NORD-TORPA/SYNNFJELL - STOR TOMT FOR FRITIDSBOLIG PÅ CA 3,2 MÅL - INNERST I HYTTEFELT - FLOTTE SKILØYPER OG TUROMRÅDE!

Nordre Sveomstræta 18 , 2880 Nord-torpa

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Trine Grini
Trine Grini Eiendomsmegler MNEF / Partner
Caroline Svensrud
Caroline Svensrud Eiendomsmegler MNEF / Partner
Type Hyttetomt / Selveier
Tomt 3 167 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 78
Bruksnummer 34
FINN.no 175140640
Sist endret 29.05.2020 12:17
Prisantydning 680 000
Totalpris 698 342
Ligningsverdi 16 698,-

Beregnet totalkostnad

680 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 680 000,-)) -------------------------------------------------------- 18 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 698 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Usjenert, solrik og romslig eiertomt beliggende innerst i blindvei med direkte adkomst for turer. I nærområdet finner du oppkjørte skiløyper, Synnfjellporten og Spåtind skisenter med alpinbakke.
Synnfjellet tilbyr over 300 km merkede turstier og preparerte skiløyper, både i lett skogsterreng og på  snaufjellet. I sommerhalvåret er det fine muligheter for sykkelturer, fotturer og fisking i området rundt. Et flott og snøsikkert område som byr på mange muligheter for aktiviteter med hele familien! Det er offentlig vann/avløp og innlagt strøm på øvrige hytter i området.

Standard

Utdrag fra kommunedelplanen for Synnfjell Øst:
- Utnyttingsgraden pr tomt kan være max 230m2 BYA, fordelt på 3 bygninger, inkludert biloppstillingsplasser i henhold til tabell 3. Max tillatt størrelse på hovedytta er 160m2 BYA.
- Uthus eller garasje skal ikke overstige 50m2 BYA for hver bygning. Max mønehøyde for anneks, uthus eller garasje er 4,5 meter. Anneks skal ikke ligge mer enn 8 meter fra hovedhytta, For tomter over 1 daa kan annekset være inntil 50m2 BYA. Anneks kan ikke deles fra som egen bruksenhet.
- For hovedhytta skal mønehøyde ikke overstige 5,5 meter for bygninger med saltak, målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå jf gjeldende teknisk forskrift. For hovedhytte med pulttak skal mønehøyde ikke overstige 4,5 meter, målt fra laveste terrenghøydeinntil byggets veggliv. Ved bruk av torvtak tillates henholdsvis mønehøyde og gesimshøyde på 5,8 og 4,8 meter.
Se ellers kommunedelplanen for ytterligere bestemmelser.

Beliggenhet

Tomta har en flott beliggenhet i Nord-Torpa/Synnfjell. Det er kort vei til flotte skiløyper og et milevis langt løypenett- med andre ord et eldorado for langrennsinteresserte.
Synnfjellet har Spåtind Sport hotell hvor det også er en liten alpinbakke, og ellers aktiviteter året rundt, samt Synnfjellporten, hvor det er kafeteria, lekeplass og også mulighet for å få tak i litt småvarer. Butikk ligger nede i Torpa, akkurat der hvor man kjører av mot Synnfjellet, og denne butikken holder søndagsåpent.
Området byr også på flotte turområder på sommerstid, med mange fine toppturer på oppmerkede stier i området. I tillegg er det jakt og fiske muligheter rett i nærheten.  (www.synnfjell.no)
Fra Oslo bruker man ca 2,5  timer opp på hytta, kjør Rv4 og oppover langs Randsfjorden, så har man minimalt med kø!

Løpende kostnader

Det må påregnes kostnader til veg, brøyting, løypeavgift, kommunale avgifter, eiendomsskatt, strøm etc når man bygger hytte på tomten.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 16 698 pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Kjør Lillehammervegen, og kjør mot Synnfjellet. Ved Jokerbutikken kjører du til høyre inn på Synnfjellvegen. Følg denne til du får Nordre Sveomstræta på høyre side av vegen, like etter Synnfjellporten.

Regulering

Eiendommen ligger innenfor gjeldende kommunedelplan Synnfjell Øst og er regulert til arealformål fritidsbebyggelse. Synnfjellet er under utbygging, og det bygges en del nye hytter i området. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler, eller se nordre land kommune sine hjemmesider.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: trine@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 97 03 78 11 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.