solgt

Østre Toten - Skreia , Beinvegen 6

Type Enebolig
Primærrom 105m²
Bruksareal 108m²
Tomt 22 849m²
19/12/2019 08:35
Oppholdsrom
Soverom 4
Byggeår 1920
Gårdsnummer 60
Bruksnummer 26
Energimerking G
Sist endret
Prisantydning 1 250 000,-
Totalpris 1 303 372,-
Ligningsverdi 429 803,-

Beregnet totalkostnad

1 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 500,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 53 372,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 303 372,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Det er i Østre toten kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2019.

Beskrivelse

Beinvegen 6 er et ca 100 år gammelt småbruk med store behov for modernisering og oppgraderinger. Når det er sagt er dette likevel et klassisk og idyllisk sted som kan bli en liten perle. Boligen inneholder stue, kammer, kjøkken og stue og tre soverom.  Utvendig finner du en romslig gammel låve, en stor flat hage samt noen mål med dyrket mark.

Innhold

Bolig med primær areal på 105m² med 1 ½ etasje og krypekjeller.
Uthus på ca. 335m².
Boligen inneholder:
Loftsetasje med gang og 3 soverom
1. etasje med entré 1, kjøkken, entré 2, stue, soverom og bod

Standard

Boligen har ukjent opprinnelig byggeår, men på eiendomsverdi.no står det at eiendommen er etablert i 1942.
Boligen er antagelig nesten 100 år gammel og det må påregnes ekstra kostnader i forhold til en ny bolig.
Boligen har enkel eldre standard.


FØLGENDE BYGNINGSDELER HAR FÅTT TILSTANDSGRAD 2:
Takkonstruksjon: Fuktmerker og misfarging på undertak.
Taktekking: Taktekkingen er ikke godkjent for legging på så lave takvinkler som på tilbygg.
Kjøkken: Ved bruk av fuktindikator ble det registrert unormale verdier.
Innvendige overflater: Behov for vedlikehold/oppgraderinger.
Elektrisk anlegg: Kontroll utført av autorisert installatør anbefales.
FØLGENDE BYGNINGSDELER HAR FÅTT TILSTANDSGRAD 3:
Grunn og fundamenter: Råte og soppskader.
Drenering: Fukt mot grunnen er registrert.
Veggkonstruksjon og utvendige fasader: Råte ved inngang.
Vinduer og dører: Kondensmerker/skader på flere vinduer.
Renner, nedløp og beslag: Manglende beslag ved overgang til ark. Råteskader.
Terrasse, balkonger, trapper ol: Råteskader.
Etasjeskillere: Skader registrert i krypekjeller.
VVS (ventilasjon, varme og sanitær): Boligen er ikke tilkoblet godkjent avløp og usikkerhet rundt vanntilførsel.
Piper og ildsteder: Stor slitasje på pipe.
Uthus: Råteskader enkelte steder.

Enkel kjøkkeninnredning i heltre. Glatte fronter. Benkeplate er laminert. Mekanisk avtrekk.
Komfyr. Servant. Opplegg for vaskemaskin.

Innvendige overflater på gulv er i hovedsak preget av belegg, tregulv, teppegulv og parkett.

Overflater på innvendige vegger er i hovedsak preget av malte plater, panel og tapet.

Overflater på innvendig himling er i hovedsak preget av himlingsplater, panel, tapet og malte plater.

Beliggenhet

Beinvegen og området rundt ligger som en oase for seg selv mellom Bilitt og Skreia sentrum i Østre Toten. Skreia sentrum er bare noen få minutter unna, og kan skilte med eget kjøpesenter, skoler, barnehager, legesenter og post i butikk . Skreia byr på mange flotte tur- og friluftsmuligheter. Nærheten til Mjøsa og Totenåsen gir deg uante muligheter både sommer og vinter. Kommunesenteret Lena ligger 10 minutter lenger vest og Gjøvik 20 minutter videre nordover langs Mjøsa. Området består av eldre og veletablert bebyggelse, i hovedsak
bestående av eneboliger samt jord- og skogbruksområder.

Tomt

Areal: 22 849 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering på gårdsplass.

