Kontor

Elverum

5

kollegaer

Medhjelper

Camilla Revling

+47 979 54 364

Trainee

Catharina Solberg Malonæs

+47 917 31 904

SekretærMedhjelper

Linn Merethe Storsveen

+47 917 51 374

Faglig leder

Ragnar Wold

+47 918 08 488

Eiendomsmeglerfulllmektig

Gjermund Aaseth Løkhaug

+47 468 02 363