Gjøvik - Tomt i rolig og sentrumsnært boligområdet i Nordbyen. Eiet - 445 kvm - klargjort for bygging.

Hunnsvegen 62B , 2819 Gjøvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Kristian Løkken
Kristian Løkken Eiendomsmegler MNEF / Partner
Mette Aa. Sivesind
Mette Aa. Sivesind Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

85%

eier sin egen bolig

82%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

70%

har bolig på over 120 kvm

4%

av boligene er nyere enn 20 år

31%

er barnefamilier

Type Boligtomt / Selveier
Tomt 445 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 67
Bruksnummer 329
FINN.no 179550925
Sist endret 29.05.2020 13:11
Prisantydning 1 169 000
Totalpris 1 199 562

Beregnet totalkostnad

1 169 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 29 220,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 169 000,-)) -------------------------------------------------------- 30 562,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 199 562,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

- EIERTOMT PÅ 445 KVM
- KLARGJORT FOR BYGGING
- FERDIGE TEGNINGER
- SENTRUMSNÆRT
- ROLIG
- TURMULIGHETER
- BARNEVENNLIG
Sentrumsnær og solrik eiertomt beliggende i rolig og veletablert boligområde i Nordbyen på Gjøvik. Tomten er på 445 kvm og er opparbeidet, planert og klargjort til bygging. Eier opplyser at tomten er planert med 0,5 meter fall, fjernet all trær på nederste plan, laget skråning og klargjort til bebyggelse. Nåværende eier har fått tillatelse til oppføring av enebolig og garasje på eiendommen, samt riving av eksisterende garasje. Utstikkingen av hjørnet av huset (slik nåværende eier har fått det godkjent) er gjennomført. Maksimalt tillatt bebygd areal er 30% av tomtearealet. En liten del av eiendommen ligger under gul støysone (se vedlegg). Østsiden av tomten er beplantet med tett hekk. Det er mulig å plante samme hekk på sør siden slik at støyen reduseres mot hagen på sørøst siden av tomten.
Vedlagt i dette prospektet følger tegninger av boligen og garasje slik nåværende eier har søkt om og fått det godkjent hos kommunen. I tillegg følger plantegninger. Tegninger er lagt ved for å skissere et eksempel på hva som kan bygges på tomta.  Forhåndstakst av planlagt enebolig kan fås på forespørsel hos megler.
Gjøvik kommune bekrefter at prosjektet gjelder fortsatt selv om det blir endring av eier på eiendommen. Den som skal være ansvarlig søker må da sende inn skjema om "melding om endring av ansvarsrett", samt en oppdatert gjennomføringsplan. Ønsker ny eier å ha ansvarsrett, må eier søke om dette. For ytterligere informasjon, se www.dibk.no

Beliggenhet

Hunnsvegen 62B har en meget attraktiv beliggenhet i Nordbyen, med gangavstand til Gjøvik sentrum og til friluftsarealer og marka. Kort vei til skoler, barnehager, Fastland friluftsbad samt alpinanlegget ovenfor. Gjøvik er Innlandets største by og kan by på et yrende kulturliv, NTNU og nærhet til industristedet Raufoss. Ned til byen er det tre-fire minutters kjøring til handlegater (5 min å gå), kjøpesenter, stasjonen og Mjøsa. Dessuten er Gjøvik endestasjon på Gjøvik banen og hjemmet til Skibladner.

Løpende kostnader

Kjøper må søke om endring av tidligere gitt tillatelse. Se gebyrer på kommunens hjemmesider: https://www.gjovik.kommune.no/

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Eiendommen ligger under kommuneplanens arealdel med navn "2014-2026" med formål "Bebyggelse og anlegg, Nåværende boligbebyggelse.
Bestemmelses område. Støysone: gul sone iht T-1442. Infrastruktursone: Krav vedrørende infrastruktur. Vedtatt 27.03.2014. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boligselgerforsikring

Selger ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Dersom kjøper av tomta skal begynne å bygge med en gang, kan kjøper bestille boligkjøperpakken. Hvis ikke har kjøper anledning til å bestille boligkjøperforsikring.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: kristian@partnerseiendomsmegling.no eller SMS: 48 09 38 29 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt fastpris kr. 40 000. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 6 250,-, tilrettelegging. kr. 7 000,-, internettannonsering kr. 10 000- For visninger er det avtalt kr. 0,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.