• Munkedamsveien 45, D4

  • 0250 Oslo

3

ansatte

Kvalitetssjef

Carina Strøno Andreassen

+47 22 60 74 55 (faks)

Administrerende direktør

Hallvard Bragge

+47 907 99 875

Økonomisjef

Anne C. Løfqvist Johannsen

+47 997 97 604