Lomen

Næringseiendom med mange bruksmuligheter og fantastisk utsikt!

Tyinvegen 2646 , 2967 Lomen

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Ole Kristian F. Taralrud
Ole Kristian F. Taralrud Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

76%

eier sin egen bolig

68%

har bolig på over 120 kvm

79%

av boligene er eldre enn 20 år

30%

er barnefamilier

34%

er gift

Type Næringsbygg / Selveier
Bruttoareal 384 m²
Tomt 4 187 m² / Eiet tomt
Byggeår 1884
Gårdsnummer 40
Bruksnummer 7
Energimerking G
Sist endret 27.04.2020 16:59
Prisantydning 3 790 000
Totalpris 3 886 092

Beregnet totalkostnad

3 790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 94 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 790 000,-)) -------------------------------------------------------- 96 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 886 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Tyinvegen 2646 er bedre kjent som Marit Annys Vevstogo og har holdt til her i ca 30 år. Marit Anny har servert vakker vevkunst til inn- og utland og til alt fra landets kirker til hytteeiere som ønsker noe spesielt. Opprinnelig var dette skolen i grenda frem til 1862. En omfattende restaurering ble igangsatt og bygget fremstår i dag som godt vedlikeholdt med god standard. Bygningen inneholder to store vevstuer samt butikk og kontor i første etasje. Andre etasje har saler, salonger og kjøkken for selskaper. Eiendommen har også en fantastisk hage med spredte sitteplasser for de besøkende. Her er en flott utsikt mot Slidre-fjorden.
Eiendommen selges med tilbehør og løsøre etter avtale.
Paviljongen medfølger i utgangspunktet ikke, men dette kan vurderes etter avtale..

Innhold

Marit Annys Vevstogo inneholder i underetasjen et keramikkverksted. I 1. etasje er det opprigget 12 vevestoler samt et salgslokale. 2. etasje benyttes som kafe-servering hvor det også er en liten leilighet. Loftet er ikke innredet og benyttes i dag som lagerloft.
Det er også et uthus på eiendommen som brukes til lagerplass av eldre årgang.

Standard

Innvendige overflater:
Vegger:  Stort sett malt panel på alle vegger utenom bad/vaskerom hvor det er respatexplater og serveringssal hvor det er umalt panel.
Himling: Malt panel i himling i begge etasjer. 
Gulv: Skuret tregulv i samtlige rom i 1 og 2 etasje utenom bad/vaskerom hvor det er belegg.

Beliggenhet

Tyinvegen 2646 ligger i Vestre Slidre, midt imellom Slidre og Ryfoss, og midt på langs den vakre Slidre-fjorden. Dette er på stamvegen E16(27 km fra Fagernes) mellom Oslo og Bergen og veien er trafikkert med mye turister, spesielt sommerstid.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger  ingen ferdigattest eller brukstillatelse på eiendommen.
Eiendommen er bebygd før kravet om ferdigattest.

Boligens areal

Bruttoareal: 384 kvm
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 36 m².
1. etasje:
Bruksareal: 185 m².
2. etasje:
Bruksareal: 185 m².
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Oppvarming

Det er to vedovner i 1. etasje og to i 2. etasje, ellers fyres det med panelovner.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter inkl eiendomsskatt kr 2 515
I tillegg kommer utgifter til forsikring, strøm, renovasjon, vedlikehold mv.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Adkomst fra Tyinvegen (E16)

Regulering

Det er igangsatt planarbeid som berører eiendommen.
Utbedring av E16 i regi av Statens vegvesen. Arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel er i gang.
Dette arbeidet kan påvirke denne eiendommen, ettersom eiendommen ligger på areal hvor det er
kommuneplanen som er gjeldende plan. Eiendommen ligger i LNF-1 areal i gjeldende kommuneplan, og det er
bestemmelsene for denne arealkategorien som gjelder.
Oppgit formål for eiendommen er virksomhet/erverv.

Boligselgerforsikring

Selger kan ikke tegne eierskifteforsikring ihht vilkår.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: ok@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 95 90 57 70 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 3,8% beregnet av salgssummen, min kr 55 000. Garantiforsikring 3 promille av salgssum. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 3 750??, tilrettelegging. kr. 9 900, honorar for utsatt betaling kr 2 500, innhenting av opplysninger kr 3 500 og markedspakke kr 13 500. For visninger er det avtalt kr. 2 500 pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte takstdokumenter. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/ salgsoppgave med vedlegg, da bl.a. internettannonser kan være mangelfulle. Evt. avvik er budgivers/kjøpers ansvar.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 26. juni 1992 nr. 87.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.