Barnehage / skole i området

Barnehager
Oliviabakken barnehage (0-5 år) 21 min
38 barn, 2 avdelinger 1.7 km
Eventyråsen barnehage (0-6 år) 7 min
110 barn, 2 avdelinger 4.5 km
Hoffsvangen barnehage 7 min
36 barn, 2 avdelinger 5.5 km

Skoler
Stange skole (1-7 kl.) 7 min
149 elever, 7 klasser 4.5 km
Hoffsvangen skole (1-7 kl.) 7 min
207 elever, 7 klasser 5.5 km
Totenviken skole (1-7 kl.) 8 min
116 elever, 7 klasser 5.9 km
Kapp skole (1-7 kl.) 9 min
152 elever, 7 klasser 7.2 km
Skreia ungdomsskole (8-10 kl.) 19 min
272 elever, 10 klasser 1.5 km
Lena-Valle vgs - avd. Valle 9 min
135 elever, 7 klasser 7.1 km
Lena-Valle vgs - avd. Lena 10 min
500 elever, 18 klasser 7.2 km

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1920

Antall soverom

4

Byggeår

1920

Byggemåte

Gråsteinsmur med kryperom. Jordgulv. Yttervegg i trekonstruksjon. Grunnmur har overflate av ubehandlet betong. Stående utvendig trekledning. Trevinduer med 1+1 lags glass. Trevinduer med 2-lags isolerglass. Ytterdør i tre med 2-lags isolerglass. Ytterdør i tre med 2-lags isolerglass. Mønet skråtak i tre. Undertaksbord. Kombinert kaldt loft og skråhimling. Taktekking av betongtakstein.Utvendige beslag og takrenner/nedløp i metall. Vindski i tre. Teglpipe. Etasjeskiller i trekonstruksjoner.

Ferdigattest / brukstillatelse

Østre Toten kommune bekrefter at det ikke vil bli krevd ferdigattest for denne eiendommen.

Boligens areal

Primærrom: 105 kvm, Bruksareal: 108 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 64 m².
Primærrom: 61 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom :Entré 1, kjøkken, entré 2, stue, bod og
soverom

2. etasje:
Bruksareal: 44 m².
Primærrom: 44 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Gang og 3 soverom

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Oppvarming

Oppvarming består av vedfyring, olje og strøm.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 6 986 pr. år

Løpende kostnader

Forsikring, estimert. (pr. mnd. kr 750) kr 9 000
Kostnader vei, estimert. (pr. mnd. kr 250) kr 3 000
Off. avgifter og ev. eiendomsskatt, estimert (pr. mnd. kr 2 083) kr 25 000
Vedlikeholdskostnader, estimert.(Omfatter utskiftinger av hele bygningsdeler (f.eks våtrom, fuktsikring,
tak osv.) og oppgaver som omfatter f.eks. maling, overflatebehandling og utbedringer i hele byggets
levetid fordelt over flere år) (pr. mnd. kr 12 500)
kr 150 000
Utover det som er nevnt over påløper kostnader til bla. strøm, fyring/brensel, nett, innbo forsikring, drift
m.m. Sum årlige kostnader er kun ett estimat og vil variere.
Sum årlige kostnader kr 187 000

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 429 803 pr. 31.12.17 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 547 292 pr. 31.12.17 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Det vil bli skiltet med Gjestvang & Partners visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Kommuneplan Østre Toten.
LNFR-område.
Deler av eiendom ligger innenfor støysone.. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1952/843-1/19  Erklæring/avtale   
11.03.1952 
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
 
1975/3696-1/19  Erklæring/avtale  
06.06.1975 
 rettighetshaver:Knr:0528 Gnr:60 Bnr:53  
Byggeforbud på nærmere angitt avstand
 
1978/2826-1/19  Best. om adkomstrett  
05.04.1978 
 rettighetshaver:Knr:0528 Gnr:60 Bnr:73  
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Adkomstvei: Eiendommen har adkomst via privat veg. Utgifter til vedlikehold og snøbrøyting må påregnes.
Ikke fremlagt avtale om vegrett.

Tilknytning vann: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann, via privat vannledning fra tomtegrense. Vann var ikke på ved befaringen og usikkert om dette er i orden.

Tilknytning avløp: Eiendommen er ikke tilknyttet avløp. Utedo i uthus. Tilkobling til kommunalt avløp må påregnes.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: ida@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 91 83 00 41 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag


Om meglers vederlag er det avtalt 2,80 % beregnet av salgssummen inkludert evt. fellesgjeld. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 6.250,-, tilrettelegging. kr. 12.900,-, markedsføringspakke kr. 19 900,- For visninger er det avtalt kr. 3 000,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

BE OM SALGSSUM
Ida Sommerfelt Hjelmtvedt
Eiendomsmegler
Ida Sommerfelt Hjelmtvedt

91 83 00 41

ida@partnerseiendomsmegling.no

VERDIVURDERING
NABOLAGSPROFIL
82%

eier sin egen bolig

63%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

59%

har bolig på over 120 kvm

29%

er barnefamilier

34%

er gift