Kontor

Kalbakken

6

kollegaer

Meglerassistent

Adrianna Bialkowska

936 05 158

Eiendomsmeglerfullmektig

Milla Johnsen

464 20 669

Eiendomsmegler MNEFDaglig leder

Terje Rindal

951 95 135

Eiendomsmegler

Alexander Vu Tran

+47 473 82 805

PartnerEiendomsmegler

Marius Wang

468 28 887

SalgssjefEiendomsmeglerfullmektig

Thor Wæraas

483 65 757