Holhjem J - 160

Ved å klikke send, aksepterer du at eiendomsmegler kontakter deg med informasjon om endelig salgssum, og salg av egen bolig.

Takk for henvendelsen!
Behandling av personopplysninger Meglers markedsføring etter boligsalg: Som ledd i meglers markedsføring aksepterer selger/kjøper markedsføring av salgsprisen etter salg. Kundens navn fremkommer ikke i markedsføringen. Ønsker du som kjøper eller selger å reservere deg mot dette, må du ta kontakt med megler på det aktuelle oppdraget.
  • Holhjem J - 160

  • 3296 NEVLUNGHAMN
Prisantydning
1 500 000,-
Totalpris
1 538 752,-
Beregnet totalkostnad
1 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
37 500,- (2,5% dokumentavgift)
525,- (Tinglysing av skjøte)
525,- (Tinglysing av pantobligasjon)
202,- (Pantattest til långivers bank)


38 752,- (Omkostninger totalt)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Hytte ved sjøen (selveier)
Tomt
1 200m² (eiet tomt)
Gårdsnummer
4108
Bruksnummer
20

FagansvarligPartner

Knut H. Leinæs

+47 920 53 533

Bebyggelsesdetaljer

Det er søkt om oppføring av fritidseiendom med bruksareal 99,6 kvm.

Innhold

Prosjektert byggegodkjente tegninger uten byggeklausul.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen vil bli tilknyttet helårs offentlig vann og avløpsanlegg frem til tomten. Adkomst via privat vei.

Adkomst

Fra Larvik kjører man Rv 302 mot Helgeroa og tar av til venstre inn Rv 301 Helgeroaveien ved Søndersrød. Følg denne til avkjøringen til hyttesone J - avkjøringen vil bli merket. Følg denne og hold rett frem der veien deler seg og ta første til venstre, så inn til høyre. Tomten ligger da på venstre side. Adkomsten vil bli godt merket til visning.

Beliggenhet

Fin beliggenhet ved Holhjem i Brunlanes. Kort avstand til fine badeplasser, båthavn og Nevlunghavn med fiskebrygge, restauranter og kulturtilbud. Sykkelavstand til Stavern, og umiddelbar nærhet til flotte turområder. Solrikt.

Tomtebeskrivelse

Selveiet tomt på antatt 1.200 kvm. Tomten er ikke oppmålt og er i følge opplysningene fra kommunens karter på 1 465 kvm.

Parkering

Parkering på egen grunn.

Generelt

Det gjøres særskilt oppmerksom på at selgers datter er ansatt i Meglerhuset Leinæs AS etter at oppdraget ble inngått. Dette er vurdert av fagansvarlig å ikke være i strid med eiendomsmeglingslovens § 5-3 femte ledd som sier at foretaket ikke kan motta oppdrag fra foreldre til ansatte. Dette da ansettelsen skjedde lang tid etter at oppdraget ble inngått.

For god ordens skyld vil selgers datter likevel ikke ha noe med salget å gjøre. Spørsmål knyttet til dette kan rettes til fagansvarlig Knut H. Leinæs.

Meglerprov. %

Meglervederlag betales av selger med 1,875% av salgssummen.

Diverse

Visning ved selvsyn!

Regulering

Eiendommen er uregulert og i et området avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål i kommuneplanens arealdel.