellt oppmerksom på at området ikke er fradelt, og at dette må gjøres for å kunne overskjøte tomten til ny eier.

Beliggenhet

Området ligger i Fluberg, med ca 2 timers kjøretur fra Oslo. Det er bussholdeplass rett oppe ved hovedvegen, og her kan man ta buss direkte til Oslo sentrum. Det er også bussmuligheter til både Hov og Dokka, med videre busser til Fagernes, Lillehammer og Gjøvik.
Dette området ligger altså innenfor et par timers kjøretur unna flere byer og tettsteder på Østlandet.
Området byr på flott natur både sommer og vinter, og særlig beliggenheten i forhold til Randsfjorden. Fra området er det en kort rusletur ned til fjorden, hvor man kan bade eller fiske.

Formuesverdi

Ikke oppgitt.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ny eier har ansvar for at det blir sendt inn søknader etc til Søndre Land kommune.

Adkomst

Adkomst fra Rv 34, ned Kantevegen og videre ned Byrggevegen.
Ca 2 timers kjøring fra Oslo, og ca 10 km nord for Hov, rett i nærheten av Fluberg Bru.

Regulering

Eiendommen er godkjent til fritidsbebyggelse i kommunedelplanens arealdel.
Ny eier må stå for kostnader ved utarbeidelse av nødvendige reguleringsplaner, søknader, tillatelser etc for området, og godkjenning av disse til kommunen.
For ytterligere opplysninger om regulering,  vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: ok@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 95 90 57 70 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.